Jak vypadá den dětí 3-5 let

Ranní program:
 • individuální péče o děti
 • příležitost k uplatnění spontánního pohybu
 • hry ve skupinkách
 • hry v koutcích
 • podněcování dětí k vlastní aktivitě
 • ranní cvičení
Dopolední program:
 • hygiena
 • svačina
 • ranní kruh (společné přivítání dne, kamarádů)
 • didakticky zacílené činnosti (dle tématu v Třídním vzdělávacím programu)
Pobyt venku:
 • vedení dětí k samostatnosti a sebeobsluze při oblékání
 • herní činnosti na zahradě mateřské školy (herní sestavy, pískoviště, koloběžky apod.)
 • vycházky do okolí (Bělský les)
 • seznamování s přírodou
 • při nepříznivém počasí je zajištěn náhradní program v MŠ
Oběd, hygiena
12:15 – 12:45 rozcházení dětí, které chodí po obědě domů
Klidová část dne:
 • převlékání dětí
 • čtení pohádek, relaxace, odpočinek
 • vstávání, úklid lůžkovin
Odpolední program:
 • svačina
 • odpolední zájmové činnosti
 • spontánní hry
 • individuální práce s dětmi
 • v období příznivého počasí jsou děti na zahradě MŠ
15:00 – 16:30 rozcházení dětí domů