Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Pomůcky pro žáky pro školní rok 2016-2017

 • Seznam potřebných pomůcek pro aktuální školní rok 2016-2017 je dostupný v sekci Základní škola/Dokumenty a tiskopisy, nebo také pod tímto odkazem.

Hlavní prázdniny 2016

 • Hlavní prázdniny začínají v pátek 1. července a končí ve středu 31. srpna 2016. Všem našim žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy přejeme klidné a příjemné prožití těchto dní. 

                                  Vedení ZŠ a MŠ Kosmonautů 15

Naši písaři rozdrtili zbytek republiky

Čtyři vybraní žáci z naší školy se zúčastnili mezinárodního mistrovství ČR v psaní na klávesnici ZAV Opava 2016. Jednalo se o kategorii žáků základních škol, tedy účastníkům mohlo být maximálně 16 let. Jak dopadla naše smíšená sestava, ve které jsme mohli vidět výběr ze 7., 8. a 9. ročníku? Čtěte dále!Mezi nejvíce úspěšné pisatele patřil jeden člen našeho týmu – Richard Jelínek (8. ročník). Ten si odnesl z této soutěže celkově třetí místo a několik dalších umístění, za které ho odměnili medailemi. Zahanbeni nebyli ani ostatní členové. Všichni odkráčeli s nějakými cenami a samozřejmě i s dobrým pocitem. Další oceňovanou kategorií byla celková práce týmu. Jelikož naše sestava měla vyrovnané výsledky, byla tady velká šance na výhru.Nebýt výběru polských žáků, kteří se stali absolutními vítězi celé soutěže, skončilo by družstvo ZŠ K15 na první pozici zanechavši za sebou všechny české týmy a jeden polský.Zpět domů jsme si odvezli putovního symbolického jeZAVčíka, diplom a pohár.V disciplínách, které se konaly první den dopoledne, si ZŠ Kosmonautů 15 vedla v celku dobře. Odpolední soutěže byl tak zvaný bodovaný trénink. Jednalo se vlastně o minutový sprint, a to 25krát za sebou.Všichni z naší skupiny dokonce přesáhli svůj dosavadní rekord, to ale ani zdaleka nestačilo na to, aby se tyto výsledky dostaly na stupně vítězů. Této zkoušky se mohli zúčastnit i lidé, kteří zrovna nebyli přítomni v místní škole. Mělo to ale jeden háček. Člověk, který psal mimo, se nezapočítával do celkového umístění. To nám pomohlo, abychom se dostali vpřed.

- autor: Michaela Hladká
FOTO-ZAV-2016
Zleva: Jaroslav Zaviačič (předseda Interinfo ČR), ředitel školy Mgr. Marek Pabjan a družstvo ZŠ Kosmonautů 15 - nejlepší české žákovské družstvo ČR

 WEB

Podrobnější informace naleznete zde

Projekt 700 let od narození Karla IV.

video naleznete zde

Výtvarná soutěž Karel IV. očima dětí

Žákyně IV. A třídy Taťána Kellnerová úspěšně reprezentovala naši školu v celostátní výtvarné soutěži s mezinárodní účastí pořádané Národním pedagogickým muzeem pod záštitou Ministerstva školství k příležitosti 700. výročí narození Karla VI..Dne 16.června si převzala cenu za 3. místo v kategorii prostorových prací. Oceněná práce je spolu s ostatními vystavena v prostorách Národního pedagogického muzea do poloviny září. Blahopřejeme! Fotogalerie zde

web

Organizace školního roku 2016/2017

1. pololetí:

  1. 9. 2016 - 31. 1. 2017 

2. pololetí:

  1. 2. 2017 - 30. 6. 2017 

Podzimní prázdniny:

  26. a 27. 10. 2016 

Vánoční prázdniny:

  23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 

Pololetní prázdniny:

  3. 2. 2017 

Jarní prázdniny:

  6. 3. 2017 - 12. 3. 2017 

Velikonoční prázdniny:     

  13. a 14. 4. 2017 

Hlavní prázdniny:

  1. 7. 2017 - 1. 9. 2017

Vysvědčení 1. pol.:

  31. 1. 2017 
Vysvědčení 2. pol.:   30. 6. 2017 


Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Smlouvy a objednávky

Zveřejňované smlouvy a objednávky za ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, přísp.org. naleznete pod tímto odkazem - v sekci "Vedení školy/Smlouvy a objednávky".

Videovizitka naší školy

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu, na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel