Medvídci

medved

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje:  Romana Pabjanová Dipl. um., Bc. Jana Siejová  

Naši třídu „Medvídci" navštěvuje 23 dětí ve věku 2 – 5 let.
Činnost ve třídě je zaměřena na práci s dětmi mladšího předškolního věku. Do programu dne jsou zařazené aktivity individuální, skupinové i hromadné. Důraz klademe také na samostatnost dětí při sebeobsluze, hygieně a jídle. Třídní vzdělávací program je v souladu se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem.
Děti mají ve třídě k dispozici velké množství hraček, didaktických pomůcek a her.

Novinky

Básničky

Písničky

Jak vypadá den

Co dítě potřebuje