Veverky

znacka-veverka

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje: Pavla Kočvarová, Bc. Lucie Halfarová

Naši třídu „Veverky navštěvuje 24 dětí ve věku 2,5 – 5 let. Činnost ve třídě je zaměřena na práci s dětmi mladšího předškolního věku. Do programu dne jsou zařazeny aktivity individuální, skupinové i hromadné. Důraz klademe také na samostatnost dětí při sebeobsluze, hygieně a jídle. Třídní vzdělávací program je v souladu se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem. Děti mají ve třídě k dispozici velké množství hraček, didaktických pomůcek a her.

Novinky

Básničky

Písničky

Režim dne

Co dítě potřebuje