Platby

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání

od 1. 9. 2016 280,- Kč / měsíc

Variabilní symboly

pro školní rok 2018/19 jsou shodné pro školné, stravné i SRPŠ. Jedná se o registrační číslo dítěte.

Stravné

Platba za celodenní stravu v MŠ: 30,- Kč/den 

          za celodenní stravu v ŠJ ZŠ (žabky): 33,-Kč/den  nebo  35,- Kč/den

          za celodenní dietní stravu v ŠJ MŠ: 40,-Kč/den  pro děti do 6 let

          za celodenní dietní stravu v ŠJ MŠ: 45,-Kč/den  pro děti nad 6 let 

SRPŠ

Příspěvek SRPŠ se platí 2 x ročně (v září a v únoru).

Sdružení rodičů má vlastní bankovní účet u ČS 164 638 8379/0800.