Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Exkurze Památník Terezín (info)

Vážení rodiče,

dvoudenní zájezd do Terezína se uskuteční ve dnech 19. - 20. 1. 2017. Sraz žáků před školou ve čtvrtek 19. 1. 2017 nejpozději v 5:45 hod, odjezd v 6:00 hod. Předpokládaný návrat je stanoven na 18:00 v pátek 20. 1. 2017.

Žáci po skončení akce odchází domů sami.

S pozdravem

Mgr. Folková Miroslava

zástupkyně ředitele školy

ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, přísp. org.

Tel.: 724 112 691

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zápis do prvních tříd a den otevřených dveří

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd se koná 3. a 4. dubna 2017. Den otevřených dveří se na naší škole koná ve čtvrtek 30. března 2017. Bližší informace budou včas upřesněny. 

Miniškolička 2017

Projekt Miniškolička bude zahájen 1. února 2017. Bližší informace naleznete zde.

DPS Koblížci

V předvánočním čase uspořádaly děti z DPS Koblížci vystoupení pro své rodiče a fanoušky, kde zazpívaly písně nejen strašidelné a čertovské, ale převážně vánoční písně a koledy a tím naladily své posluchače na vánoční svátky. I v novém roce jsme připraveni nacvičovat nové písně, abychom mohli pomocí hudby i nadále rozdávat radost.

 IMG-20161226-WA0000 1

Vánoce v prvních třídách

Adventní čas v prvních třídách byl letos bohatý na zážitky. S dětmi jsme navštívili představení Broučci v  Divadle loutek Ostrava a následně vánoční trhy na Masarykově náměstí. Na tvůrčích dílně v domově dětí a mládeže jsme si vytvořili vánoční dekorace a ve třídách jsme společně vyráběli svíčky, svícny z jablíček a děti v 1.C děti dokonce pekly perníčky. Vánoční čas ve škole jsem zakončili posezením u stromečků s rozdáváním dárků a ochutnávkou domácího vánočního cukroví. Děti a paní učitelky prvních tříd přejí pohodové vánoce a krásný Nový rok. Fotogalerii naleznete zde.

Příběh čokolády

15. prosince 2016 proběhl na naší škole Čokoládový den jako sladká tečka za projektem Příběh čokolády, kterého se zúčastnily třídy 3. A, 3. B, 3. C, 4. C, 4. D a 5. B.

V tomto projektu děti popisovaly výrobu čokolády, seznámily se s druhy čokolády a s historií čokolády, zjišťovaly složení čokolády a účinky čokolády na lidské tělo, vytvořily také malou sbírku receptů z čokolády. Ve výtvarné části projektu navrhovaly obaly na čokoládu, používaly kakaový prášek k malování a k modelování. Téma čokolády bylo zpracováno i v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika. V bilingvní třídě 4. D se projekt uskutečnil z větší části v angličtině.

V projektu byl rovněž využit odkaz na příběh Karlík a továrna na čokoládu spisovatele Roalda Dahla.

Díky finanční podpoře Rodičovského sdružení mohly být součástí projektu

i ochutnávky různých podob čokolády – od kakaových bobů, přes čokoládový nápoj až ke kvalitní tabulkové čokoládě. Děti porovnávaly chutě, barvu, vůni a vzhled jednotlivých čokoládových výrobků. Zapojily tak většinu smyslů a učily se provádět záznamy z pozorování. Fotogalerii naleznete zde.

Mikuláš

V pondělí 5. prosince navštívil naši základní i mateřskou školu Mikuláš s anděly a čerty. Žáci jim nejen zarecitovali a zazpívali, ale někteří dokonce i zatancovali. Za odměnu pak všichni dostali balíček se sladkostmi. Poděkování patří především žákům devátých ročníků za spoluorganizaci akce. Hrazeno z příspěvků SRPŠ pro ZŠ nebo MŠ.

