Žabky

znacka-zabka

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje: Bc. Romana Pabjanová Dipl. um., Bc. Karolina Hozová

                                                            

"Žabky" jsou předškolní třídou určenou pro děti s odloženou školní docházkou a pro děti v povinném posledním ročníku MŠ.

Díky naší kmenové ZŠ Kosmonautů 15, která nám poskytla jednu z tříd v budově školní družiny, máme možnost celoroční adaptace přímo v prostorách naší základní školy, což přispívá k nenásilnému přechodu z MŠ do ZŠ. Děti se během celého školního roku seznámí s prostory školy, jídelny ZŠ. Máme jedinečnou možnost využívat učebny a pomůcky ZŠ.

Úzce spolupracujeme s dětmi a učitelkami prvních tříd, což je přínosnou zpětnou vazbou nejen pro děti, ale i nás učitelky. Rovněž zahajujeme v této třídě netradiční výuku matematiky metodou profesora Hejného, která má návaznost v prvních třídách naší ZŠ Kosmonautů 15. Nesmíme však zapomínat, že hrou se nejvíce naučíme a to je i našim krédem.Novinky

Režim dne

Co dítě potřebuje