Nadstandardní aktivity

Kroužky

 • Divadelní vystoupení v MŠ a návštěvy LDO, divadla Akord
 • Filmová představení v kině Luna
 • Projektové dny s rodiči
 • Návštěvy a exkurze: Integrovaný záchranný systém, Muzeum Ostrava, Svět techniky, Galerie výtvarného umění, Lesní škola, Planetárium apod.
 • Besedy v knihovně a s Městskou policií Ostrava
 • Bílý den (vítání zimy -  děti i personál si obléknou bílé oblečení, vystřihují sněhové vločky, malují sněhuláky apod.)
 • Žlutý den (vítání jara - děti i personál si obléknou žluté oblečení, malují sluníčka, pampelišky apod.)
 • Karneval v MŠ (lidová tradice masopust - děti se obléknou do karnevalových masek)
 • Koncert na školní zahradě
 • Polodenní výlety
 • Ozdravný pobyt na horách
 • Zahradní slavnost (karneval v maskách na školní zahradě)
 • Oslava Dne dětí (soutěživé dopoledne na školní zahradě)
 • Rozloučení s předškoláky (pasování dětí odcházejících do ZŠ)
 • Besídky (pásmo písní, básní, dramatických a tanečních vystoupení)