Žabky

zabka

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje: Zuzana Stachelová, Bc. Pavla Gregorová

                                                            

"Žabky" jsou předškolní třídou určenou pro děti s odloženou školní docházkou. Navštěvují ji děti, které ještě nejsou dostatečně připraveny pro plynulý přechod z MŠ do ZŠ především po stránce logopedické.

Třídu navštěvuje 23 dětí. Díky naší kmenové ZŠ Kosmonautů 15, která nám poskytla jednu z tříd v budově školní družiny, máme možnost celoroční adaptace přímo v prostorách naší základní školy, což přispívá k nenásilnému přechodu z MŠ do ZŠ.

Celodenní režim chodu třídy je poněkud jiný, než v běžných třídách mateřských škol. Odpolední spánek je vyňat a režim je velmi podobný jako v ZŠ. Děti mají možnost logopedické péče přímo v našem školském zařízení pod vedením spec. logopeda. Úzce spolupracujeme s dětmi a učitelkami prvních tříd, což je přínosnou zpětnou vazbou nejen pro děti, ale i nás učitelky. Rovněž zahajujeme v této třídě netradiční výuku matematiky metodou profesora Hejného, která má návaznost v prvních třídách naší ZŠ Kosmonautů 15. Nesmíme však zapomínat, že hrou se nejvíce naučíme a to je i našim krédem.

Výchovně vzdělávací program - Dívej se a poslouchej, raduj se a poznávej


Novinky

Režim dne

Co dítě potřebuje