Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

Den otevřených dveří s možností účasti ve výuce 1. tříd se na naší škole bude konat ve čtvrtek 15. ledna 2015 od 15:00 do 18:00 hodin.


Zápis do prvních tříd pak proběhne 19. 1. 2015 od 12:00 do 18:00 hodin a 20.1. 2015 od 12:00 do 17:00 hodin.


Další podrobnosti naleznete na letáku:


zapis


 Třídní schůzky

Z organizačně technických důvodů se konzultace s rodiči uskuteční až v úterý 6. 1. 2015 v čase 16:30 - 18:00 hod. V rámci konzultací proběhnou i volby do školské rady, k jejichž účasti Vás zároveň zveme.


Děkujeme za pochopení.

Výzva k podání nabídek - nákup tabletů s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletů a souvisejícího vybavení projektu - viz Výzva k podání nabídky. Lhůta pro podání  nabídek končí 5. 11. 2014 v 10:00 hodin. 

Rozhodnutí - viz dokument Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Miniškolička 2014

 Ve středu 5. listopadu od 15:00 do 16:00 hod startuje naše Miniškolička pro budoucí prvňáčky naší MŠ, následně každou středu v tento čas celý měsíc listopad, prosinec až do
14. 1. 2015. Miniškolička bude slavnostně ukončena v Den otevřených dveří.


Vchod pro miniškoličku pro rodiče, kteří nenavštěvují naši MŠ je u TV.

Volby do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci,


dne 6. 1. 2015 proběhnou v rámci konzultací s rodiči (od 16:30 do 18:00 hodin) volby do školské rady. Žádáme Vás o vyplnění volebního lístku při vstupu do budovy školy, nebo si volební lístek stáhněte ve formátu docx. a při vstupu odevzdejte. Z řad rodičů jsou navrženi tito kandidáti: Matýsková Andrea, Halászová Adriana, Pražák František.


Děkujeme za spolupráci!

Sběr

Chtěli bychom informovat rodiče a žáky, že na naší škole probíhá celoroční sběr:

  • drobného elektra
  • baterií
  • tonerů do tiskáren
  • použitých rostlinných olejů
  • umělohmotných vršků z PET lahví

Dále jsme zapojeni do projektu "Vracíme zrak Africe a propisky pro Afriku", kdy žáci sbírají dioptrické a sluneční brýle a také propisky.

 

Sdělení zákonným zástupcům žáků

Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole a při školních akcích konaných mimo prostory školy. Škola proto již nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném". Zákonný zástupce žáka může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění odevzdá zákonný zástupce Mgr. Miroslavě Kameníkové, která je zdravotníkem školy zároveň s vyplněným oznámením škodní události. Na žádosti je nutno uvést jméno zákonného zástupce, který bude žáka zastupovat při jednání s pojišťovnou, jméno dítěte a adresu bydliště. Škola postoupí žádost k vyřízení smluvní pojišťovně. Další kroky jsou plně v kompetenci České pojišťovny, která rozhodne o výši odškodnění. 


Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript