Jak vypadá den Žabky

 • otevřeno od 6:15
 • Hry a volnočasové aktivity dětí.
 • od 8:15 Individuální práce s dětmi.Komunitní kruh ( rozhovory o prožitcích dětí).
 • Pohybové aktivity (lokomoční a zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry).
 • Hygiena
 • v 9:00 hod. svačina ve školní jídelně(děti si samy chystají a odnášejí svačinu a nádobí).
 • Řízené činnosti v souladu s tématickým plánem, ve kterých se střídají a prolínají všechny výchovné složky, metoda dobrého startu.
 • od 10:00 do 11:25 hod. pobyt venku, hygiena
 • od 11:30 do 12:00 hod. oběd ve školní jídelně
 • od 12:00 do 13:00 hod.  relaxace
 • od 13:00 do 15:30 hod. odpolední pracovní a vzdělávací činnosti.
 • Řízené činnosti (pracovní listy,grafomotorika,pracovní výchova).
 • od 15:30 do 16:30 hod.  volné hry dětí, pobyt venku dle počasí
 • v 16:30 hod uzavření třídy


V průběhu dne pitný režim- nabídka vody, čaje, k dispozici je také ovoce a zelenina.