Slůňátka

koka

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje: Lucie Deszkásová, Romana Buchtová

Třída předškolní. Děti ve věku 5-6 let v počtu 27. V tomto věku bývají mezi dětmi velké rozdíly, proto klademe důraz na individuální práci. Děti se zde hravou formou připravují na vstup do ZŠ. Cílem práce v této třídě je nabídnout dostatek rozmanitých činností, které podmiňují všestranný rozvoj dítěte. Rovněž zahajujeme v této třídě netradiční výuku matematiky metodou profesora Hejného, která má návaznost v prvních třídách naší ZŠ Kosmonautů 15.

Novinky

Básničky

Písničky

Režim dne

Co dítě potřebuje

Omlouvání dětí z povinné předškolní docházky