Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Výzva k podání nabídek - nákup tabletů s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletů a souvisejícího vybavení projektu - viz Výzva k podání nabídky. Lhůta pro podání  nabídek končí 5. 11. 2014 v 10:00 hodin. 

Miniškolička 2014

 Ve středu 5. listopadu od 15:00 do 16:00 hod startuje naše Miniškolička pro budoucí prvňáčky naší MŠ, následně každou středu v tento čas celý měsíc listopad, prosinec až do
14. 1. 2015. Miniškolička bude slavnostně ukončena v Den otevřených dveří.


Vchod pro miniškoličku pro rodiče, kteří nenavštěvují naši MŠ je u TV.


Návštěva primátora Petra Kajnara u příležitosti začátku školního roku 2014

U příležitosti vítání prvňáčků na naší škole nás navštívil primátor Petr Kajnar.


SG202167

Ocenil odpovědné pracovníky školy za vynikající práci, díky níž je naše škola za 1. - 6. měsíc roku 2014 na 1. místě v plnění plánu úspor a využívání nákupního portálu města Ostravy.


Dále popřál všem našim pedagogům do nového školního roku 2014/2015.


Fotografie z návštěvy primátora si můžete prohlédnout ve fotogalerii "Návštěva primátora Petra Kajnara".


Sběr

Chtěli bychom informovat rodiče a žáky, že na naší škole probíhá celoroční sběr:

  • drobného elektra
  • baterií
  • tonerů do tiskáren
  • použitých rostlinných olejů
  • umělohmotných vršků z PET lahví

Dále jsme zapojeni do projektu "Vracíme zrak Africe a propisky pro Afriku", kdy žáci sbírají dioptrické a sluneční brýle a také propisky.

 

Sdělení zákonným zástupcům žáků

Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole a při školních akcích konaných mimo prostory školy. Škola proto již nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném". Zákonný zástupce žáka může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění odevzdá zákonný zástupce Mgr. Miroslavě Kameníkové, která je zdravotníkem školy zároveň s vyplněným oznámením škodní události. Na žádosti je nutno uvést jméno zákonného zástupce, který bude žáka zastupovat při jednání s pojišťovnou, jméno dítěte a adresu bydliště. Škola postoupí žádost k vyřízení smluvní pojišťovně. Další kroky jsou plně v kompetenci České pojišťovny, která rozhodne o výši odškodnění. 


Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript