Režim ŠD, kroužky

Provozní doba školní družiny šk. r. 2019/2020

 

Ranní družina 6:00 - 8:15, následně po ukončení výuky do 17:00

                                                .

Datum Ranní družina Odpolední družina
2.9. 2019 6:00 - 8:15  9:00 - 17:00
3.9. 2019 6:00 - 8:15 10:00 - 17:00
4. - 5. 9. 2019 6:00 - 8:15 11:00 - 17:00
od 6. 9. 2019 6:00 - 8:15 11:55 - 17:00

Režim ŠD

6:00 – 7:30

Relaxační odpočinek – stolní hry, manipulace se stavebnicemi, volné malování

7:30 – 8:15

Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění

Logopedická a postřehová cvičení

Drobná sportovní činnost za účelem protažení těla

11:55 – 13:25

Osobní hygiena, příprava na oběd, oběd, klidové a individuální aktivity, poslech relaxační hudby a četba pohádek

13:25 – 13:45

Četba knih a časopisů z dětské knihovny

Relaxační odpočinek - kresba, společenské a deskové hry, zájmová a výchovná činnost

13:45 – 15:00

Kolektivní výchovná činnost:

  • výtvarná činnost
  • přírodovědná činnost
  • pracovní činnost
  • společenskovědní činnost
  • sportovní činnost
  • aktivity na hřišti a sportovištích
  • vycházky do lesa

Žádáme rodiče o výjimečné vyzvedávání žáků ze školní družiny v době (13:45 - 15:00 hod.) pouze ze závažných důvodů.  

V této době probíhají zájmové aktivity mimo školu, kolektivní činnosti žáků v odborných učebnách školy a v jednotlivých odděleních školní družiny. Odchody v této době velmi narušují činnost ostatních žáků a vychovatelů. Nutné vyzvednutí

dítěte v průběhu této doby projednejte předem s pracovníky družiny.

Děkujeme za pochopení.

15:00 – 16:00

Zájmová činnost - viz tabulka (kroužky) a aktivity v odděleních

16:10 - 17:00

Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění

 

 

 

Zájmové kroužky školní družiny šk. r. 2019/2020

 

  

 

 

 ZÁJMOVÉ KROUŽKY ROK 2019/2020

Název kroužku ŠD,ŠK Vedoucí   15 - 16:00
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dramatický kroužek K. Bojdová PO
Výtvarný kroužek 1.třídy I. Kokrdová PO
Počítače 1.třídy M. Školová  PO
Sportovní hry - dívky D. Polášková ÚT
Počítače M. Školová  ÚT 
Folklorní A. Buroňová ST14 -15:00
Sportovní hry - chlapci V.Janeček,L.Šimůnková ST
Výtvarný kroužek K. Bojdová ST
Pěvecký sbor Koblížci A. Malecová ČT14 -15:00
Deskové hry I. Kokrdová ČT

Ruční práce

P. Šuttová  ČT 

4 kroužky šablony - Angličtiny    1. a 2. třídy

E. Rosická PO,ÚT,ST,PÁ

  

ŠKOLNÍ KLUB 
Folklorní A. Buroňová ST
Koblížci A. Malecová ČT
Florbal   Z. Sieja  ČT

 

 

 

Další aktivity, které navštěvují naši žáci na této škole :

Judo  PO,ST, ČT, PÁ 15:00 - 17:00
Gymnastika ÚT 15:00 - 16:00
Basketbal ST 14:00 - 15:00
Veselá věda ST 14:00 - 15:00
Taneční - Rytmix  ČT 14:00 - 15:00 
Ostraváček - poh. aktivity PÁ 14:00 - 15:00

O těchto aktivitách Vás budou informovat organizátoři.