Evoluce K 15


logosss

Projekt Evoluce K 15 je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit,  spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.     

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace je příjemcem dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013713

Název projektu: Evoluce K 15

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum zahájení realizace projektu: 01. 05. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2021