Aktuální informace ŠD

 

 

 

 

INFORMACE K VRÁCENÍ 60,- ZA KINO 

 

 

 

10.6.

V týdnů 15. - 19. 6. budeme vracet 60,- za neuskutečněnou návštěvu kina Luna v měsíci březnu (Ledové králoství 2). Peníze budeme vracet pouze žákům, kteří navštěvují v těchto dnech školu. Taktéž  žákům, kteří školu v příštím školním roce nebudou navštěvovat. Vrátka proběhne na základě vlepeného lístečku do deníku žáka. Ostatním žákům se peníze vrátí v měsíci září.

 

Za kolektiv ŠD vedoucí vychovatel Vladimír Janeček

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O PLATBÁCH A VRÁCENÍ PENĚZ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU V DOBĚ PANDEMIE A PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

25. 5.  

V současných dnech probíhá přihlašování žáků do školní družiny na školní rok 2020/2021. Přihlášky je nutné odevzdat do     5. 6. 2020. Žáci, kteří navštěvovali školní družinu v tomto školním roce a zaplatili 1000,-, tak v případě, že se přihlásí do školní družiny pro příští školní rok, zaplatí pouze částku 700,-. Částka 300,- je přeplatek vzniklý zavřením škol z důvodu pandemie. Platbu 700,- neplaťte dříve než 10. 6. 2020.

 

 

V případě, že Vaše dítě do školní družiny v příštím školním roce nenastoupí, přeplatek 300,- Vám bude vrácen v měsíci červnu. O způsobu vrácení přeplatku Vás budeme včas informovat.

 

 Za kolektiv ŠD vedoucí vychovatel Vladimír Janeček

 

 

 

 

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL 25. 5. 2020

 

 

 

6. 5.  

Dne 25.5. bude zahájena výuka (pobyt) žáků 1. stupně ve školách. Dle dokumentu MŠMT - Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.  V těchto dnech se zjišťuje přesný počet žáků, kteří se výuky  a pobytu zúčastní. Je pouze jasné, že nebude ranní provoz školní družiny a výuka (pobyt) bude zahájen v 8:00 (kolem 8:00 hodiny). Školní družina v podobě, jak ji známe, nebude a žáci budou  omezení v aktivitách běžného provozu školní družiny ze stanovených hygienických důvodu. Žáci budou rozděleni do skupin v počtu nepřesahující 15 a v této sestavě zůstanou po celou dobu pobytu v prostorách školy. Od příchodu až do odchodů ze školy domů.  Žáky jednotlivých skupin nelze spojovat a měnit pedagogy (max 2). Doba ukončení pobytu vašeho dítěte ve škole a ostatní záležitosti s tímto opatřením je odvislá od počtu přítomných žáků ve škole. Nelze opomenout, že se jedná o dvě školy, ale jednu jídelnu a jeden školní pozemek. Už tak složitou situaci z důvodu hygieny nám komplikuje zateplování školy a tím omezené větrání školních prostor na hlavní budově. Jsme však připraveni a odhodláni se se všemi obtížemi vypořádat a zajistit řádný, pohodový a hlavně bezpečný pobyt žáků ve školních prostorách.  Věříme, že do doby otevření škol dojde k dalšímu uvolnění stávajících  opatření. Podrobnosti o provozu školy a školní družiny, kterou mohou navštěvovat všichni přihlášení žáci (bez poplatku), budou oznámeny v průběhu příštího týdne.  

 

 

 

 

 

  

PŘEPLATKY V PLATBÁCH ZA DOCHÁZKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

24. 4.

Z důvodu přerušení provozu školní družiny ohledně koronaviru se po vyjasnění a znovu zahájení provozu budou vracet vzniklé přeplatky. O částkách a způsobu vrácení přeplatku budete informováni v měsíci červnu.  

 

Za kolektiv ŠD vedoucí vychovatel Vladimír Janeček

 

 

 

 

AKTIVITY NA DOMA (koronavirus zvládneme)

 

 

Vážení rodiče a milé děti, shromáždili jsme několik tipů, jak lépe využít volný čas, který trávíte v domácím prostředí. Vybrali jsme pro Vás pár domácích aktivit, které by mohly zabavit Vaše děti a dopřát jim spoustu pěkných zážitků a třeba i trošku poučení. Aktivity budeme postupně doplňovat.

 

Tým vychovatelů ŠD

 

 

Pro zobrazení aktivit na doma klikněte na tento odkaz: https://aktivity-na-doma.webnode.cz/

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro šk. rok 2020/2021

 

 

Vážení rodiče předškoláků, děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu a školní družinu. Zápisy do 1. tříd budou probíhat v měsíci dubnu, a to bez účasti dětí. V souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se upouští od tradičních postupů souvisejících se zápisem, včetně dne otevřených dveří. Z těchto důvodů Vám nabízíme základní informace o provozu, práci, materiálních, prostorových, personálních a platebních podmínkách naší školní družiny. Pokud se rozhodnete pro naši školu a školní družinu, budeme velmi rádi a již nyní se na Vaše děti těšíme. Při telefonickém hovoru (po úspěšném elektronickém zapsání) s naším zaměstnancem nezapomeňte uvést, zda školní družinu potřebujete a v jakém rozsahu.

 

 

Za kolektiv ŠD vedoucí vychovatel Vladimír Janeček

 

 


 

 

 

 

 

KOLEKTIV PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY  ZŠ KOSMONAUTŮ 15 VÁS VÍTÁ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.TĚŠÍ SE NA SPOLUPRÁCI A VAŠE DĚTI.

DNE 2.9. 2019 PROVOZ ŠD 6:00 - 17:00 -  žák musí mít písemnou informaci o odchodů domů v tento den, jinak budeme postupovat dle poslední úpravy docházky v zápisním listu žáka.

Provozní doba školní družiny šk. r. 2019/2020

Ranní družina 6:00 - 8:15, následně po ukončení výuky do 17:00

                                                .

Datum Ranní družina Odpolední družina
2.9. 2019 6:00 - 8:15  9:00 - 17:00
3.9. 2019 6:00 - 8:15 10:00 - 17:00
4. - 5. 9. 2019 6:00 - 8:15 11:00 - 17:00
od 6. 9. 2019 6:00 - 8:15 11:55 - 17:00


Upozornění o umístění žáků v budovách školy a odchodech žáků po výuce nebo ze školní družiny domů šk.r. 2019/1920

Školní rok 2019/2020: Žáci 1.A, 1.C, 1.D, 3.A, 4.B a část 3.C mají školní družinu po ukončení výuky v budově školní družiny nad jídelnou. Ostatní žáci mají školní družinu na hlavní budově školy. Činnost družiny na hlavní budově probíhá každý den do 16:00, poté se žáci přesouvají do prostor školní družiny nad jídelnou.

 

Žáci, kteří navštěvují ŠD, musí mít napsáno a sami vědět jak budou odcházet v prvních dnech domů a také v den vysvědčení na závěr školního roku (sám, v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby). Tato informace je velmí nutná z důvodu bezpečnosti již od prvního dne daného školního roku a musí obsahovat datum a podpis rodiče. V případě, že žák nemá toto mimořádné písemné sdělení budeme postupovat dle odevzdaného zápisního listu žáka pro daný školní rok.

               

 

    

         

            

Informace o ŠD v roce 2019/2020

   

Ve školním roce 2019/20 se školní družina skládá z 8 oddělení, které navštěvuje 228 žáků z 1. – 4. ročníků. Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání úzce navazuje na vzdělávací program školy, a tak v mnoha činnostech školní družiny prohlubujeme a upevňujeme nabyté vědomosti našich žáků. Zájmové vzdělávání doplňujeme logopedickou péči (v kolektivu vychovatelů působí dva speciální pedagogové) a nezapomínáme také na anglický jazyk. Náprava řeči a angličtina patří mezi nosné programy naší školy. Anglický jazyk rozvíjíme na 1. stupni také prvidelnou výukou formou hry a volnočasových aktivit v programu Šablony AJ. Naše školní družina dlouhodobě podporuje čtení žákům a jsme zapojeni v projektu " Celé Česko čte dětem".  Žáci navštěvují 16 kroužků organizovaných pedagogickými pracovníky školy. Do těchto kroužků dochází přes 300 žáků. Mnozí také navštěvují zájmové aktivity pořádané v prostorách školy jinými subjekty. V průběhu školního roku pořádáme celodružinové akce, např. vánoční zábavu, maškarní bál, cestu za pokladem v Bělském lese, družinové sportovní hry a jiné. Mimo to mají také jednotlivá oddělení spoustu svých soutěží a aktivit. Pravidelně navštěvujeme filmová představení v kině Luna a navštěvujeme knihovnu. Ke svým různorodým činnostem využíváme dvě tělocvičny, sportovní sál ŠD, odborné učebny a venkovní hřiště. Velmi oblíbeným místem pro aktivity ŠD je také nedaleký Bělský les a lanové centrum.   K obohacení života na škole přispívá pěvecký sbor Koblížci a dramatický kroužek. Při veškerých činnostech ve školní družině dbáme na bezpečnost a spokojenost našich žáků.