Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

let prani 2017

Wolfram 2017 

Dne 20. 6. 2017 dosáhla naše škola historicky prvního vítězství v branné a vědomostní soutěži Wolfram 2017. Naše družstvo zazářilo ve všech disciplínách, což bylo korunováno 1. místem. Více informací naleznete zde.

ZAV Ostrava!!! 2017 - report

Ve dnech 5. a 6. června v prostorách naší organizace proběhl již desátý ročník celostátní soutěže v rychlostním psaní na klávesnici ZAV Ostrava!!! 2017. Nejlepších výsledků dosáhl již tradičně Jonáš Vala z Rožnova pod Radhoštěm, celkově druhý skončil náš žák Richard Jelínek z 9.B třídy. Soutěže se celkem zúčastnilo 69 žáků 1. ročníků SŠ a mladších. V soutěži družstev jsme obsadili krásné druhé místo z celkem 21 přihlášených týmů. Všem soutěžícím děkujeme za účast, našim žákům za vzornou reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů nejen ve světě mezi klávesami!

18839091 1813591515623619 7805874720535384728 n  

Nabízíme práci - učitel/ka pro 1. st. ZŠ

Naše organizace nabízí pracovní pozici - učitel/ka 1. stupně ZŠ - pro bilingvní výuku. 

Požadujeme:

kvalifikaci učitelství pro 1. stupeň ZŠ a ověřenou znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2.

Nástup:

ihned nebo od srpna 2017.

Zájemci, pište prosím na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Škola na sociální síti

V rámci projektu Škola na síti je možné sledovat dění v naší organizaci tak trochu z jíného úhlu pohledu, stránka je dostupná zde: https://www.facebook.com/kosmonautu15/. Projekt je postaven na aktivitě žáků z devátých ročníků, kteří jsou plně odpovědní za obsahovou náplň, nejedná se tedy o oficiální zdroj informací pro veřejnost. Organizace školního roku 2017/2018

1. pololetí:

                           

2. pololetí:

  

Podzimní prázdniny:

  

Vánoční prázdniny:

Pololetní prázdniny:

Jarní prázdniny:

  

Velikonoční prázdniny:     

  

Hlavní prázdniny:

  

Vysvědčení 1. pol.:

Vysvědčení 2. pol.:

Videovizitky naší školy

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

"Ozdravný pobyt 2017" - víkendový animační program TAPAZA.

Přechod na plně elektronickou klasifikaci

Vážení rodiče,

od školního roku 2016/2017 přechází naše škola od druhého do devátého ročníku na úplnou elektronickou klasifikaci. Žákovské knížky se mění v tzv. deníky žáka, ve kterých již nenaleznete známky Vašeho dítěte. Ty budou uváděny pouze ve výše zmíněné elektronické podobě prostřednictvím programu Bakaláři (postup přihlášení na videu zde), ke kterému dostanete na začátku školního roku hesla. Ve výjimečných případech Vám třídní učitel vydá týdenní výpis z průběžné klasifikace. Žádost o tuto službu si můžete stáhnout pod následujícím odkazem. Prvních tříd se tyto změny netýkají.

Erasmus plus 2016/2017 

Poslední výjezd skupiny šesti žáků zapojených do projektu Erasmus plus se uskuteční v období 22. - 30. 4. 2017. Žáci budou v belgickém městě Sint Niklaas anglicky prezentovat ostatním účastníkům vyučovací hodinu, kterou sami vymyslí a budou ji vyučovat na základní škole. Kromě toho budou spolupracovat na závěrečné vědomostní hře, pro kterou připraví 40 otázek o naší zemi a dalších 40 otázek z biologie. Dále budou účastníci prezentovat práci žijícího a zesnulého vědce své země. Každý tým uvaří typické jídlo pro ostatní. Žáci budou opět ubytováni v rodinách a budou mít i možnost poznávat kulturní a historické zajímavosti této oblasti Belgie. Komunikačním jazykem bude angličtina. První setkání proběhlo v roce 2015 v naší škole, poté jsme navštívili Španělsko, Itálii, Irsko a Bulharsko. Podrobnosti o tomto tříletém projektu s názvem Teaching: An effective key to self-learning naleznete zde.

Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem BakalářiPokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel