Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

 

Zápis do Mateřské školky

Zápis dětí do naší mateřské školky "U lesa", P. Lumumby 2431/25, Ostrava-Zábřeh proběhne v těchto dnech:
  • 20. dubna 2015 od 8:00 do 16:00 hodin
  • 21. dubna 2015 od 8:00 do 16:00 hodin

Ostravští žáci se učí učit mezinárodně

Dvaatřicet žáků a deset pedagogů ze škol z Belgie, Bulharska, Irska, Itálie a Španělska a skupinku jejich hostitelů ze Základní školy Kosmonautů 15 v Zábřehu přijal v úterý 27. ledna v radniční obřadní síni náměstek primátora Zbyněk Pražák. Žáci se účastní tříletého mezinárodního projektu Teaching An effective key to self-learning.


Projekt, jehož název by se dalo volně přeložit jako Vyučování: efektivní cesta k sebevzdělávání, předpokládá, že se žáci budou učit dovednostem důležitým pro život tím, že jim budou učit své spolužáky a zahraniční partnery. Komunikace probíhá nejen pomocí internetu a videokonferencí, ale také bezprostředně při projektových setkáních v partnerských zemích, které se uskuteční vždy dvakrát do roka.


Projekt uskutečňovaný v rámci programu Erasmus+ je realizován od září loňského roku a potrvá do června 2017. Jeho mezinárodní rozměr motivuje žáky rovněž k intenzivní výuce angličtiny, která je pro děti z různých zemí univerzálním dorozumívacím prostředkem.

Čtěte dále - http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostravsti-zaci-se-uci-ucit-mezinarodne

Testování dětí do bilingvní třídy

Testování dětí pro bilingvní třídu proběhne ve dvou termínech a to 14. a 16. dubna 2015. Detailněji budou zákonní zástupci informováni písemně.

Sběr

Chtěli bychom informovat rodiče a žáky, že na naší škole probíhá celoroční sběr:

  • drobného elektra
  • baterií
  • tonerů do tiskáren
  • použitých rostlinných olejů
  • umělohmotných vršků z PET lahví

Dále jsme zapojeni do projektu "Vracíme zrak Africe a propisky pro Afriku", kdy žáci sbírají dioptrické a sluneční brýle a také propisky.

 

Sdělení zákonným zástupcům žáků

Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole a při školních akcích konaných mimo prostory školy. Škola proto již nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném". Zákonný zástupce žáka může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění odevzdá zákonný zástupce Mgr. Miroslavě Kameníkové, která je zdravotníkem školy zároveň s vyplněným oznámením škodní události. Na žádosti je nutno uvést jméno zákonného zástupce, který bude žáka zastupovat při jednání s pojišťovnou, jméno dítěte a adresu bydliště. Škola postoupí žádost k vyřízení smluvní pojišťovně. Další kroky jsou plně v kompetenci České pojišťovny, která rozhodne o výši odškodnění. 


Smlouvy a objednávky

Zveřejňované smlouvy a objednávky za ZŠ a  MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, přísp.org. naleznete pod tímto odkazem - v sekci "Vedení školy/Smlouvy a objednávky".

Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript