Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

 

Aktuálně

 • 26. června bude ukončen školní rok 2014/2015, 29. a 30. 6. bude ředitelské volno
 • 22. 6. proběhne závěrečná pedagogická rada
 • 15. 6. bude uzavřena klasifikace
 • 4. června v 17.00 hodin proběhnou třídní schůzky budoucích prvňáčků
 • 2. června od 16.30 do 18.00 hodin se budou konat závěrečné třídní shůzky (třídy, které mají v tento termín Ozdravné pobyty budou mít náhradní termín třídních schůzek, o kterém Vás budou informovat třídní učitelé)
 • V termínu 1. a 2. června proběhne celorepubliková soutěž studentů 1. ročníků SŠ a žáků ZŠ ZAV Ostrava!!! 2015 v psaní na klávesnici a korektuře textu
 • 1. června proběhne fotografování žáků 1. a 9. ročníků
 • Od 11. května proběhne testování ČŠI pro žáky 9. ročníků
 • 13. dubna proběhlo mezinárodní testování PISA pro vybrané žáky 9. ročníků

Ozdravné pobyty

Třída Vedoucí učitel Termín Místo pobytu
1. ročníky Ivánková I. 8. - 12. 6. Bílá, Staré Hamry (hotel Bauer)
2. ročníky Kameníková M. 15. - 19. 6. Bílá, Staré Hamry (hotel Bauer)
3. ročníky Purkyňová Š. 15. - 19. 6. lázně Klimkovice
4. ročníky Ševčík Z. 8. - 12. 6. Dolní Lomná
5. ročníky Hutter D. 15. - 19. 6. štěrkovna Hlučín, CHKO Litoveské Pomoraví
6. ročníky Vilímek P. 1. - 5. 6. Exselsior
vybraní žáci 7. a 8. r. Buroňová A. 2. - 9. 5. Španělsko
9. ročník Kuřil P. 18. - 20. 5. Baldovec


Ostravští žáci se učí učit mezinárodně

Dvaatřicet žáků a deset pedagogů ze škol z Belgie, Bulharska, Irska, Itálie a Španělska a skupinku jejich hostitelů ze Základní školy Kosmonautů 15 v Zábřehu přijal v úterý 27. ledna v radniční obřadní síni náměstek primátora Zbyněk Pražák. Žáci se účastní tříletého mezinárodního projektu Teaching An effective key to self-learning.


Projekt, jehož název by se dalo volně přeložit jako Vyučování: efektivní cesta k sebevzdělávání, předpokládá, že se žáci budou učit dovednostem důležitým pro život tím, že jim budou učit své spolužáky a zahraniční partnery. Komunikace probíhá nejen pomocí internetu a videokonferencí, ale také bezprostředně při projektových setkáních v partnerských zemích, které se uskuteční vždy dvakrát do roka.


Projekt uskutečňovaný v rámci programu Erasmus+ je realizován od září loňského roku a potrvá do června 2017. Jeho mezinárodní rozměr motivuje žáky rovněž k intenzivní výuce angličtiny, která je pro děti z různých zemí univerzálním dorozumívacím prostředkem.

Čtěte dále - http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostravsti-zaci-se-uci-ucit-mezinarodne

SBĚR PAPÍRU

25. - 29. 5. 2015 se uskuteční soutěž ve sběru starého papíru. Balíky odevzdávejte nejlépe ráno před vyučováním (od 7.20 hod). Kontejner bude přistaven u vchodu k prodeji stravenek. V nepřítomnosti zapisujícího ponechejte prosím balík/y pravé straně před schodištěm v hlavní budově školy. KAŽDÝ BALÍK MUSÍ BÝT SVÁZÁN A VIDITELNĚ OZNAČEN JMÉNEM A TŘÍDOU ŽÁKA.

ZAV Ostrava!!! 2015

Jako každým rokem, i letos pořádá naše škola celorepublikovou soutěž studentů 1. ročníků SŠ a žáků ZŠ v psaní na klávesnici a nepovinně také v korektuře textu. Soutěž proběhne ve dnech 1. a 2. června 2015. Přihlášky zasílejte do 20. května 2015.

Sběr

Chtěli bychom informovat rodiče a žáky, že na naší škole probíhá celoroční sběr:

 • drobného elektra
 • baterií
 • tonerů do tiskáren
 • použitých rostlinných olejů
 • umělohmotných vršků z PET lahví

Dále jsme zapojeni do projektu "Vracíme zrak Africe a propisky pro Afriku", kdy žáci sbírají dioptrické a sluneční brýle a také propisky.

 

Sdělení zákonným zástupcům žáků

Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole a při školních akcích konaných mimo prostory školy. Škola proto již nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném". Zákonný zástupce žáka může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění odevzdá zákonný zástupce Mgr. Miroslavě Kameníkové, která je zdravotníkem školy zároveň s vyplněným oznámením škodní události. Na žádosti je nutno uvést jméno zákonného zástupce, který bude žáka zastupovat při jednání s pojišťovnou, jméno dítěte a adresu bydliště. Škola postoupí žádost k vyřízení smluvní pojišťovně. Další kroky jsou plně v kompetenci České pojišťovny, která rozhodne o výši odškodnění. 


Smlouvy a objednávky

Zveřejňované smlouvy a objednávky za ZŠ a  MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, přísp.org. naleznete pod tímto odkazem - v sekci "Vedení školy/Smlouvy a objednávky".

Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript