Školská rada

Složení:

Ing. Lenka Holková

(za zřizovatele)

Andrea Matýsková

(za zákonné zástupce nezletilých žáků)

Mgr. Přemysl Vilímek

(za pedagogické pracovníky školy)


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně.

Oblasti působnosti školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Zápis ze zasedání školské rady


Datum: 3. 3. 2020, 16:00 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:

Ing. Lenka Holková (za zřizovatele)

Andrea Matýsková (za zákonné zástupce)

Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:

Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy


Program:


1.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019


Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2019

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 4. 3. 2020

                                                                                  


Zápis ze zasedání školské radyDatum: 16. 10. 2019, 16:00 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:


Ing. Lenka Holková (za zřizovatele)


Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:


Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy


Program:


1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019


Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 16. 10. 2019Zápis ze zasedání školské rady


Datum: 14. 2. 2019, 16:00 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:

Ing. Michal Domašík (za zřizovatele)

Andrea Matýsková (za zákonné zástupce)

Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:

Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

 

Program:


1.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2018


Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek


V Ostravě 15. 2. 2019

                                                                                    Ing. Michal Domašík

                                                                                   předseda školské radyZápis ze zasedání školské rady


Datum: 15. 10. 2018, 16:00 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:

Ing. Michal Domašík (za zřizovatele)

Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:

Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy


Program:


1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 15. 10. 2018

                                                                                   Ing. Michal Domašík

                                                                                   předseda školské rady
Zápis ze zasedání školské rady


Datum: 1. 8. 2018, 13:00 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:

Ing. Michal Domašík (za zřizovatele) - omluven

Andrea Matýsková (za zákonné zástupce)

Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:

Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

 

Program:1.Změna bilingvní výuky

Školská rada vydala kladné stanovisko k realizaci změny bilingvní výuky podle předloženého učebního plánu.

 

 

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 1. 8. 2018
Zápis ze zasedání školské rady


Datum: 15. 2. 2018, 16:00 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:

Ing. Michal Domašík (za zřizovatele)

Andrea Matýsková (za zákonné zástupce)

Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:

Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

 

Program:


1.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2017


Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek


V Ostravě 16. 2. 2018

                                                                                    Ing. Michal Domašík

                                                                                   předseda školské rady


Zápis ze zasedání školské rady


Datum: 8. 1. 2018, 16:00 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:

Ing. Michal Domašík (za zřizovatele)

Andrea Matýsková (za zákonné zástupce)

Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:

Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

 

Program:

1. Jednací řád školské rady

Nová školská rada jednomyslně schválila jednací řád

   

    2.Volba předsedy školské rady                

    Navržen Ing. Michal Domašík

    2 hlasy pro zvolení, jeden se zdržel

    Předsedou školské rady byl zvolen Ing. Michal DomašíkZapsal: Mgr. Přemysl VilímekV Ostravě 9. 1. 2018

                                                                                    Ing. Michal Domašík

                                                                                   předseda školské rady

 


Zápis ze zasedání školské rady


Datum: 17. 10. 2017, 16:45 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:

Ing. Michal Domašík (za zřizovatele)

Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:

Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy


Program:


1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017    

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017


      2.Změny ve školním vzdělávacím programu

    Školská rada jednomyslně schválila změny v ŠVP

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 17. 10. 2017

                                                                                    Ing. Michal Domašík

                                                                                   předseda školské radyZápis ze zasedání školské rady


Datum: 3. 3. 2017, 15:00 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:

Ing. Michal Domašík (za zřizovatele)

Andrea Matýsková (za zákonné zástupce)

Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:

Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

Carmen Lasotová, ekonomka


Program:


1.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2016

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 3. 3. 2017

                                                                                    Ing. Michal Domašík

                                                                                   předseda školské radyZápis ze zasedání školské rady


Datum: 20. 10. 2016, 15:00 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:


Ing. Michal Domašík (za zřizovatele)

Andrea Matýsková (za zákonné zástupce)

Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:


Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy


Program:


1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 


Školská rada  jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016

     


     2.Úprava dokumentů:

-          Školní řád

-          Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků


obou dokumentů schválena změna termínu žákovská knížka na tzv. deník žáka.

