Školní družina

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako sociální služba - hlídání dětí. ŠD zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Děti se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Důležitou úlohu má školní družina i v prevenci sociálně patologických jevů. Každý den je naplňován jinou výchovnou činností, která navazuje na rámcový vzdělávací program a je vykonávána s ohledem na spontánní činnost dětí.

Desatero pro rodiče

1. Pohovořím si s dítětem

2. Pravidelně budu hovořit se svým dítětem o tom, co ho v součastnosti trápí, nebo o čem nejvíce přemýšlí

3. Pravidelně budu působit na sebevědomí svého dítěte

4. Budu své dítě vychovávat k zodpovědnosti za jeho chování

5. Budu své dítě bezpodmíněčně přijímat a mít ho rád

6. Budu své dítě učit umění odmítnout

7. Budu učit své dítě sebekázni

8. Naučím své dítě pozitivnímu vidění světa

9. Povedu své dítě k aktivnímu trávení volného času

10. Budu se zajímat o to, s kým se mé dítě kamarádí a jaké jsou jeho postoje k návakovým látkám