Mateřská škola

aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Pracoviště MŠ U lesa

Vánoční provoz MŠ

Mateřská škola bude uzavřena v termínu od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019. 

Edukační programy v Galerii umění dětí baví

Třída předškolních dětí navštívila výukový program, který podporuje rozvoj smyslového vnímání a tvořivosti. Lektorka se společně s dětmi vydala na dobrodružnou výpravu světem obrazů. Video naleznete zde.

IMG 5004

Mezigenerační výukový projekt: Usmívánky

Pod vedením paní učitelek ze třídy Žabky se každý měsíc uskuteční setkání dětí předškolní třídy s babičkami a dědečky v domově seniorů. Hrají se stolní hry, povídá se a samozřejmě usmívá. Fotogalerie zde.

IMG 5408

Světýlkování

Dne 14. 11. na naši akci "Světýlkování" jsme společně vyrobili lampióny a rozzářili školní zahradu nejen světlem svíček, ale také dětskou radostí a úsměvy. Fotogalerii naleznete zde.

7fc541a5f08390185205ced5546708dc

Máme pohyb rádi

Naše mateřská škola zakoupila sportovní vybavení v hodnotě 35 000,-Kč díky účelové dotaci pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava- Jih v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče. 

znak 

jih

Hernička

Srdečně zveme všechny rodiče, kteří mají děti předškolním věku, do naší Herničky. Pod vedením paní učitelek se seznámíte s chodem MŠ, Vaše děti mohou využít vybavení, hračky naší MŠ a v přátelské, klidné a pohodové atmosféře se pomalu adaptují na prostředí naší MŠ.Těšíme se na Vás. Bližší informace zde.

 Vizitka naší mateřské školy

vizitka

Klikněte na obrázek.

Vstup do fotogalerie zde

Poslání mateřské školy

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity.
Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor, spolupracující s odborníky, poskytující poradenství rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání.

O mateřské škole

Jsme sídlištní mateřská škola s krásnou zahradou v městské části Ostrava-Zábřeh ve velmi klidném prostředí bez rušné části komunikace, s možností zajímavých vycházek do blízkého Bělského lesa.

Mateřská škola je umístěna ve dvoupatrové panelové budově. Naší součástí je také odloučené pracoviště v prostorách budovy ŠJ při ZŠ a MŠ Kosmonautů 15.

Třídy

V každém patře se nachází dvě třídy s hernami pro děti, s výhledem na školní zahradu a les. Logopedická třída je umístěna v přízemí a má samostatný vchod z postranní části budovy. Třída pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti s odkladem školní docházky je umístěna v budově školní družiny ZŠ Kosmonautů 15 a umožňuje tak aktivní adaptaci na prostředí základní školy.

Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně a esteticky vybavené.

(informace o třídách naleznete zde)

Zahrada

Zahrada disponuje novými herními prvky se skluzavkami, lanovými centry, houpadly a dřevěným vláčkem, poskytuje dostatek příležitostí k pohybu dětí, pískoviště jsou částečně zastíněna stromy.

Povinné předškolní vzdělávání

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání od 1. 9. 2017. zde

Informace o platbách

Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 280,- Kč na měsíc.

Všichni rodiče by měli mít navedený trvalý příkaz k úplatě za předškolní vzdělávání - 280,- Kč a zálohy na stravné 660,- Kč.

Trvalý příkaz musí obsahovat: VS - variabilní symbol dítěte , a Zprávu pro příjemce - Jméno a příjmení dítěte

Pro děti, které ke 31. 8. 2018 dovrší 5 let věku, je docházka do MŠ povinná a rodiče jsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání.

Rodiče dětí, kteří pobírají dávku hmotné nouze, musí doručit potvrzení o hmotné nouzi do 5. 9. 2018 a následně pak vždy do 5. dne v měsíci.