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 21. 10. 2016

                                                                                    Ing. Michal Domašík

                                                                                   předseda školské radyZápis ze zasedání školské rady


Datum: 15. 3. 2016


Místo: ředitelna ZŠ


Přítomni: viz prezenční listina


Program:


1. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015

 

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2015.


2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Školská rada jednomyslně schválila aktualizaci dokumentu uvedeného v bodu 2.


3. Školní řád


ŠR jednomyslně schválila nový školní řád s účinností od 1. 4. 2016.Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 16. 3. 2016Zápis ze zasedání školské rady


Datum: 13. 10. 2015, 16:00 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:


Ing. Michal Domašík (za zřizovatele)

Andrea Matýsková (za zákonné zástupce)

Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:


Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy


Program:


1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

-    Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015

   

    2.Aktualizace Jednacího řádu ŠR

-   Školská rada jednomyslně schválila změnu v Jednacím řádu ŠR  

   

    3.Revitalizace tělocvičen základní školy

-   Na základně podnětů z řad rodičů byla provedena prohlídka tělocvičen ZŠ. Byl zjištěn jejich havarijní stav. Školská rada doporučuje zřizovateli urychleně přistoupit k revitalizaci obvodového pláště tělocvičny podle připravené projektové dokumentace.

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 14. 10. 2015

                                                                                 

 

 

Zápis ze zasedání školské rady


Datum: 24. 2. 2015, 17:00 hod.


Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15


Přítomni:

Ing. Michal Domašík (za zřizovatele)

Andrea Matýsková (za zákonné zástupce)

Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)


Hosté:

Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

Mgr. Miroslava Folková, zástupkyně ředitele

Carmen Lasotová, ekonomka


Program:

1.Volba nového předsedy školské rady

-          Navržen Ing. Michal Domašík

-          2 hlasy pro zvolení, jeden se zdržel

-          Novým předsedou školské rady byl zvolen Ing. Michal Domašík

      2.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2014

-         Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2014


Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek


V Ostravě 25. 2. 2015

                                                                                    


                                                                                    Ing. Michal Domašík

                                                                                   předseda školské rady

 

 

Zápis ze zasedání školské rady

Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

 

Datum: 15. 10. 2014

Přítomni:

Ing. Radovan Horák

Ing. Pavel Zym

Mgr. Přemysl Vilímek

Mgr. Marek Pabjan

Viz prezenční listina

Program:

1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 – ředitel Marek Pabjan

- školská rada jednomyslně schválila výroční zprávu za školní rok 2013/2014

V Ostravě 16. 10. 2014

Zapsal: Přemysl Vilímek

Zápis ze zasedání školské rady

 

Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Datum: 13. 2. 2014

Přítomni:

Ing. Radovan Horák

Ing. Pavel Zym

Mgr. Přemysl Vilímek

Hosté:

Mgr. Marek Pabjan

Carmen Lasotová

Program:

 

1.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - ředitel Marek Pabjan, ekonomka Carmen Lasotová

- Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2013

l

2.Informace o rekonstrukci šaten a o nových skříňkách pro žáky - Mgr. Marek Pabjan

V Ostravě 13. 2. 2014

Zapsal: Přemysl Vilímek

 

 

 

 

Zápis ze zasedání školské rady

Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Datum: 2. 9. 2013

Přítomni:

Ing. Radovan Horák

Ing. Pavel Zym

Mgr. Přemysl Vilímek

Mgr. Marek Pabjan

Program:

1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 – ředitel Marek Pabjan

- školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2012/2013

2. Změny v ŠVP – Marek Pabjan

- školská rada se vyjádřila kladně k zapracovaným změnám ve Školním vzdělávacím programu č. j.: ZSMSOZ – 206/213, které vstupují v platnost 2. 9. 2013

3. Školská rada schválila aktualizaci dokumentu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

