Informace a úplata za ŠD

 

 

 

AKTIVITY NA DOMA (koronavir zvládneme)

 

Vážení rodiče a milé děti, shromáždili jsme několik tipů, jak lépe využít volný čas, který trávíte v domácím prostředí. Vybrali jsme pro Vás pár domácích aktivit, které by mohly zabavit Vaše děti a dopřát jim spoustu pěkných zážitků a třeba i trošku poučení. Aktivity budeme postupně doplňovat.

Tým vychovatelů ŠD

 

 

Pro zobrazení aktivit na doma klikněte na tento odkaz: https://aktivity-na-doma.webnode.cz/

 

 

 

 

KOLEKTIV PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY  ZŠ KOSMONAUTŮ 15 VÁS VÍTÁ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.TĚŠÍ SE NA SPOLUPRÁCI A VAŠE DĚTI.

 

 

 

 

 

DNE 2.9. 2019 PROVOZ ŠD 6:00 - 17:00 -  žák musí mít písemnou informaci o odchodů domů v tento den, jinak budeme postupovat dle poslední úpravy docházky v zápisním listu žáka.

 

 

 

 

Provozní doba školní družiny šk. r. 2019/2020

 

 

Ranní družina 6:00 - 8:15, následně po ukončení výuky do 17:00

                                                .

 

Datum Ranní družina Odpolední družina
2.9. 2019 6:00 - 8:15  9:00 - 17:00
3.9. 2019 6:00 - 8:15 10:00 - 17:00
4. - 5. 9. 2019 6:00 - 8:15 11:00 - 17:00
od 6. 9. 2019 6:00 - 8:15 11:55 - 17:00

 


Upozornění o umístění žáků v budovách školy a odchodech žáků po výuce nebo ze školní družiny domů šk.r. 2019/1920

Školní rok 2019/2020: Žáci 1.A, 1.C, 1.D, 3.A, 4.B a část 3.C mají školní družinu po ukončení výuky v budově školní družiny nad jídelnou. Ostatní žáci mají školní družinu na hlavní budově školy. Činnost družiny na hlavní budově probíhá každý den do 16:00, poté se žáci přesouvají do prostor školní družiny nad jídelnou.

 

Žáci, kteří navštěvují ŠD, musí mít napsáno a sami vědět jak budou odcházet v prvních dnech domů a také v den vysvědčení na závěr školního roku (sám, v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby). Tato informace je velmí nutná z důvodu bezpečnosti již od prvního dne daného školního roku a musí obsahovat datum a podpis rodiče. V případě, že žák nemá toto mimořádné písemné sdělení budeme postupovat dle odevzdaného zápisního listu žáka pro daný školní rok.

               

    

         

            

Platba školní družiny na školní rok 2019/2020 (100 Kč měsíčně), kroužek školní družiny (50 Kč, v případě dvou a více 100 Kč měsíčně), školní klub (50 Kč, denní docházka 100 Kč měsíčně)

 

 

Platba za školní družinu se ve školním roce 2019/2020 platí pouze v jedné platbě, a to v částce 1000 Kč na celý školní rok. Splatnost platby je do 26. 8. 2019. Nezaplacení poplatku v daném termínu může být důvodem k vyloučení žáka z docházky do školní družiny. Platbu neprovádějte dříve, než budete informováni o přijetí vašeho dítěte do ŠD (po 20. červnu). Tato informace se netýká žáků budoucích 1., 2. a 3. tříd. Odevzdání přihlášky není ještě přijetí, ale informace pro školu, že máte zájem o docházku do ŠD a v jakém rozsahu. Přednostně jsou zařazovány děti nejnižších ročníků. Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny a školního klubu - přihlašování a odhlašování žáků - bod 3, 4. Poplatek za kroužek se platí pouze v případě, že žák nechodí do školní družiny a to v částce 50 Kč za jeden kroužek  v případě dvou a více 100 Kč měsíčně. Poplatek za školní klub se platí 50 Kč nebo 100 Kč měsíčně v případě denní docházky do klubu. Platbu kontroluje vedoucí kroužku nebo klubu. 

 

 

Číslo účtu: 50437761/0100

V. symbol: osobní číslo žáka

S. symbol: 888

Telefon:    737 414 269

Způsob platby:

  • bankovním převodem nebo el. bankovnictvím
  • výjimečně složenkou, kterou obdržíte ve školní družině

 

 

Informace o ŠD v roce 2019/2020

 

 

 

Ve školním roce 2019/20 se školní družina skládá z 8 oddělení, které navštěvuje 228 žáků z 1. – 4. ročníků. Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání úzce navazuje na vzdělávací program školy, a tak v mnoha činnostech školní družiny prohlubujeme a upevňujeme nabyté vědomosti našich žáků. Zájmové vzdělávání doplňujeme logopedickou péči (v kolektivu vychovatelů působí dva speciální pedagogové) a nezapomínáme také na anglický jazyk. Náprava řeči a angličtina patří mezi nosné programy naší školy. Anglický jazyk rozvíjíme na 1. stupni také prvidelnou výukou formou hry a volnočasových aktivit v programu Šablony AJ. Naše školní družina dlouhodobě podporuje čtení žákům a jsme zapojeni v projektu " Celé Česko čte dětem".  Žáci navštěvují 16 kroužků organizovaných pedagogickými pracovníky školy. Do těchto kroužků dochází přes 300 žáků. Mnozí také navštěvují zájmové aktivity pořádané v prostorách školy jinými subjekty. V průběhu školního roku pořádáme celodružinové akce, např. vánoční zábavu, maškarní bál, cestu za pokladem v Bělském lese, družinové sportovní hry a jiné. Mimo to mají také jednotlivá oddělení spoustu svých soutěží a aktivit. Pravidelně navštěvujeme filmová představení v kině Luna a navštěvujeme knihovnu. Ke svým různorodým činnostem využíváme dvě tělocvičny, sportovní sál ŠD, odborné učebny a venkovní hřiště. Velmi oblíbeným místem pro aktivity ŠD je také nedaleký Bělský les a lanové centrum.   K obohacení života na škole přispívá pěvecký sbor Koblížci a dramatický kroužek. Při veškerých činnostech ve školní družině dbáme na bezpečnost a spokojenost našich žáků.