Lvíčata

Logopedická třída

logo lvicata

Výchovu, vzdělávání dětí a logopedickou péči zabezpečuje: Bc. Hana Orságová, Ing. Pavla Lobodinská- asistent pedagoga

Do logopedické třídy jsou zařazovány děti s narušenou komunikační schopností, které potřebují intenzivní logopedickou 
péči. Ve třídě je snížený počet dětí.  Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku. Odborné vedení zajišťuje logopedka, která pravidelně dochází do mateřské školy, každodenní péče je zajištěna logopedickou asistentkou a asistentkou pedagoga.S dětmi pracujeme podle školníhovzdělávacího programu, rozšiřeného o lgoopedickou péči. Ta probíha individuálně nebo skupinově. Provoz logopedické třídy je od 7:00 do 13:00 hodin. Na odpočívání a odpolední činnosti se děti rozcházejí do běžných tříd mateřské školy.

Novinky

Básničky

Písničky

Režim dne

Co dítě potřebuje