V Ostravě 2. 9. 2013

Zapsal: Přemysl Vilímek

Zápis ze zasedání školské rady

Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Datum: 12. 2. 2013

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 - ředitel Marek Pabjan

- Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2012

V Ostravě 13. 2. 2013

Zapsal: Přemysl Vilímek

 

 

Zápis ze zasedání školské rady

 

Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

 

Datum: 15.10.2012

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Program:

 

1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 – ředitel Marek Pabjan

-školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2011/2012

 

2.Dvojjazyčná výuka

-školská rada vydává kladné stanovisko k bilingvní výuce pro účely doložení náležitostí žádosti dle Pokynu ministra školství, mládeže a

tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce, č. j. 527/2008-23

Zpracoval: Přemysl Vilímek

V Ostravě 16.10.2012

 

 

 

Zápis ze zasedání školské rady

Školní rok: 2011/2012

Datum: 13. února 2012

Přítomni:

Ing. Radovan Horák

Ing. Pavel Zym

Mgr. Přemysl Vilímek

Hosté: Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

Program:

  1. 1.Volba nového předsedy školské rady – jednohlasně zvolen Ing. Radovan Horák
  2. 1.2.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 – ředitel školy

Školská rada schválila výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2011.

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 13. února 2012

Zápis ze zasedání školské rady

Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace


Datum: 15. 10. 2014

Přítomni:

Ing. Radovan Horák

Ing. Pavel Zym

Mgr. Přemysl Vilímek

Mgr. Marek Pabjan

Viz prezenční listina

Program:

1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 – ředitel Marek Pabjan

- školská rada jednomyslně schválila výroční zprávu za školní rok 2013/2014

V Ostravě 16. 10. 2014

Zapsal: Přemysl Vilímek

Zápis ze zasedání školské rady


Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Datum: 13. 2. 2014

Přítomni:

Ing. Radovan Horák

Ing. Pavel Zym

Mgr. Přemysl Vilímek

Hosté:

Mgr. Marek Pabjan

Carmen Lasotová

Program:


1.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - ředitel Marek Pabjan, ekonomka Carmen Lasotová

-Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2013

l

2.Informace o rekonstrukci šaten a o nových skříňkách pro žáky - Mgr. Marek Pabjan

V Ostravě 13. 2. 2014

Zapsal: Přemysl Vilímek

Zápis ze zasedání školské rady

Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Datum: 2. 9. 2013

Přítomni:

Ing. Radovan Horák

Ing. Pavel Zym

Mgr. Přemysl Vilímek

Mgr. Marek Pabjan

Program:

1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 – ředitel Marek Pabjan

- školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2012/2013

2. Změny v ŠVP – Marek Pabjan

- školská rada se vyjádřila kladně k zapracovaným změnám ve Školním vzdělávacím programu č. j.: ZSMSOZ – 206/213, které vstupují v platnost 2. 9. 2013

V Ostravě 2. 9. 2013

Zapsal: Přemysl Vilímek

Zápis ze zasedání školské rady

Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Datum: 12. 2. 2013

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 - ředitel Marek Pabjan

-Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2012

V Ostravě 13. 2. 2013

Zapsal: Přemysl VilímekZápis ze zasedání školské rady


Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace


Datum: 15.10.2012


Přítomni: viz prezenční listina


Program:


1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 – ředitel Marek Pabjan

-školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2011/2012


2.Dvojjazyčná výuka

-školská rada vydává kladné stanovisko k bilingvní výuce pro účely doložení náležitostí žádosti dle Pokynu ministra školství, mládeže a

tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce, č. j. 527/2008-23

Zpracoval: Přemysl Vilímek

V Ostravě 16.10.2012
Zápis ze zasedání školské rady

Školní rok: 2011/2012

Datum: 13. února 2012

Přítomni:

Ing. Radovan Horák

Ing. Pavel Zym

Mgr. Přemysl Vilímek

Hosté: Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

Program:

  1. Volba nového předsedy školské rady – jednohlasně zvolen Ing. Radovan Horák
  1. 2.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 – ředitel školy

Školská rada schválila výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2011.

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 13. února 2012