Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

 WEB

Podrobnější informace naleznete zde

 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 2016

Schůzka se uskuteční dne 7. června 2016 v 16:30hod v prostorách budovy školní družiny, ve sportovním sále.

Program schůzky:

1. Školní vzdělávací program školy

2. Školní připravenost

3. Vybavení žáka první třídy

4. Informace vedoucího vychovatele školní družiny

5. Informace o školní jídelně

6. Zařazení žáků do jednotlivých tříd 

 Irsko 2016

"Teaching: An effective key to self-learning"

Skupina pěti žáků naší ZŠ se zúčastnila mezinárodního projektu "Teaching: An effective key to self-learning", který se konal poslední dubnový týden 2016 v Irsku. Představili zde prezentaci "Využití matematiky ve vědecké práci" prostřednictvím vyučovací hodiny na základní škole ve městě Kells. Tento projekt získaldotaci Erasmus+KA2. Více informací naleznete zde.


Organizace školního roku 2015/2016

1. pololetí

úterý 1. září 2015 - pátek 29. ledna 2016

2. pololetí

úterý 2. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016

Podzimní prázdniny

čtvrtek 29. a pátek 30. října 2015

Vánoční prázdniny

středa 23. prosince 2015 - neděle 3. ledna 2016

Pololetní prázdniny

pátek 29. ledna 2016

Jarní prázdniny

22. - 28. února 2016

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 24. 3. 2016

Hlavní prázdniny

pátek 1. července - středa 31. srpna 2016

Vysvědčení 1. pol.

čtvrtek 28. ledna 2016

Vysvědčení 2. pol. čtvrtek 30. června 2016

Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Smlouvy a objednávky

Zveřejňované smlouvy a objednávky za ZŠ a  MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, přísp.org. naleznete pod tímto odkazem - v sekci "Vedení školy/Smlouvy a objednávky".

Videovizitka naší školy

"Když učení dává smysl" - naleznete od tímto odkazem.

Stanovisko Úřadu MO Ostrava-Jih ke zrušení ozdravných pobytů

 • Stanovisko úřadu ke zrušení ozdravných pobytů naleznete pod tímto odkazem.

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu, na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel