Aktuální informace ŠD

 

KOLEKTIV PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ KOSMONAUTŮ 15 VÁS VÍTÁ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021.TĚŠÍ SE NA SPOLUPRÁCI A VAŠE DĚTI.

 

 

31.8. 

INFORMACE K VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

 

Provozní doba školní družiny šk. r. 2020/2021

 

Vchod do hlavní budovy - po dobu rekonstrukce hlavního vchodu bude využíván jako hlavní vstup do školy boční vchod pod tělocvičnou.

Ranní družina 6:00 - 8:15. Příjem žáků do 7:30, následně po ukončení výuky do 17:00

                                                .

Datum Ranní družina Odpolední družina
1.9. 2020 6:00 - 8:15  9:00 - 17:00
2.9. 2020 6:00 - 8:15 10:00 - 17:00
3. - 4. 9. 2020 6:00 - 8:15 11:00 - 17:00
od 7. 9. 2020 6:00 - 8:15 11:55 - 17:00


Upozornění o umístění žáků v budovách školy a odchodech žáků po výuce nebo ze školní družiny domů šk.r. 2020/1921

Školní rok 2020/2021: Žáci 1.A, 1.B, 1.C, 1.D a 3.B, mají školní družinu po ukončení výuky v budově školní družiny nad jídelnou. Ostatní žáci mají školní družinu na hlavní budově školy. Činnost družiny na hlavní budově probíhá každý den do 16:00, poté se žáci přesouvají do prostor školní družiny nad jídelnou.

 

Žáci, kteří navštěvují ŠD, musí mít napsáno a sami vědět jak budou odcházet v prvních dnech domů a také v den vysvědčení na závěr školního roku (sám, v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby). Tato informace je velmí nutná z důvodu bezpečnosti již od prvního dne daného školního roku a musí obsahovat datum a podpis rodiče. V případě, že žák nemá toto mimořádné písemné sdělení budeme postupovat dle odevzdaného zápisního listu žáka pro daný školní rok.

               

 

    

         

 Za kolektiv ŠD vedoucí vychovatel Vladimír Janeček

 

 

 

            

 

 

 

INFORMACE K VRÁCENÍ 60,- ZA KINO 

 

 

 

10.6.

V týdnů 15. - 19. 6. budeme vracet 60,- za neuskutečněnou návštěvu kina Luna v měsíci březnu (Ledové králoství 2). Peníze budeme vracet pouze žákům, kteří navštěvují v těchto dnech školu. Taktéž  žákům, kteří školu v příštím školním roce nebudou navštěvovat. Vrátka proběhne na základě vlepeného lístečku do deníku žáka. Ostatním žákům se peníze vrátí v měsíci září.

 

 

 

 

 Za kolektiv ŠD vedoucí vychovatel Vladimír Janeček

 

 

 

 

INFORMACE O PLATBÁCH A VRÁCENÍ PENĚZ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU V DOBĚ PANDEMIE A PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

25. 5.  

V současných dnech probíhá přihlašování žáků do školní družiny na školní rok 2020/2021. Přihlášky je nutné odevzdat do     5. 6. 2020. Žáci, kteří navštěvovali školní družinu v tomto školním roce a zaplatili 1000,-, tak v případě, že se přihlásí do školní družiny pro příští školní rok, zaplatí pouze částku 700,-. Částka 300,- je přeplatek vzniklý zavřením škol z důvodu pandemie. Platbu 700,- neplaťte dříve než 10. 6. 2020.

 

 

V případě, že Vaše dítě do školní družiny v příštím školním roce nenastoupí, přeplatek 300,- Vám bude vrácen v měsíci červnu. O způsobu vrácení přeplatku Vás budeme včas informovat.

 

  

 

 

 

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL 25. 5. 2020

 

 

 

6. 5.  

Dne 25.5. bude zahájena výuka (pobyt) žáků 1. stupně ve školách. Dle dokumentu MŠMT - Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.  V těchto dnech se zjišťuje přesný počet žáků, kteří se výuky  a pobytu zúčastní. Je pouze jasné, že nebude ranní provoz školní družiny a výuka (pobyt) bude zahájen v 8:00 (kolem 8:00 hodiny). Školní družina v podobě, jak ji známe, nebude a žáci budou  omezení v aktivitách běžného provozu školní družiny ze stanovených hygienických důvodu. Žáci budou rozděleni do skupin v počtu nepřesahující 15 a v této sestavě zůstanou po celou dobu pobytu v prostorách školy. Od příchodu až do odchodů ze školy domů.  Žáky jednotlivých skupin nelze spojovat a měnit pedagogy (max 2). Doba ukončení pobytu vašeho dítěte ve škole a ostatní záležitosti s tímto opatřením je odvislá od počtu přítomných žáků ve škole. Nelze opomenout, že se jedná o dvě školy, ale jednu jídelnu a jeden školní pozemek. Už tak složitou situaci z důvodu hygieny nám komplikuje zateplování školy a tím omezené větrání školních prostor na hlavní budově. Jsme však připraveni a odhodláni se se všemi obtížemi vypořádat a zajistit řádný, pohodový a hlavně bezpečný pobyt žáků ve školních prostorách.  Věříme, že do doby otevření škol dojde k dalšímu uvolnění stávajících  opatření. Podrobnosti o provozu školy a školní družiny, kterou mohou navštěvovat všichni přihlášení žáci (bez poplatku), budou oznámeny v průběhu příštího týdne.  

