Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Škola na sociální síti

V rámci projektu škola na síti je možné sledovat dění v naší organizaci tak trochu z jíného úhlu pohledu, stránka je dostupná zde: https://www.facebook.com/kosmonautu15/. Projekt je postaven na aktivitě žáků z devátých ročníků, kteří jsou plně odpovědní za obsahovou náplň, nejedná se tedy o oficiální zdroj informací pro veřejnost. 

Ozdravný pobyt žáků II. stupně (7.-9. třída)

Organizace výuky ve dnech 20. 2. - 3. 3. 2017:

výuka žáků 7., 8. a 9. tříd je koncentrovaná do jedné třídy. Zde bude žákům jednotlivých ročníků přizpůsobena. Žáci se řídí rozvrhem hodin třídy 8.A. Během dopoledne mají žáci maximálně 6 vyučovacích hodin. Odpolední výuka a nulté hodiny v tomto obdoví neprobíhají. Je nutné pravidelně sledovat aktuální rozvrh hodin v návaznosti na každodenní suplování. S případnými dotazy se obracejte na výchovného poradce Mgr. Přemysla Vilímka.

ZŘ Mgr. Miroslava Folková

Ozdravný pobyt žáků I. stupně (4.-6. třída)

Předpokládaný návrat z ozdravného pobytu 4. - 6. tříd je v pátek 17. února 2017 plánován mezi 14:00 - 15:00 hodinou, záleží na aktuální dopravní situaci. Autobusy budou přistaveny na parkovišti za náměstím SNP, před vstupní branou do bývalého areálu NH Ostrava, zde proběhne předání dětí zákonným zástupcům.

ZŘ Mgr. Miroslava Folková


Úspěch v konverzační soutěži

První místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce získal žák Adam Holuša z 8. A v pondělí 13. 2. na SVČ Ostrčilova. Právo reprezentovat školu v kategorii osmých a devátých tříd získal svým vítězstvím ve školním kole, nyní okresním a postupuje do krajského kola, které se bude konat 24. března. Tato soutěž je podporovaná MŠMT a pouze vítězové dané kategorie se účastní dalších kol.
diplom Adam

Úspěšná soutěž v psaní na klávesnici

Žáci sedmých, osmých a devátých ročníků naší školy se v hojném počtu (18 závodníků) zúčastnili dne 16. 1. 2017 talentové soutěže ZŠ v psaní na klávesnici, pořádané Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální v Ostravě-Mariánskcých Horách.

Z celkového počtu 31 závodníků obsadili naši žáci prvních 16 míst, včetně pozic nejvyšších a své vítězství završili celkovým vítězstvím v kategorii družstev.

První místo obsadil Richard Jelínek z 9. B, druhé místo Adam Holuša z 8. A a třetí příčku obsadila Nikola Bolinová z 9. A.

Všem úspěšným závodníkům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší základní školy a přejeme jim mnoho úspěchů i v dalších kláních!

Zápis do prvních tříd a den otevřených dveří

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd se koná 3. a 4. dubna 2017. Den otevřených dveří se na naší škole koná ve čtvrtek 30. března 2017. Bližší informace budou včas upřesněny. 

Projekt EDISON se společností AIESEC

ve dnech 30. 1. 2017 - 2. 2. 2017 proběhne na naší škole projekt EDISON ve spolupráci se společností AIESEC. Více informací o tomto projektu naleznete na těchto webových stránkách.

Školní kolo soutěže v AJ

žáci 6. - 9. tříd se utkali ve školním kole Olympiády v anglickém jazyce. Vítězem, který by měl naši školu reprezentovat v okresním kole, jehož organizátorem je tradičně Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava, je Valerie Vavřinová z 6. A . Druhé a třetí místo obsadili Theodor Šimek (7. B) a Vojtěch Havran (6. A). Více informací o této soutěži naleznete v tomto článku. Více o této soutěži se dočtete zde.

Miniškolička 2017

Projekt Miniškolička bude zahájen 1. února 2017 v 15:30 hod. Bližší informace naleznete zde.

Biologická olympiáda

V pátek 27. 1. 2017 se na naší škole bude konat školní kolo Biologické olympiády. Zájemci se mohou přihlásit do soutěže v průběhu ledna a také se mohou na olympiádu připravovat – studijní text a seznam organismů na poznávačku a mnoho dalších informací o této soutěži je na internetové adrese http://biologickaolympiada.cz/. Letošní téma olympiády zní „Detektivem v přírodě“, žáci 6. a 7. tříd patří do kategorie D, žáci 8. a 9. tříd do kategorie C.

Přechod na elektronickou klasifikaci

Vážení rodiče,

od školního roku 2016/2017 přechází naše škola od druhého do devátého ročníku na úplnou elektronickou klasifikaci . Žákovské knížky se mění v tzv. deníky žáka, ve kterých již nenaleznete známky Vašeho dítěte. Ty budou uváděny pouze ve výše zmíněné elektronické podobě prostřednictvím programu Bakaláři (postup přihlášení na videu zde), ke kterému dostanete na začátku školního roku hesla. Ve výjimečných případech Vám třídní učitel vydá týdenní výpis z průběžné klasifikace. Žádost o tuto službu si můžete stáhnout pod následujícím odkazem. Prvních tříd se tyto změny netýkají.

Erasmus plus 2016/2017

Poslední výjezd skupiny šesti žáků zapojených do projektu Erasmus plus se uskuteční v období 22. - 30. 4. 2017. Žáci budou v belgickém městě Sint Niklaas anglicky prezentovat ostatním účastníkům vyučovací hodinu, kterou sami vymyslí a budou ji vyučovat na základní škole. Kromě toho budou spolupracovat na závěrečné vědomostní hře, pro kterou připraví 40 otázek o naší zemi a dalších 40 otázek z biologie. Dále budou účastníci prezentovat práci žijícího a zesnulého vědce své země. Každý tým uvaří typické jídlo pro ostatní. Žáci budou opět ubytováni v rodinách a budou mít i možnost poznávat kulturní a historické zajímavosti této oblasti Belgie. Komunikačním jazykem bude angličtina. První setkání proběhlo v roce 2015 v naší škole, poté jsme navštívili Španělsko, Itálii, Irsko a Bulharsko. Podrobnosti o tomto tříletém projektu s názvem Teaching: An effective key to self-learning naleznete zde.

Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Organizace školního roku 2016/2017

1. pololetí:

  1. 9. 2016 - 31. 1. 2017 

2. pololetí:

  1. 2. 2017 - 30. 6. 2017 

Podzimní prázdniny:

  26. a 27. 10. 2016 

Vánoční prázdniny:

  23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 

Pololetní prázdniny:

  3. 2. 2017 

Jarní prázdniny:

  6. 3. 2017 - 12. 3. 2017 

Velikonoční prázdniny:     

  13. a 14. 4. 2017 

Hlavní prázdniny:

  1. 7. 2017 - 1. 9. 2017

Vysvědčení 1. pol.:

  31. 1. 2017 
Vysvědčení 2. pol.:   30. 6. 2017 

Videovizitka naší školy

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel