Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE

Hledáme školního psychologa na 0,5 úvazku.

Požadované vzdělání: Mgr. v oboru psychologie.

 

Zájemci, zašlete prosím svůj životopis na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Okresní kolo matematické olympiády pro 9. ročník

Žák Jakub Kubesa obsadil vynikající 9. místo se ziskem 18 bodů za všechny čtyři správně vyřešené úlohy. Před ním se umístili na dělených místech žáci gymnázií a jenom dva žáci z jiných základních škol. Je zřejmé, že konkurence byla vysoká. Krajské kolo se koná 17. března a přejeme v něm Jakubovi, co nejvyšší bodový zisk.


A. Buroňová

Biologická olympiáda

Ve dnech 24. a 28. ledna 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Biologické olympiády a chtěli bychom Vás seznámit s jeho vítězi.

V kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník) se umístila z počtu 15 soutěžících na 3. místě Zuzana Přikrylová, na 2. místě Jakub Staněk a na 1. místě Veronika Jurošková.

Mezi staršími žáky skončil z 10 zúčastněných jako třetí Filip Wanecki, jako druhý Tomáš Dvorník a absolutním vítězem se stal Filip Puzoň.

Všem žákům děkujeme za účast v soutěži a vítězům blahopřejeme a doufáme v jejich další přírodopisné úspěchy!


K. Fryková


prirodopis


prirodopis2

Ozdravný pobyt a lyžařský výcvikový kurz 2020

Vážení rodiče, 


z důvodu vysokého počtu absence žáků zde přikládáme přihlášku na ozdravný pobyt a lyžařský kurz. Žádáme Vás, abyste do pátku 24. 1. 2020 odevzdali vyplněný formulář třídnímu učiteli. Týká se žáků 5. D až 9. B. 


A. Hlawiczka

Miniškolička

I v tomto roce mají předškolní děti možnost zúčastnit se miniškoličky, která poskytuje prvotní seznámení se školou i vyučujícími. 


WEB BANNER 970X250px 2

Projekt Příběh soli

Nerostné suroviny doprovázejí lidstvo od jeho počátků. Jedním z každodenně používaných nerostů se podrobněji v nedávno proběhlém projektu Příběh soli zabývali školáci a učitelé 1. stupně. Výsledky jejich práce si můžete do konce ledna prohlédnout na výstavě ve vestibulu školy. Fotografie z projektu najdete zde


Poděkování patří všem zúčastněným a vyučujícím a také sdružení rodičů za finanční podporu projektu.


Šárka Purkyňová


Týmová soutěž v řešení logických, matematických úloh

Dva týmy nejlepších řešitelů matematických soutěží z naší školy se zúčastnily 15. 11. memoriálu Šárky Pravdové v Bílovci. V kategorii žáků 6. a 7. ročníků tým ve složení Z. Přikrylová, A. Krčmařová, M. Kobiernicki a D. Chrenko získal s 119 body vynikající 5. místo hned za týmy z gymnázií, a místo na stupních vítězů jim uniklo jen o 2 body.

Ve starší kategorii nás reprezentovali J. Kubesa, D. Balus, I. Žitník a V. Lukešová a se ziskem 71 bodů obsadili pěkné jedenácté místo, překonaly je jen čtyři týmy ze základních škol. Soutěžní logické úlohy vymysleli žáci z gymnázia M. Koperníka a celou akci pro školy z celého kraje také výborně zorganizovali.


WEB BANNER 970X250px 2

WEB BANNER 970X250px 2

Sportovní a taneční workshopy

Ve dnech 12. a 13. 10. 2019 probíhaly sportovní a taneční workshopy, které jsme pro naše žáky připravili v Českém domě v Ostravě-Vítkovicích ve spolupráci s T. J. Sokol Vítkovice.


WEB BANNER 970X250px 2

WEB BANNER 970X250px 2

WEB BANNER 970X250px 2


A. Buroňová

Erasmus dny

Na střední škole Ave Art v Ostravě-Hrabůvce jsme navštívili výtvarný workshop v rámci Erasmus Days aktivit.


#erasmusdays


A. Buroňová


WEB BANNER 970X250px 2


WEB BANNER 970X250px 2

Erasmus+

V rumunské škole nás v úterý přivítali chlebem a solí. Většina žáků nosí uniformu. Lavice jsou hodně staré, proto jsou zakryté ubrusy. Děti nám předaly růže a zazpívaly rumunské lidové písně. Školní folklórní sbor si připravil několik tanců a písní pro účastníky mezinárodního pracovního setkání, pro žáky školy a starostu města Cosmesti. Kromě rumunského vzdělávacího systému se připravovaly společné aktivity pro všechny zapojené školy pro tento školní rok.


Image-3


M. Pabjan, A. Buroňová

Automat na zdravé potraviny Happy snack

Od školního roku 2018/2019 je na hlavní budově ZŠ umístěn automat na zdravé potraviny. Platnost karet z loňského školního roku lze prodloužit. Veškeré informace o tomto zařízení, kartách i platbách dohledáte na oficiálních webových stránkách www.happysnack.cz.


Organizace školního roku 2019/2020

1. pololetí:

 2. 9. 2019 - 30. 1. 2020                

2. pololetí:

 3. 2. 2020 - 30. 6. 2020 

Podzimní prázdniny:

 29. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny:

 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 

Pololetní prázdniny:

 31. 1. 2020

Jarní prázdniny:

 10. 2. - 16. 2. 2020

Velikonoční prázdniny:     

 9. 4. - 13. 4. 2020

Hlavní prázdniny:

 1. 7. - 31. 8. 2020

Vysvědčení 1. pol.:

 30. 1. 2020 
Vysvědčení 2. pol.:  30. 6. 2020  

GDPR - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Mgr. Roman Klimus jednatel společnosti KLIMUS & PARTNERS, s.r.o., se sídlem: Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno.

IČO: 033 73 444,

ev. č. ČAK: 13824,

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

tel. číslo: +420 602 705 686,

ID datové schránky: ewann52

INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE ÚDAJŮ K DISPOZICI ZDE.


Videovizitky naší školy

"ERASMUSDAYS 2018 K15" - naleznete pod tímto odkazem.

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

"Škola hrou" - naleznete pod tímto odkazem

"Ozdravný pobyt 2017" - víkendový animační program TAPAZA.

Škola na sociální síti

V rámci projektu Škola na síti je možné sledovat dění v naší organizaci tak trochu z jíného úhlu pohledu, stránka je dostupná zde: https://www.facebook.com/kosmonautu15/. Projekt je postaven na aktivitě žáků z devátých ročníků, kteří jsou plně odpovědní za obsahovou náplň, nejedná se tedy o oficiální zdroj informací pro veřejnost.

Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři (postup přihlášení na videu zde). Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel