Jak vypadá den

Děti po příchodu nahlásí svůj odpolední odchod domů.
Vyberou si z nabídky vody, čaje, k dispozici je také ovoce.

 • Individuální práce s dětmi.
 • Hry a volnočasové aktivity dětí.
 • Pohybové aktivity (lokomoční a zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry).
 • Hygiena.
 • Dopolední svačina (děti si samy chystají a odnášejí svačinu a nádobí).
 • Komunitní kruh ( rozhovory o prožitcích dětí).
 • Řízené činnosti v souladu s tématickým plánem, ve kterých se střídají a prolínají všechny výchovné složky, metoda dobrého startu.
 • Pobyt venku ( každodenně,vyjma nepříznivých podmínek).
 • Oběd ( děti si samy chystají a sklízí prostírání, vázy, nádobí a příbory).
 • Hygiena ( čištění zubů).
 • Příprava na odpočinek, relaxace.
 • Řízené činnosti (pracovní listy,grafomotorika,pracovní výchova).
 • Odpolední svačina.
 • Hry, zájmové aktivity, kroužky.