Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Sběr papíru

7. 4. - 11. 4. 2014 proběhne 2. kolo soutěže ve sběru starého papíru. Balíky odevzdávejte nejlépe ráno před vyučováním. Kontejner bude přistaven u budovy školy. V nepřítomnosti zapisujícího ponechejte prosím balík/y po pravé straně před schodištěm.

KAŽDÝ BALÍK MUSÍ BÝT SVÁZÁN A VIDITELNĚ OZNAČEN JMÉNEM A TŘÍDOU ŽÁKA!

V květnu budou vyhlášeny výsledky za období celého školního roku 2013/2014.

Testování do bilingvní třídy

Výběr a testování dětí do budoucí bilingvní první třídy proběhne v úterý 8. 4. 2014. Náhradní termín je stanoven na 9. 4. 2014. Zákonní zástupci budou obesláni pozvánkou, na které bude upřesněn čas a místo výběrového řízení.

Třídní schůzky

Dne 15. 4. 2014 od 16,30 do 18,00 hodin.

Dny zdraví

V termínu 15. - 16. 4. 2014 budou na naší škole probíhat Dny zdraví. Další informace ohledně těchto projektových dnů budou upřesněny.

 

Sdělení zákonným zástupcům žáků

Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole a při školních akcích konaných mimo prostory školy. Škola proto již nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném". Zákonný zástupce žáka může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění odevzdá zákonný zástupce Mgr. Miroslavě Kameníkové, která je zdravotníkem školy zároveň s vyplněným oznámením škodní události. Na žádosti je nutno uvést jméno zákonného zástupce, který bude žáka zastupovat při jednání s pojišťovnou, jméno dítěte a adresu bydliště. Škola postoupí žádost k vyřízení smluvní pojišťovně. Další kroky jsou plně v kompetenci České pojišťovny, která rozhodne o výši odškodnění.

Informace o připravované akci - "Vracíme zrak Africe a Propisky pro Afriku"

Vážení rodiče a žáci naší školy,


na naší škole odstartuje v nejbližších dnech nový projekt. A my se obracíme na všechny, kteří budou ochotni pomoci. Nejedná se o pomoc náročnou po finanční stránce, jedná se o veřejnou sbírku použitých dioptrických a slunečních brýlí. Také se Vám doma válí brýle po dědečkovi, babičce, Vaše či vašich rodičů? Dětské brýle, brýle, které už nenosíte, nebo brýle, na kterých už Vám nesedí dioptrie? Pak tyto brýle, které už nijak nevyužijete, můžete přinést do školy.


Shromážděné brýle poté v Česku projdou kontrolou očních lékařů, kteří spolupracují s organizací International Humanity (pod jejíž záštitou tato akce probíhá) - ti brýle vyčistí, přeměří a označí. Zásilky takto zajištěných brýlí budou odesílány do státu Malawi, kde budou předány do nemocnice ve městě Fanuel. Následně tyto brýle bude personál distribuovat pacientům podle zjištěných očních vad.


Dále proběhne sbírka propisek. Prospisky mohou psát jakoukoli barvou, nejlépe kdyby tyto propisky byly nové, aby dětem vydržely psát co nejdéle. Tyto propisky budou předány žákům základní školy.


Sbírka propisek a brýlí bude probíhat do konce května 2014.


Více informací o projektu Vracíme zrak Africe a této organizaci najdete na http://www.internationalhumanity.cz

Stanovisko vedení školy k posuzování zdravotní způsobilosti žáka k výuce TV

Vzhledem k nejasnostem v nové legislativě a rozdílnosti stanovisek dotázaných orgánů ředitel školy rozhodl, že škola zatím nebude požadovat posudek zdravotní způsobilosti k tělesné výchově. Nadále tedy bude postupováno dle dosavadní praxe, kdy je posouzení lékaře nutné pouze v případě, že:

a) zdravotní stav žákovi vůbec nedovoluje výuku tělesné výchovy absolvovat

b) zdravotní stav žáka umožňuje účastnit se v rámci tělesné výchovy jen některých aktivit, popřípadě je registrujícím lékařem naopak doporučeno některé aktivity neabsolvovat.


Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript