Kroužky

Týdenní rozpis kroužků zde

Angličtina

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu v každé jednotlivé třídě.


Jóga

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu ve třídě Berušky

Kroužek vede: Hozová Karolína


Keramika

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu ve třídě Sluníčko

Kroužek vede: Bc. Orságová HanaBělásek - folklórní soubor

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu ve třídě Žabky

Kroužek vede: Stachelová Zuzana


Pohybové hry: Hopsálek

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu ve třídě Koťátka, Slůňata, Medvídci, Žabky

Kroužek vede: Miková Petra, Buchtová Romana, Deszkásová Lucie, Siejová Jana, Pabjanová Romana, Gregorová Pavla


Happy band- hra na rytmické nástroje

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu ve třídě Žabky

Kroužek vede: Stachelová Zuzana


Aerobic

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu ve třídě Berušky

Kroužek vede: Hozová Karolína

Hudební hrátky

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu ve třídě Medvídci

Kroužek vede: Siejová Jana, Pabjanová Romana


Metoda dobrého startu - MDS

Určena pro děti, které jdou k zápisu do ZŠ (Slůňata, Žabky, Sluníčka)

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu 1xtýdně formou skupinové výuky

MDS vede:   Stachelová Zuzana, Bc. Gregorová Pavla, Bc. Orságová Hana, Deszkásová Lucie, Buchtová Romana

MDS slouží pro nastartování triálu – psaní, čtení, počítání.

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech jeho aspektech, a to v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální. Cvičení podle Metody dobrého startu děti s dobrou úrovní psychomotorického rozvoje aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.


Hejného metoda 

Výuka je zařazena do vzdělávacího programu formou skupinové výuky. Netradiční způsob výuky předmatematické výchovy, založen na respektování klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.

H.M. vede:  Stachelová Zuzana, Deszkásová Lucie, Buchtová Romana, Bc. Orságová Hana