Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Informace pro rodiče prvňáčků

Byla vytvořena fotogalerie "Pasování prvňáčků" - v sekci Fotogalerie základní školy.


Veškeré důležité informace a požadavky pro žáky 1. tříd naleznete pod následujícím odkazem:

Organizace vzdělávání

Výuka pro školní rok 2014/2015 začíná 1. září v 8:15 hodin a následující dny v 8:15 hodin. Vyučování probíhá ve standardních 45 minutových blocích. Rozvrh hodin obdrží žáci v prvním týdnu školního roku. Během školního roku jsou případné aktuální změny v rozvrhu zveřejňovány na internetových stránkách školy. Každý zákonný zástupce obdrží na začátku školního roku osobní heslo, kterým bude možné nahlédnout k údajům, jako je rozvrh hodin, průběžná a závěrečná klasifikace, přehled třídních sůchůzek, akcí školy apod. Známky a další důležité informace jsou žákům prvních tříd zapisovány do deníčku a dále rovněž probíhá intenzivní spolupráce a komunikace s třídním učitelem.

V prvním zářijovém týdnu je výuka postupná, tzn. 1. vyučovací hodina první den, následují 2 - 4 vyučovací hodiny jdoucí postupně za sebou.

Zvonění:

 • 8:15 - 9:00
 • 9:10 - 9:55
 • 10:15 - 11:00
 • 11:10 - 11:55

Počet vyučovacích hodin v týdnu: 21

Budova školy je po žáky otevřena od 7:55 hodin.

Provoz školní družiny je od 6:00 hodin.

Školní jídelna je otevřena od 11:55 - 14:15 hodin.

Co naše škola nabízí

Pro děti každoročně pořádáme výlety, exkurze, ozdravné pobyty (pro 1. - 9. třídy), výuku plavání, lyžařské kurzy. Ve škole se nachází moderně zařízené infocentrum s knihovnou, počítačová učebna pro 30 žáků, multimediální třídy, odborné učebny cizích jazyků, hudební a výtvarné výchovy, dějepisu, zeměpisu, fyziky, chemie, občanské výchovy, dílny. Součástí školy je i kuchyňka, posilovna, dvě tělocvičny, trvnaté fotbalové hriště a hřeště s umělým travnatým povrchem.

 • Metodu splývavého čtení - Sfumato
 • Učebny s interaktivními tabulemi
 • Výuku psaní na klávesnici všemi deseti
 • Individuální přístup k integrovaným žákům a žákům s vývojovými poruchami učení
 • Výuku anglického jazyka od první třídy
 • Školní družinu
 • Stravování ve školní jídelně
 • Dětský pěvecký sbor
 • Počítačové kroužky v moderně vybavené učebně
 • Kroužky: keramický, výtvarný, sportovní...
 • Ozdravné pobyty pro děti v každém ročníku
 • První třídu s rozšířenou výukou pro děti s poruchami řeči

 Požadavky na výuku

Každý prvňáček obdrží postupně v průběhu školního roku základní sadu učebnic a pracovních sešitů. Dále je třeba dětem do školy zajistit aktovku do školy, vhodné pouzdro, přezůvky a cvičební úbor. Vše ostatní zajistí třídní učitelka z třídního fondu, který činí cca 600,- Kč na žáka a je nutné tuto částku odevzdat nejlépe 1. 9. 2014 při nástupu dítěte do školy.

Školní družina a školní klub

Školní družina je rozdělena na ranní (6:00 - 8:00) a odpolední část (11:50 - 17:00). Poplatek za školní družinu je 100,- Kč měsíčně.

Platby:

 • bankovním převodem (var. symbol je evidenční číslo žáka):
  • 400,- Kč (září - prosinec)
  • 600,- kč (leden - červen)

Školní stravování - pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré podrobné informace pro všechny rodiče - viz "Školní jídelna"

První platba:

Prodej stravného v hotovosti - poslední 2 pracovní dny v měsíci (28. a 29. 8. 2014)

 • 1. den 7:00 - 15:00 hod
 • 2. den 7:00 - 15:30
 • následující pracovní dny 7:00 - 14:00

Prodej stravného inkasem z účtu - limit pro inkaso 1 000,- Kč na účet ZŠ pro inkaso 50437761/0100

Stravné je možno předplatit na více měsíců dopředu a následně na stránkách www.strava.cz nebo telefonicky formou SMS přihlašovat.

 • pro žáky 7 - 10 let činí 1 oběd 22,- Kč
S provozním řádem školní jídelny seznámí děti třídní učitelka, zákonní zástupci budou o chodu školní jídelny informováni na první schůzce, která se uskuteční v prvním týdnu měsíce září.

