Školní jídelna

Organizace provozu stravování

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně a 9. ročníků

prodejstr


Vážení zákonní zástupci,


pokud Vaše dítě nastoupí dne 25. 5. 2020 zpět do školy, zajistěte si prosím přihlášení stravy (pokud o ní máte zájem), kontakt na vedoucí školní jidelny k dispozici zde: http://www.kosmonautu15.cz/stranky-sj/kontakty.html

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Výdej obědů od 25. 5. 2020 viz výše na této stránce, jinak dle níže uvedeného režimu:
  • pro žáky a zaměstnance obou škol 11:45 - 14:15
  • do jídlonosičů 11:30 - 12:00 a 14:00 - 14:15
Odhlašování stravného

Po internetu na stránkách www.strava.cz


Osobně nebo telefonicky formou SMS 603167886 nejpozději do 8:00 na daný den. V první den onemocnění strávníka je možno si oběd vyzvednout do jídlonosiče.


Pokud se podle školní docházky prokáže neúčast žáka ve škole a nebyly řádně odhlášeny obědy, budou strávníkovi zpětně doúčtovany s věcnými i mzdovými náklady, což činí 37,-- Kč na jeden oběd, i když nebyly obědy vyzvednuty. Vyhláška o školním stravování stanoví, že pouze první den nemoci se považuje za pobyt ve škole. (Vyhl. č. 170/2005 Sb., ze dne 25. února o školním stravování § 4, odst. 9)

Výběr ze dvou druhů obědů si strávníci provádějí na stránkách www.strava.cz .

Školní jídelna vaří dietní obědy s omezení lepku - pouze dětem MŠ a žákům ZŠ. Dítě je zařazeno do dietního stravování výhradně po předložení aktuálního lékařského potvrzení.


Prodej stravného v hotovosti

  • poslední školní den v měsíci 7:00 - 15:00 
  • následující školní dny: 7:00 - 8:00

Stravné je možno předplatit na více měsíců dopředu a následně jen telefonicky přihlašovat stravu na daný měsíc.

Prodej stravného inkasem z účtu

limit pro inkaso 1 000,- Kč

účet ZŠ pro inkaso 50437761/0100

Ceny stravného

3 - 6 let (MŠ)

7 let (MŠ)

Kč 33,-                             + 10,-  příplatek za dietu Kč/den

za přesnídávku, oběd a svačinu

Kč 35,-                             + 11,-  příplatek za dietu Kč/den

za přesnídávku, oběd a svačinu

7 - 10 let Kč 22,- za oběd                 + 4,- /příplatek za dietu Kč/den
11 - 14 let Kč 25,- za oběd                 + 4,- /příplatek za dietu Kč/den
15 a více let Kč 28,- za oběd                 + 5,- /příplatek za dietu Kč/den
zaměstnanci ZŠ Kosmonautů 13 Kč 20,- za oběd
zaměstnanci ZŠ Kosmonautů 15 Kč 24,- za oběd
cizí strávníci Kč 65,- za oběd

bezkontaktní čip /typ 1/

bezkontaktní čip /typ 2/

Kč 120,- vrátná záloha

Kč 72,-