Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Aktuálně 

  • Termín třídních schůzek (individuálních konzultací) je stanoven na úterý 15. prosince 2015 (16:30 - 18:00).
  • Soutěz ve sborovém zpěvu "Vánoční akordy" se letos uskuteční 12. prosince 2015 v DK Akord. 
  • Sběr starého papíru proběhne ve dnech 16. - 20. listopadu 2015.
  • Miniškolička se v letošním školním roce 2015/2016 bude konat v těchto termínech.
  • Naše škola byla oceněna v rámci projektu Systém sdruženého nákupu, více zde.
  • Pomůcky do jednotlivých předmětů pro školní rok 2015/2016 naleznete zde.

Organizace školního roku 2015/2016

1. pololetí

úterý 1. září 2015 - pátek 29. ledna 2016

2. pololetí

úterý 2. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016

Podzimní prázdniny

čtvrtek 29. a pátek 30. října 2015

Vánoční prázdniny

středa 23. prosince 2015 - neděle 3. ledna 2016

Pololetní prázdniny

pátek 29. ledna 2016

Jarní prázdniny

22. - 28. února 2016

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 24. a pátek 25. 3. 2016

Hlavní prázdniny

pátek 1. července - středa 31. srpna 2016

Vydávání vysvědčení:

  • 1. pololetí - čtvrtek 28. ledna 2016
  • 2. pololetí - čtvrtek 30. června 2016 

Sdělení zákonným zástupcům žáků

Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole a při školních akcích konaných mimo prostory školy. Škola proto již nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném". Zákonný zástupce žáka může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění odevzdá zákonný zástupce Mgr. Miroslavě Kameníkové, která je zdravotníkem školy zároveň s vyplněným oznámením škodní události. Na žádosti je nutno uvést jméno zákonného zástupce, který bude žáka zastupovat při jednání s pojišťovnou, jméno dítěte a adresu bydliště. Škola postoupí žádost k vyřízení smluvní pojišťovně. Další kroky jsou plně v kompetenci České pojišťovny, která rozhodne o výši odškodnění. 

Smlouvy a objednávky

Zveřejňované smlouvy a objednávky za ZŠ a  MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, přísp.org. naleznete pod tímto odkazem - v sekci "Vedení školy/Smlouvy a objednávky".

Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript