SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.

 

IČ: 70631468

 

 

Zástupci jednotlivých tříd pro školní rok 2019/2020

 

 

Předseda: Přemysl Vilímek

 

 Výbor spolku: Přemysl Vilímek

                           Zuzana Biskupová

                           Simona Michalczyková 

 

 

1. A - Kateřina Rašticová, Miroslav Koliba

 

1. C - Miroslav Vaňák

 

1. D - Lucie Halfarová

 

2. A - Lucie Prášková, Lucie Klajná


2. B - Jana Uhrová, Miroslav Uher

 

2. C - Daniel Honěk

 

2. D - Jitka Juchelková

 

3. A – Monika Dočkalová

 

3. C – Eva Rychtecká

 

3. D - Miroslava Korponai

 

4. A – Iva Piršel

 

4. B – Radek Chuděj

 

4. C – Kateřina Skřivánková


4. D - Renáta Kašturová

 

5. A – Martina Brillantová

 

5. B – Simona Michalczyková


5. D - Dušan Zemančík


6. A – Monika Urbánková 

 

6. B – Milada Chlebková 


6. D - Zuzana Biskupová

 

7. A – Martin Blecha

 

7. B – Lucie Vysloužilová


7. D - Sylvie Makovcová

 

8. A –  Andrea Matýsková

 

8. B - Alena Kročová

 

9. A - Adam Reder


9. B - Zuzana Roubíčková
Zápis z členské schůze Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.


Datum: 5. listopadu 2019, 16:00 hod.

 


Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15


Přítomni: viz prezenční listina


Program:       

 


Zahájení a schválení programu – předseda spolku

 

Vystoupení ředitele školy

 

Dotazy na vedení školy

 

Výběr příspěvků ve školním roce 2019/2020

 

Aktuální zůstatek na účtu SRPŠ

 

Schválení rozpočtu pro školní rok 2019/2020

 

Diskuze, různé

 

Usnesení, závěr

 

 

 

 

V Ostravě 6. listopadu 2019

 

 

Zapsal: Přemysl Vilímek          
Zápis z členské schůze Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.


Datum: 27. listopadu 2018, 16:00 hod.

 

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15


Přítomni: viz prezenční listina


Program:       

 

Zahájení a schválení programu – předseda spolku

 

Aktuální zůstatek na účtu SRPŠ

 

Schválení rozpočtu pro školní rok 2018/2019

 

Diskuze, různé

 

Usnesení, závěr

 

 

V Ostravě 28. listopadu 2018

 

 


Zapsal: Přemysl Vilímek          
Zápis z členské schůze Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.

 

Datum: 16. října 2018, 16:00 hod.

 

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15


Přítomni: Biskupová Zuzana, Michalczyková Simona, Vilímek Přemysl, Uher Miroslav, Faruzelová Jiřina, Zemančík Dušan, Brillantová Martina, Jana Bajnarová, Daniel Honěk, Jitka Juchelková, Monika Dočkalová, Eva Rychtecká, Hana Holmanová, Iva Piršel, Radek Chuděj, Milada Chlebková, Martin Blecha, Andrea Matýsková, Adam Reder, Zuzana Roubíčková

Program:       

 

Zahájení a schválení programu – předseda spolku

 

Informace ze školní jídelny – vedoucí školní jídelny Vanda Kolodějová

 

Slovo ředitele – aktuální situace v základní škole, novinky, školní rok 2018/2019

 

Žádosti o příspěvky na úvod školního roku – Šárka Purkyňová a Pavel Kohn

Hlasování:

Pro návrh: 20

Proti návrhu: 0

Zdrželo se: 0

Jednomyslně schváleny finanční příspěvky na prezentované projekty a akce. Bude čerpáno ze zůstatku z minulého roku.

 

Prezenční listina a noví členové

 

Aktuální zůstatek na účtu SRPŠ a sponzorské dary

 

Výběr příspěvků na školní rok 2018/2019

Návrh: 300 Kč/žák, 450 Kč/2 a více dětí obývajících jednu domácnost

Hlasování:

Pro návrh: 20

Proti návrhu: 0

Zdrželo se: 0

Jednomyslně schváleno.

 

Diskuze, různé – další zasedání 27. 11. 2018

 

Usnesení, závěr

 

V Ostravě 18. října 2018

 

 

 

Zapsal: Přemysl Vilímek          

 Zápis z členské schůze Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.

 

Datum: 28. listopadu 2017, 15:30 hod.

 

Místo: učebna EVVO, Kosmonautů 15

Přítomni: Urbánková Monika, Biskupová Zuzana, Michalczyková Simona, Kusová Pavlína, Vilímek Přemysl, Pastuszková Nikola, Uher Miroslav, Chlebková Milada, Těhanová Veronika, Faruzelová Jiřina, Zemančík Dušan, Rychtecká Eva, Brillantová Martina

Program:

 

1.Schvalování rozpočtu na aktuální školní rok

 

SRPŠ jednomyslně schválilo rozpočet na školní rok 2017/2018

 

2.Různé

 

 

V Ostravě 29. listopadu 2017

 

 

 

Zapsal: Přemysl Vilímek          Ověřily: Zuzana Biskupová               Simona Michalczyková                                                        

 Zápis z členské schůze Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.

 

Datum: 17. října 2017, 16:00 hod.

 

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15


Přítomni: Urbánková Monika, Biskupová Zuzana, Michalczyková Simona, Kusová Pavlína, Vilímek Přemysl, Pastuszková Nikola, Piršel Iva, Uher Miroslav, Chlebková Milada, Roubíčková Zuzana, Kasperská Martina, Těhanová Veronika, Faruzelová Jiřina, Zemančík Dušan, Kašturová Renáta, Holmanová Hana, Rychtecká Eva, Strejčková Adéla

Program:

 1.Zahájení – Přemysl Vilímek


2.Prezenční listina a noví členové – Dušan Zemančík, Adéla Strejčková, Eva Rychtecká, Hana Holmanová, Jiřina Faruzelová


3.Seznámenívýborem spolku – složení Zuzana Biskupová, Simona Michalczyková, Přemysl Vilímek


4.Představení vedení školy – stávající ředitel Marek Pabjan a nový zástupce ředitele pro druhý stupeň Marek Jakš. Ti seznámili zástupce SRPŠ se změnamiZŠ, s novým způsobem evidence zaměstnanců (do budoucna i žáků), s novým kroužkem, s propagací školy na Facebooku, s výběrem třídních učitelů


5.Aktuální zůstatek na účtu SRPŠ – stávající i noví členové byli seznámeniaktuálním zůstatkem na účtu – Přemysl Vilímek


6.Výběr příspěvků na školní rok 2017/2018

 Schváleny příspěvky ve výši 300 Kč/žák a 450 Kč za dva a více žáků obývající jednu domácnost

 Třídnímu učiteli platí nejmladší z členů rodiny

 Termín pondělí 20. 11. 2017


           7.Návrhy na čerpání finančních prostředků – zatím jen diskuze, bude hlavní náplní další schůze 28. listopadu 2017


           8.Představení dalších členů ZŠ – školní psycholožka Hana Stachová, vedoucí družiny Vladimír Janeček, školní metodik prevence a výchovný poradce Přemysl Vilímek


           9.Diskuze, různé – možnost půjčování knih o přestávkách, využití deskových her ve škole


          10.Usnesení, závěr

 

 

 

V Ostravě 19. října 2017

 

 

 

Zapsal: Přemysl Vilímek        Ověřily: Zuzana Biskupová                Simona Michalczyková                                                        

 Zápis z členské schůze Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.

 

Datum: 17. ledna 2017, 15:30 hod.

 

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

Přítomni: Urbánková Monika, Biskupová Zuzana, Michalczyková Simona, Kusová Pavlína, Vilímek Přemysl, Pastuszková Nikola, Matýsková Andrea, Piršel Iva, Uher Miroslav, Chlebková Milada, Kroča René, Kašturová Renáta, Roubíčková Zuzana, Muchlová Simona

Program:


1.Zahájení


2.Prezenční listina


3.Zřízení nového účtu SRPŠ pro výběr peněz na ozdravné pobyty

Hlasování: ANO 14, NE 0, ZDRŽELO SE 0


4.Volba správce nového účtu – navržena Jana Černíková, ekonomka školy

Hlasování: ANO 14, NE 0, ZDRŽELO SE 0


5.Diskuze, různé


6.Usnesení, závěr

 

 

 

V Ostravě 18. ledna 2017

 

 

 

Zapsal: Přemysl Vilímek

 

Ověřila: Andrea Matýsková               
Zápis z členské schůze Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.

Datum: 4. října 2016, 16:00 hod.

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

Přítomni:

Urbánková Monika, Biskupová Zuzana, Michalczyková Simona, Kusová Pavlína, Vítková Eva, Vilímek Přemysl, Pastuszková Nikola, Matýsková Andrea, Piršel Iva, Uher Miroslav, Kormanik Lenka, Chlebková Milada, Kroča René, Bartáková Kateřina,

Program:

 

1. Zahájení

 

2. Prezenční listina a noví členové

 

3. Aktuální zůstatek na účtu SRPŠ

 

4. Výběr příspěvků na školní rok 2016/2017

Schváleny příspěvky ve výši 300 Kč/žák a 450 Kč za dva a více žáků obývající jednu domácnost

Třídnímu učiteli platí nejmladší z členů rodiny

Termín 18. 11. 2016

5. Návrhy na čerpání finančních prostředků

 

6. Diskuze, různé

 

7. Usnesení, závěr

 

V Ostravě 4. října 2016

Zapsal: Přemysl Vilímek

 Zápis z členské schůze Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.

Datum: 15. prosince 2015, 15:45 hod.

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

Přítomni:

Švidrnochová Gabriela, Urbánková Monika, Santolíková Kamila, Roubíčková Zuzana, Biskupová Zuzana, Michalczyková Simona, Kusová Pavlína, Vítková Eva, Zymová Radomíra, Vilímek Přemysl, Pastuszková Nikola, Kasperská Martina, Matýsková Andrea, Těhanová Veronika, Lenka Kormaník

Program:

 

1. Zahájení

 

2. Prezenční listina

 

3. Výběr příspěvků na letošní školní rok

 

4. Aktuální zůstatek na účtu SRPŠ po výběru nových příspěvků

5. Rozpočet na letošní školní rok - návrh navýšit ho ještě o 5 000 Kč pro školní družinu.

Hlasování:

Ano - 15

Ne - 0

Zdrželo se - 0

Navýšení schváleno.

6. Schválení rozpočtu na aktuální školní rok

 

Hlasování:

Ano - 14

Ne - 0

Zdrželo se - 1

Rozpočet schválen.

7. Odpis nepoužitelného majetku - 9 položek

 

Hlasování:

Ano - 15

Ne - 0

Zdrželo se - 0

Schváleno odepsání devíti položek z majetku SRPŠ.

8. Informace ze strany ředitele školy

 

9. Diskuze, různé

 

10.Usnesení, závěr

V Ostravě 16. prosince 2015

Zapsal: Přemysl Vilímek                                                                                    Ověřila: Andrea Matýsková

 


Zápis z členské schůze Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.

 

Datum: 6. října 2015, 16:00 hod.

 

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

Přítomni: Urbánková Monika, Santolíková Kamila, Roubíčková Zuzana, Biskupová Zuzana, Michalczyková Simona, Kusová Pavlína, Vítková Eva, Zymová Radomíra, Vilímek Přemysl, Pastuszková Nikola, Kasperská Martina, Matýsková Andrea, Těhanová Veronika

Program:

1.Zahájení

2.Informace ze strany ředitele školy

3.Prezenční listina a noví členové

4.Aktuální zůstatek na účtu SRPŠ

5.Výběr příspěvků na školní rok 2015/2016

-          Schváleny příspěvky ve výši 300 Kč/žák a 450 Kč za více dva a více žáků obývající jednu domácnost

-          Třídnímu učiteli platí nejmladší z členů rodiny

-          Termín 13. 11. 2015

-          Hlasování: 13 ano, 0 ne, 0 se zdrželo

         6.Inventarizace majetku a jeho odepisování

-          Inventarizace majetku od 3 000 Kč

-          Odepisovat majetek může výbor spolku, a to jednohlasně

-          Hlasování: 13 ano, 0 ne, 0 se zdrželo

         7.Diskuze, různé

         8.Usnesení, závěr

 

 

 

V Ostravě 6. října 2015

 

 

 

Zapsal: Přemysl Vilímek                                                          Ověřila: Andrea MatýskováZápis z členské schůze Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15,

Ostrava-Zábřeh, z. s.

 

Datum: 9. prosince 2014, 16:00 hod.

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

Přítomni: Urbánková Monika, Santolíková Kamila, Roubíčková Zuzana, Biskupová Zuzana, Švidrnochová Gabriela, Michalczyková Simona, Kusová Pavlína, Vítková Eva, Zymová Radomíra, Mischinger Dušan, Vilímek Přemysl

 

Hosté: Zdeněk Ševčík

Program:         1. Zahájení

                        2. Návrh na schválení změn stanov SRPŠ ZŠ Kosmonautů 15

                        3. Volba orgánů SRPŠ ZŠ Kosmonautů 15

                        4. Výdaje za školní rok 2013/14

                        5. Výběr členských příspěvků

                        6. Diskuze, různé

                        7. Usnesení, závěr

 

                  1.Svolanou ČS SRPŠ zahájil Dušan Mischinger.

Provedl prezenci

2. Návrh na schválení změn stanov SRPŠ ZŠ Kosmonautů 15

Dušan Mischinger vyzval přítomné, aby se vyjádřili k návrhu na schválení změn stanov SRPŠ.

11 pro změnu názvu a stanov

3.Volba orgánů SRPŠ Návrhy:

 

Předseda

Návrhy: Mgr. Přemysl Vilímek

Hlasování o kand.

10 pro, 1 zdržel - zvolen

 

Výbor spolku:

Návrhy: Biskupová Zuzana, Michalczyková Simona

Hlasování o kand.

Biskupová Zuzana  pro 10 a zdržel 1 zvolena

Michalczyková Simona 10 a zdržel 1 zvolena

 

 

Návrh na možnost schvalování výdajů do 5000 výborem spolku, bez vědomí Členské schůze

Pro 11 – schváleno

 

4.Výběr příspěvků na školní rok 2014/15

Příspěvky na činnost spolku 300,- Kč (jedno dítě) a 450,- Kč (dvě a více dětí)

Hlasování 11 pro – schváleno jednomyslně

5.Výběr členských příspěvků

Dospělí ročně                                 100,-Kč

Hlasování 11 pro – schváleno jednomyslně

6.Diskuze, různé nezazněl žádný dotaz

 

            7.Usnesení Členské schůze SRPŠ konané dne 9. 12. 2014 - ZŠ a MŠ  Kosmonautů 15,  Ostrava – Zábřeh

           

                  1.Návrh na schválení změn stanov SRPŠ ZŠ Kosmonautů 15

                  Členská schůze jednomyslně schválila návrh na změny stanov SRPŠ

                  2.Členská schůze zvolila orgány spolku

Mgr. Přemysl Vilímek – předseda SRPŠ

Biskupová Zuzana – členka výboru spolku

Michalczyková Simona – členka výboru spolku

3.Členská schůze schválila příspěvky na činnost

Příspěvky na činnost spolku 300,- Kč (jedno dítě) a 450,- Kč (dvě a více dětí)

                        4.Členská schůze schválila členské příspěvky

                        Dospělí ročně 100,-Kč

      5.Hlasování o usnesení: 11 pro

      Usnesení bylo schváleno.

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Ševčík             Ověřil: Mgr. Přemysl Vilímek

 

 

V Ostravě dne 9. prosince 2014

 

Zasedání správní rady SRPŠ

Datum: 30. 9. 2014

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1.Úvodní slovo – přivítání, seznámení s programem – Přemysl Vilímek

2.Novinky v ZŠ a MŠ – ředitel školy Marek Pabjan

3.Návrhy a schválení příspěvků pro školní rok 2014/2015

4.Různé

 

2.Slovo ředitele školy Marka Pabjana

-          změna běžného režimu školy z důvodu oprav prostor před školní budovou

-          prosincové volby do školské rady

-          Jižní listy – informace o naší škole

-          Dotace na ozdravné pobyty

-          Lyžařský kurz

 

3. Návrh výše příspěvků:

a) 1 dítě - 300 Kč

b) 2 a více dětí ve společné domácnosti - 450 Kč

-při větším počtu dětí z jedné rodiny platí příspěvek třídnímu učiteli (třídní učitelce) nejmladší z nich

-termín výběru je pátek 7. listopadu 2014

Správní rada SRPŠ jednomyslně schválila navrhovanou výši příspěvků na školní rok 2014/2015.

