Zjednodušený monitoring nejbližšího okolí školy
(Monitoring okolí školy)

 
 This course allows guest users to enter
 
 


  • prvotní mapa monitorovaného území
  • zpráva o výsledku zjednodušeného monitoringu a výzkumu životního prostředí v okolí školy ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15
  • 1.část učební a metodické příručky: "Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia - monitoring a výzkum nejbližšího okolí školy"

This course allows guest users to enter