Pozvánka do miniškoličky

Vážení rodiče,


zveme Vás a Vaše děti na další cyklus naší MINIŠKOLIČKY. Srdečně jsou zvány všechny děti, jež dovršily předškolního věku a chystají se na zápis do prvních tříd na naší školu nejen z naší MŠ "U lesa", ale i jiných MŠ.


Proč právě miniškolička?


Budoucí prvňáček


 • pozná svou školu ještě dříve, než se v ní začne učit
 • hravou formou se postupně seznámí s prostory, odbornými učebnami školy a pedagogy
 • sám si při různých aktivitách ověří, co umí
 • adaptace na nové prostředí v první třídě bude jednodušší, dítě nebude bázlivé, uplakané a snadněji se zapojí do kolektivu dětí

Kdy začínáme?


Ve středu 5. listopadu od 15:00 do 16:00 hod., následně každou středu v tento čas celý měsíc listopad, prosinec až do 14. 1. 2015. Miniškolička bude slavnostně ukončena v Den otevřených dveří. Děti budou docházet do naší školy s paní učitelkou z MŠ "U lesa", která po miniškoličce zavede děti zase zpět do MŠ.

Více informací a přihlášku si stáhněte pod následujícím odkazem.

Oznámení o změně běžného režimu školy

Vážení rodiče, 

od středy 1. října dochází z důvodu rekonstrukce prostor před školní budovou ke změně běžného režimu školy. Jelikož bude už opravena první polovina chodníků před školou, příchod do hlavní budovy pro žáky 2. - 9. ročníků bude hlavním předním vchodem. Odchod pouze pro žáky, kteří se nestravují ve školní jídelně. Pro žáky, kteří ráno přicházejí na vedlejší budovu (ranní družina, první třídy, Žabky), bude otevřena boční brána na hřiště od ulice Krasnoarmějců.

Do školní jídelny lze přijít pouze trasou přes školní hřiště. Tudy si musí i rodiče vyzvednout své děti ze školní družiny po patnácté hodině. Na veškeré Vaše dotazy Vám odpoví třídní učitelé na úterních schůzkách.

Návštěva primátora Petra Kajnara u příležitosti začátku školního roku 2014

U příležitosti vítání prvňáčků na naší škole nás navštívil primátor Petr Kajnar.


SG202167

Ocenil odpovědné pracovníky školy za vynikající práci, díky níž je naše škola za 1. - 6. měsíc roku 2014 na 1. místě v plnění plánu úspor a využívání nákupního portálu města Ostravy.


Dále popřál všem našim pedagogům do nového školního roku 2014/2015.


Fotografie z návštěvy primátora si můžete prohlédnout ve fotogalerii "Návštěva primátora Petra Kajnara".

Informace pro začátek školního roku 2014/2015

Výuka první týden školního roku

Rozvrhy hodin budou žákům sděleny první, resp. druhý školní den. V tyto dny bude rozvrh vyvěšen i na webu školy.


Výuka bude probíhat následovně:

 • 1. 9. do 9.00 hodin
 • 2. 9., 3. 9. do 11.55 hodin (4 vyučovací hodiny) - třídnické hodiny, rozdávání učebnic
 • od čtvrtku 4. 9. proběhne výuka podle rozvrhu (bez odpolední výuky)

Od druhého týdne školní roku pak již bude probíhat normální výuka podle rozvrhu.


Pro nový školní rok pedagogové stanovili pomůcky pro jednotlivé učební předměty. Jejich požadavky si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem -

Dále připomínáme, že od nového školního roku budou mít jednotliví žáci v prostorách šaten k uschování svých svršků a obuvi uzamykatelné skříňky. Každý žák proto musí mít k uzamčení pořízenou malou kladku.Sběr

Chtěli bychom informovat rodiče a žáky, že na naší škole probíhá celoroční sběr:

 • drobného elektra
 • baterií
 • tonerů do tiskáren
 • použitých rostlinných olejů
 • umělohmotných vršků z PET lahví

Dále jsme zapojeni do projektu "Vracíme zrak Africe a propisky pro Afriku", kdy žáci sbírají dioptrické a sluneční brýle a také propisky.

 

Sdělení zákonným zástupcům žáků

Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole a při školních akcích konaných mimo prostory školy. Škola proto již nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném". Zákonný zástupce žáka může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění odevzdá zákonný zástupce Mgr. Miroslavě Kameníkové, která je zdravotníkem školy zároveň s vyplněným oznámením škodní události. Na žádosti je nutno uvést jméno zákonného zástupce, který bude žáka zastupovat při jednání s pojišťovnou, jméno dítěte a adresu bydliště. Škola postoupí žádost k vyřízení smluvní pojišťovně. Další kroky jsou plně v kompetenci České pojišťovny, která rozhodne o výši odškodnění.
Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript