Talent management

Kroužek s Roboty - Ozoboti


Dne 15. 10. 2019 proběhl odpolední kroužek s Ozoboty s talentovanými žáky. Žáci se seznámili s malými roboty a naučili se princip jejich fungování. 


ff ff ff
Exkurze Geoklubu na Hončovu hůrku


Dne 1. 10. 2019 jsme se vydali na Hončovu hůrku, kde jsme nacházeli horniny vzniklé vulkanickou činností. Našli jsme kalcit, křemen, dolomit a ametyst.


ff  ffff


Autor: Barbora Brodová, Amálie Vaculíková 

Testování IQ – 2. stupeň ZŠ


Dne 17. 9. 2019 proběhlo na naší škole testování IQ pořádané Mensou České republiky. Testování bylo pořádáno v rámci projektu, který podporuje talentované a bystré děti v oblasti vědy a techniky (talentmanagement). Testování se celkem zúčastnilo 70 žáků 7. – 9. tříd (9 - 15 let). Z toho nadprůměrné IQ má 52 žáků. 
Exkurze na přehradě Šance

Dne 26. 6. 2019 se děti prvních až pátých tříd zúčastnily exkurze na přehradě Šance, která je rezervoárem pitné vody pro Moravskoslezský kraj. Měly možnost podívat se do strojovny a projít se pod dnem samotné přehrady. Dětem i učitelům se exkurze velmi líbila.


foto  fotoTestování IQ – 1. stupeň ZŠ

Dne 17. 6. 2019 proběhlo na naší škole testování IQ pořádané Mensou České republiky. Testování bylo pořádáno v rámci projektu, který podporuje talentované a bystré děti v oblasti vědy a techniky (talentmanagement). Testování se celkem zúčastnilo 37 žáků 1. – 6. tříd (6 - 13 let). Z toho nadprůměrné IQ má 29 žáků. Výsledky dopadly úžasně.
Podpora vzdělávání a talentmanagement K15

Statutární město Ostrava systematicky podporuje nadání a technickou gramotnost již od roku 2016.


I my jsme letos podali žádost na příspěvek na podporu vzdělávání na naší škole. Bylo nám přiděleno 500 000,- Kč na různé programy, exkurze a pomůcky pro talentované žáky v oblasti přírodovědné a technické.


Koordinátory této podpory byli vybráni:


Mgr. Hana Doležalová (koordinátor pro 1. stupeň)

Mgr. Andrea Schilbachová (koordinátor pro 2. stupeň)

Mgr. Martina Menšíková (koordinátor pro bilingvní třídy 1. a 2. stupně)


Co máme v úmyslu v rámci tohoto projektu realizovat?

 • Školní kluby pro nadané děti
 • Odborné denní výlety a exkurze
 • Badatelské dny pro žáky
 • Odborná víkendová škola

Veškeré aktivity, které budou pro nadané žáky probíhat, budou ZDARMA (tyto aktivity budou financovány z projektu SMO Talentmenagement).

Konkrétní aktivity, které již probíhají nebo budou probíhat v tomto školním roce:


1. Geo-klub

 • vedoucí: Mgr. Pavel Kohn
 • pro skupinu: vybraní žáci 2. stupně
 • plán práce klubu: exkurze na různá geologický významná místa v Ostravě a jejím okolí

2. Mobilní planetárium

 • garant: Mgr. Zdeněk Sieja
 • pro skupinu: vybraní žáci 1. stupně
 • jednorázová akce pořádaná u nás ve škole

3. Projekt „Voda má rozpuštěné vlasy“

 • garant: Mgr. Svatava Daňová
 • pro skupinu: nadaní žáci 4. D
 • exkurze na vodní elektrárnu Šance
 • žáci se dovědí o hospodaření s vodou, o tom, jak vzniká elektřina a další informace

4. Roboti ve škole

 • garant: Mgr. Nikol Mikesková
 • pro skupinu: bude určeno
 • nákup pomůcek do školy, které mohou být využity v rámci klubu programování

5. Badatelský den

 • garant: Mgr. Andrea Schilbachová
 • pro skupinu: vybraní žáci napříč 2. stupně, kteří se zajímají o pedologii a přírodopis
 • badatelský den 13. 6. 2019 na SVČ Ostava-Zábřeh

Plánujeme na šk. rok 2019/20

 • přírodovědecký klub
 • pokračování Geo-klubu
 • klub programování
 • přednášky expertů z oblasti přírodních věd