 

 

 

 

 

  

PŘEPLATKY V PLATBÁCH ZA DOCHÁZKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

24. 4.

Z důvodu přerušení provozu školní družiny ohledně koronaviru se po vyjasnění a znovu zahájení provozu budou vracet vzniklé přeplatky. O částkách a způsobu vrácení přeplatku budete informováni v měsíci červnu.  

 

Za kolektiv ŠD vedoucí vychovatel Vladimír Janeček

 

 

 

 

AKTIVITY NA DOMA (koronavirus zvládneme)

 

 

Vážení rodiče a milé děti, shromáždili jsme několik tipů, jak lépe využít volný čas, který trávíte v domácím prostředí. Vybrali jsme pro Vás pár domácích aktivit, které by mohly zabavit Vaše děti a dopřát jim spoustu pěkných zážitků a třeba i trošku poučení. Aktivity budeme postupně doplňovat.

 

Tým vychovatelů ŠD

 

 

Pro zobrazení aktivit na doma klikněte na tento odkaz: https://aktivity-na-doma.webnode.cz/

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro šk. rok 2020/2021

 

 

Vážení rodiče předškoláků, děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu a školní družinu. Zápisy do 1. tříd budou probíhat v měsíci dubnu, a to bez účasti dětí. V souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se upouští od tradičních postupů souvisejících se zápisem, včetně dne otevřených dveří. Z těchto důvodů Vám nabízíme základní informace o provozu, práci, materiálních, prostorových, personálních a platebních podmínkách naší školní družiny. Pokud se rozhodnete pro naši školu a školní družinu, budeme velmi rádi a již nyní se na Vaše děti těšíme. Při telefonickém hovoru (po úspěšném elektronickém zapsání) s naším zaměstnancem nezapomeňte uvést, zda školní družinu potřebujete a v jakém rozsahu.

 

 

Za kolektiv ŠD vedoucí vychovatel Vladimír Janeček

 

 


 

 

 

 

 

Informace o ŠD v roce 2019/2020

   

Ve školním roce 2019/20 se školní družina skládá z 8 oddělení, které navštěvuje 228 žáků z 1. – 4. ročníků. Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání úzce navazuje na vzdělávací program školy, a tak v mnoha činnostech školní družiny prohlubujeme a upevňujeme nabyté vědomosti našich žáků. Zájmové vzdělávání doplňujeme logopedickou péči (v kolektivu vychovatelů působí dva speciální pedagogové) a nezapomínáme také na anglický jazyk. Náprava řeči a angličtina patří mezi nosné programy naší školy. Anglický jazyk rozvíjíme na 1. stupni také prvidelnou výukou formou hry a volnočasových aktivit v programu Šablony AJ. Naše školní družina dlouhodobě podporuje čtení žákům a jsme zapojeni v projektu " Celé Česko čte dětem".  Žáci navštěvují 16 kroužků organizovaných pedagogickými pracovníky školy. Do těchto kroužků dochází přes 300 žáků. Mnozí také navštěvují zájmové aktivity pořádané v prostorách školy jinými subjekty. V průběhu školního roku pořádáme celodružinové akce, např. vánoční zábavu, maškarní bál, cestu za pokladem v Bělském lese, družinové sportovní hry a jiné. Mimo to mají také jednotlivá oddělení spoustu svých soutěží a aktivit. Pravidelně navštěvujeme filmová představení v kině Luna a navštěvujeme knihovnu. Ke svým různorodým činnostem využíváme dvě tělocvičny, sportovní sál ŠD, odborné učebny a venkovní hřiště. Velmi oblíbeným místem pro aktivity ŠD je také nedaleký Bělský les a lanové centrum.   K obohacení života na škole přispívá pěvecký sbor Koblížci a dramatický kroužek. Při veškerých činnostech ve školní družině dbáme na bezpečnost a spokojenost našich žáků.