Zápis do MŠ

                                     

Termín zápisu pro školní rok 2018/2019

2. 5. - 3. 5. 2018

Seznam přijatých dětí k 1. 9. 2017

1769
1728
1768
1773
1706
1754
1774
1771
1737
1690
1759
1753
1757
1770
1751
1755
1756
1746
1762
1761
1772
1732
1752
1743
1764
1729
1750
1739
1758
1760
1766
1733
1742
1731
1749
1767
1740
1723
1734
1763
1765
1745
1747
1730

 Seznam dětí, které byly přijaty k 1. 9. 2017 po schválení navýšení kapacity tříd.

1735
1748
1736
1738
1741

1744


 

  

Evidenční list dítěte - zde 1.str, zde 2. str

(vytiskněte prosím evidenční list oboustranně na jeden list papíru, vyplňte, nechejte potvrdit dětským lékařem dítěte a přineste

k zápisu do MŠ)

   

Přihláška do MŠ - zde

(vytiskněte prosím přihlášku oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a přineste k zápisu do MŠ)

Kritéria výběru dětí do MŠ

Kritéria výběru dětí do MŠ s celodenním provozem

 1. Do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší 3 let na základě vyjádření pediatra.
 2. Do třídy MŠ se mohou zařazovat také děti od 2,5 let a to pouze na základě vyjádření pediatra a děti s vadami řeči po projednání s odborným lékařem.
 3. Přednost při výběru se dává dětem:
  1. které budou docházet do MŠ v posledním roce před zahájením školní docházky
  2. které již mají v MŠ staršího sourozence.
  3. které bydlí ve spádové oblasti v okolí ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, které budou dále docházet do ZŠ Kosmonautů 15.
  4. jejichž rodiče pracují nebo matka v brzké době nastoupí do zaměstnání
  5. které již navštěvovaly Herničku v MŠ – v rámci adaptačního programu dětí

     

pořadí datum čas obsah
1

9. 5. 2017

10. 5. 2017 

8:00 - 16:00

Přijít společně s dítětem k zápisu do MŠ

Přinést do MŠ vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list dítěte

Fotografování přijatých dětí na vizitky a zjišťování rozvoje řeči dětí

(možnost zařazení do logopedické třídy)

2  19. 5. 2017 Vyvěšen seznam přijatých dětí (na budově MŠ a na www. kosmonautu15.cz)
3  22. 5. 2017

15:30

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: předání přihlášek ke stravování

(prosíme přijďte bez dětí)

4  23. 5. 2017 10:00- 11:00

Přinést zpět do MŠ: vyplněný vstupní dotazník a vyplněnou přihlášku ke stravování