Projekty

Granty v roce 2018

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Šikovní předškoláci:  50.000,- Kč
 • Nákup didaktických pomůcek, pracovních sešitů, vstupné pro děti na výchovně vzdělávací akce

ostrava

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií- Evropským sociálním fondem- v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního  rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč Dotace EU: 24 195 466,71Kč Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč Termín zahájení realizace projektu:1. 1. 2017 Termín ukončení realizace projektu:31. 12. 2019 Příjemce projektu:Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Logolink OP VVV

Granty v roce 2017

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Z pohádky do pohádky:  80.000,- Kč
 • Nákup knih, knihovniček, divadelních kostýmů, vstupné do divadla, pronájem prostor

ostrava

Granty v roce 2016

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Umím to jako máma a táta:  40.000,- Kč
 • Nákup kuchyňských linek pro děti a vybavení kuchyněk, dětských sedaček

ostrava

Granty v roce 2015

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Cirkus Legrando:  20.000,- Kč
 • Nákup skákacího hradu, hudebních nástrojů

ostrava

Granty v roce 2014

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • 50. výročí založení MŠ:  30.000,- Kč
 • Nákup na oslavu založení MŠ- VV materiál, odměny, upomínkové předměty

ostrava

Mezigenerační výukový projekt

Naše mateřská škola se rozhodla realizovat nový projekt, který vychází z myšlenky navázání mezigeneračních vztahů klientů domova pro seniory a dětí mateřské školy. Ačkoli jsou uvedené generace věkově velmi vzdálené, mohou se vzájemně velmi obohatit. Děti mohou poskytnout vitalitu a společenské začlenění pro seniory, kteří jim na oplátku věnují svůj volný čas, pozornost a péči, jež děti potřebují. Při společných setkáváních v různých plánovaných činnostech, jako je hudba, tanec, umění, vyprávění příběhů, hraní deskových her, se děti naučí být ohleduplné a vnímavé k lidem jiné generace. Tím, že jsou děti ve styku se seniory, bojujeme společně proti věkové diskriminaci a osamělosti v dnešní uspěchané době. Setkání probíhá v domově seniorů Sluníčko jednou za měsíc. 

Miniškolička 2019

 1. termín:   
 2. termín:   
 3. termín:  
 4. termín:  
 5. termín:  
 6. termín:  
 7. termín:  
 8. termín:  
 9. 15:30 hod-16:30hod

Učíme se navzájem 2019

V rámci tohoto projektu navštěvují žáci 8. třídy ZŠ a MŠ kosmonautů 15

jednou týdně naši MŠ (od dubna do května).

Zapojují se do společných her a činností dětí.

Cílem projektu je především rozvoj komunikace, spolupráce a tolerance mezi dětmi různého věku.

  1. termín: 
  2. termín:  
  3. termín: 
  4. termín: 
  5. termín:  
  6. termín:  
  7. termín:  
  8. termín: 
  9.  termín: 

  Žáci ZŠ připravují pro děti MŠ oslavu MDD - zábavné dopoledne plné her a soutěží.