Školní jídelna

Organizace provozu stravování

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. tříd

Vážení zákonní zástupci,

žáci, kteří nastupují do 1. třídy ze Žabek, nemusí zajišťovat nic, tyto děti jsou již navedené v systému stravování.

Žáci, kteří nastupují do 1. třídy z MŠ U lesa nebo z cizí MŠ, příjdou poslední týden v srpnu (24. - 28. 8. 2020) s hotovostí na zaplacení obědů za září + s vyplněnou přihláškou ke stravování (ke stažení zde), v bance si pak nastaví inkaso a od října 2020 už se budou peníze za obědy stahovat z účtu.


Provoz ŠJ, odhlašování a prodej stravného

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Výdej obědů od 25. 5. 2020 viz výše na této stránce, jinak dle níže uvedeného režimu:

  • pro žáky a zaměstnance obou škol 11:45 - 14:15
  • do jídlonosičů 11:30 - 12:00 a 14:00 - 14:15
Odhlašování stravného

Po internetu na stránkách www.strava.cz


Osobně nebo telefonicky formou SMS 603167886 nejpozději do 8:00 na daný den. V první den onemocnění strávníka je možno si oběd vyzvednout do jídlonosiče.


Pokud se podle školní docházky prokáže neúčast žáka ve škole a nebyly řádně odhlášeny obědy, budou strávníkovi zpětně doúčtovany s věcnými i mzdovými náklady, což činí 37,-- Kč na jeden oběd, i když nebyly obědy vyzvednuty. Vyhláška o školním stravování stanoví, že pouze první den nemoci se považuje za pobyt ve škole. (Vyhl. č. 170/2005 Sb., ze dne 25. února o školním stravování § 4, odst. 9)

Výběr ze dvou druhů obědů si strávníci provádějí na stránkách www.strava.cz .

Školní jídelna vaří dietní obědy s omezení lepku - pouze dětem MŠ a žákům ZŠ. Dítě je zařazeno do dietního stravování výhradně po předložení aktuálního lékařského potvrzení.


Prodej stravného v hotovosti

  • poslední školní den v měsíci 7:00 - 15:00 
  • následující školní dny: 7:00 - 8:00

Stravné je možno předplatit na více měsíců dopředu a následně jen telefonicky přihlašovat stravu na daný měsíc.

Prodej stravného inkasem z účtu

limit pro inkaso 1 000,- Kč

účet ZŠ pro inkaso 50437761/0100

Ceny stravného

3 - 6 let (MŠ)

7 let (MŠ)

Kč 33,-                             + 10,-  příplatek za dietu Kč/den

za přesnídávku, oběd a svačinu

Kč 35,-                             + 11,-  příplatek za dietu Kč/den

za přesnídávku, oběd a svačinu

7 - 10 let Kč 22,- za oběd                 + 4,- /příplatek za dietu Kč/den
11 - 14 let Kč 25,- za oběd                 + 4,- /příplatek za dietu Kč/den
15 a více let Kč 28,- za oběd                 + 5,- /příplatek za dietu Kč/den
zaměstnanci ZŠ Kosmonautů 13 Kč 20,- za oběd
zaměstnanci ZŠ Kosmonautů 15 Kč 24,- za oběd
cizí strávníci Kč 65,- za oběd

bezkontaktní čip /typ 1/

bezkontaktní čip /typ 2/

Kč 120,- vrátná záloha

Kč 72,-