Aktuální změny

K 1. 1. 2019 dochází k navýšení mzdových a věcných nákladů u doplňkové činnosti

cena 1 obědu - cizí strávníci 65,-- Kč

doplatek u neodhlášených obědů 37,-- Kč

Kolodějová Vanda