Plán akcí na 1. pololetí

Září

Třídní schůzky

Zahradní karneval

Plavání se žabičkou- Třída Slůňata

Divadelní představení- Žabky

Říjen

Drakiáda

Plavání se žabičkou- Třída Slůňata

Projektový den s rodiči

Divadelní představení

Knihovna- Slůňata, Sluníčka, Žabky

         

Listopad

Broučkiáda

Plavání se žabičkou- Třída Slůňata, Žabky

Projektový den s rodiči

Divadelní představení

Knihovna- Slůňata, Sluníčka, Žabky

Prosinec

Plavání se žabičkou- Třída Žabky

Mikulášská nadílka

Vánoční tvůrčí dílna s rodiči

Vánoční nadílka v MŠ

Leden

Den na bílo

Projektový den s rodiči

Knihovna- Slůňata, Sluníčka, Žabky