 15390756 10209616854352520 624911986185354378 nPřechod na elektronickou klasifikaci

Vážení rodiče,

od školního roku 2016/2017 přechází naše škola od druhého do devátého ročníku na úplnou elektronickou klasifikaci . Žákovské knížky se mění v tzv. deníky žáka, ve kterých již nenaleznete známky Vašeho dítěte. Ty budou uváděny pouze ve výše zmíněné elektronické podobě prostřednictvím programu Bakaláři (postup přihlášení na videu zde), ke kterému dostanete na začátku školního roku hesla. Ve výjimečných případech Vám třídní učitel vydá týdenní výpis z průběžné klasifikace. Žádost o tuto službu si můžete stáhnout pod následujícím odkazem. Prvních tříd se tyto změny netýkají.

Erasmus plus 2016/2017

Poslední výjezd skupiny šesti žáků zapojených do projektu Erasmus plus se uskuteční v období 22. - 30. 4. 2017. Žáci budou v belgickém městě Sint Niklaas anglicky prezentovat ostatním účastníkům vyučovací hodinu, kterou sami vymyslí a budou ji vyučovat na základní škole. Kromě toho budou spolupracovat na závěrečné vědomostní hře, pro kterou připraví 40 otázek o naší zemi a dalších 40 otázek z biologie. Dále budou účastníci prezentovat práci žijícího a zesnulého vědce své země. Každý tým uvaří typické jídlo pro ostatní. Žáci budou opět ubytováni v rodinách a budou mít i možnost poznávat kulturní a historické zajímavosti této oblasti Belgie. Komunikačním jazykem bude angličtina. První setkání proběhlo v roce 2015 v naší škole, poté jsme navštívili Španělsko, Itálii, Irsko a Bulharsko. Podrobnosti o tomto tříletém projektu s názvem Teaching: An effective key to self-learning naleznete zde.

Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Organizace školního roku 2016/2017

1. pololetí:

  1. 9. 2016 - 31. 1. 2017 

2. pololetí:

  1. 2. 2017 - 30. 6. 2017 

Podzimní prázdniny:

  26. a 27. 10. 2016 

Vánoční prázdniny:

  23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 

Pololetní prázdniny:

  3. 2. 2017 

Jarní prázdniny:

  6. 3. 2017 - 12. 3. 2017 

Velikonoční prázdniny:     

  13. a 14. 4. 2017 

Hlavní prázdniny:

  1. 7. 2017 - 1. 9. 2017

Vysvědčení 1. pol.:

  31. 1. 2017 
Vysvědčení 2. pol.:   30. 6. 2017 

Biologická olympiáda

V pátek 27. 1. 2017 se na naší škole bude konat školní kolo Biologické olympiády. Zájemci se mohou přihlásit do soutěže v průběhu ledna a také se mohou na olympiádu připravovat – studijní text a seznam organismů na poznávačku a mnoho dalších informací o této soutěži je na internetové adrese http://biologickaolympiada.cz/. Letošní téma olympiády zní „Detektivem v přírodě“, žáci 6. a 7. tříd patří do kategorie D, žáci 8. a 9. tříd do kategorie C.

Vánoční projekt

Ve středu 21. 12. 2016 se žáci 1. D, 8. A a 8. B pod vedením svých třídních učitelů a Briana Patze zapojili do projektu CHRISTMAS TRADITIONS IN THE USA, CZECH REPUBLIC AND GREAT BRITAIN. Byli rozděleni do tří skupin, přičemž každou z nich reprezentovali zástupci všech tříd. V jednotlivých učebnách se pak dozvídali zajímavé informace o tom, jak se slaví vánoční svátky v České republice, ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii. Zhlédli prezentace, odpovídali na otázky, pekli skotské cukroví, vyráběli si z popcornu a nití náramky a vytvářeli ze svíček a ořechů lodičky. Důležitým aspektem byla výborná vzájemná spolupráce mezi žáky různých ročníků. Pro žáky 8. A a 8. B to byla zároveň generální zkouška na jarní projekt Učíme se navzájem, kde se budou podobně starat o mladší děti, tentokrát z naší mateřské školy. Fotogalerii z projektu naleznete zde.

Předvánoční bruslení

Možnosti zabruslit si v předvánoční době využili žáci osmého ročníku. Na ostravském Masarykově náměstí strávili v pondělí 19. prosince příjemné dvě hodiny. I když pádů na led nebylo zrovna málo, vrátili se všichni stateční bruslaři bez újmy na zdraví zpět.

 img 1415

Videovizitka naší školy

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel