Plán akcí na 2. pololetí

Únor

Karneval

Miniškolička

Návštěva domova pro seniory

Březen

Návštěva IZS

Miniškolička

Duben

Velikonoční dílny

Den na žluto

Květen

Besídky ke Dni matek

Výlet

Červen

Den dětí

Škola v přírodě

Návštěva divadla loutek- třídy Koťátka, Berušky, Medvídci

Rozloučení s předškoláky

Zahradní piknik