Stravné

Úplata za předškolní stravování dětí

Výše stravného je stanovena dle stravovacího řádu mateřské školy.

  • Stravování zabezpečuje školní jídelna při mateřské škole.
  • Stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních normativů na nákup potravin. V souladu s celkovou koncepcí školy je kladen důraz na ozdravění výživy dětí.
  • Týdenní jídelníček sestavuje referentka školy a je vyvěšen ve vestibulu MŠ.
  • Pro děti jsou zajištěna tři jídla (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina). Dopolední svačina nemůže nahrazovat snídani, kterou by měli rodiče poskytnout dítěti doma.
  • Děti se v průběhu dne kdykoliv mohou napít čaje nebo vody.

Celodenní stravné pro děti ve věku 3 – 6 let:                                                                   30,- Kč/den

Celodenní stravné pro děti ve věku 6 – 7 let (děti stravované ve ŠJ ZŠ):                          33,- Kč/den  nebo  35,-Kč/den

 

Výše stravného pro děti s celodenní docházkou:  660,- Kč/měsíc

Splatnost:                  do 30. dne předcházejícího měsíce

Číslo účtu:                 50437761/0100

Variabilní symbol= registrační číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: školka + jméno dítěte

Rodiče platí na daný měsíc dopředu zálohovou platbu.

Částky za nevyčerpané nebo odhlášené obědy se zasílají na účet rodičů v únoru a červenci.

 Odhlašování dětí ze stravování

MŠ se uzavírá v 8:30. Pozdější příchody dětí hlaste telefonicky.

Denně v 8:30, učitelka zaznamenává stav dětí ve třídě.

Pokud je dítě v MŠ přítomno, učitelka mu přihlásí stravu na daný den a automaticky na následující den.

Pokud Vaše dítě vyzvedáváte již po obědě (12:15 - 12:45 hodin)

  • oznamte to ráno učitelce
  • v kuchyni bude pro Vás po obědě připravena náhradní odpolední svačina

Vydávání oběda do jídlonosiče je umožněno pouze tehdy, má-li dítě oběd nahlášen a náhle onemocní.

Oběd lze vyzvednout od 11:15 do 11:45 hodin v kuchyni MŠ, vždy pouze po telefonické domluvě.  

Odhlašování dětí ze stravování v následujícím dni se oznamuje nejpozději do 13:00
  • osobně učitelce ve třídě
  • osobně kuchařce v kuchyni MŠ
  • telefonicky na čísle: 596 748 110