Sovičky

znacka-sova

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje: Bc. Jana Siejová, Ivana Kubesová 

Cílem práce v této třídě je nabídnout dostatek rozmanitých činností, které podmiňují všestranný rozvoj dítěte. Rovněž zahajujeme v této třídě netradiční výuku matematiky metodou profesora Hejného, která má návaznost v prvních třídách naší ZŠ Kosmonautů 15.

Novinky

Básničky

Písničky

Režim dne

Co dítě potřebuje