 

4.Různé – zodpovězení dotazů a rozloučení

 

V Ostravě 1. 10. 2014

 

Zapsal: Přemysl Vilímek

 

 

 

 

 

Zápis ze schůze SRPŠ

Datum: 10. 12. 2013

 

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

1.Přivítání, seznámení s programem – předseda SRPŠ

 

2. Vystoupení pana ředitele – M. Pabjan

-rekonstrukce sociálního zařízení v prvním patře

-změna běžného režimu školy (oprava šaten)

-chování žáků ve škole

-den otevřených dveří

-zápisy do prvních tříd

 

3. Pohyb na účtu SRPŠ v uplynulém školním roce – předseda, místopředseda

 

4. Čerpání peněz v období 1. 9. – 30. 11. 2013 - předseda, místopředseda

 

5. Výběr příspěvků na školní rok 2013/14 - předseda, místopředseda

-vybráno 99.200 Kč

 

6. Návrhy na výdaje pro školní rok 2013/14 - předseda, místopředseda

 

a)Slovníky do anglického jazyka – pro výuku na prvním i druhém stupni (Zielina) - 20 ks, 169 Kč/1 ks = 3.380 Kč

 

b)Didaktické hry pro děti prvního stupně (Šindlerová) = 2.000 Kč

 

c)Rotavibrátor (pomůcka logopeda a foniatra pro navození hlásky r) – Šindlerová = 5.000 Kč

 

d)Knihy pro děti s vývojovými poruchami učení (Šindlerová) = 1.400 Kč

 

e)Příspěvek na ozdravné pobyty (pro celou školu, 438 žáků, 100/žák) = 43.800 Kč

 

f)Odměny na Halloweenský den, recitační soutěž 4. tříd a Mikulášský šplh - 4. třídy (Kabatová) = 800 Kč

 

g)Projekt Halloween pro 4. A (dekorace, materiál a odměny na soutěže) – Purkyňová = 350 Kč

 

h)Finanční příspěvek na provoz výtvarné výchovy (3. – 9. ročník) – papíry, barvy, štětce, nůžky, lepicí pásky, lepidla, tuš apod. (Plečka) = 5.000 Kč

 

i)Příspěvek na rozloučení s žáky 9. ročníků – 46 žáků, 40 Kč/žák (Hutter, Buroňová) = 1.840 Kč

 

j)Příspěvek na soutěž Vánoční akordy – sbor Koblížci, 50 Kč/zpěvák (Šaldová) = 1.750 Kč

 

k)Družina – hračky, hry, stavebnice, výkresy, výtvarné potřeby (Janeček) – pro 180 dětí = 20.000 Kč

 

l)Den otevřených dveří a zápis nových žáků do prvních tříd, školní akce = 5.000 Kč

 

m)Projekt Boty, botky, botičky aneb Chodíme po Zlíně (Purkyňová) = 440 Kč

 

n)Zahraniční výlety (Buroňová) = 5.000 Kč

 

o)Bankovní poplatky = 2.000 Kč

 

 

Celkem: 97.760 Kč

 

 

7. Rozloučení – předseda SRPŠ

 

Zapsal: Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 11. 12. 2013

 

 

 

 

 

 

Zápis ze schůze SRPŠ

Datum: 1. říjen 2013

 

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

1.Přivítání, seznámení s programem – předseda SRPŠ

 

2. Vystoupení pana ředitele – M. Pabjan

-informace o organizaci školního roku

-novinky ve výuce

-rekonstrukce

 

3. Aktuální finanční stav na účtu SRPŠ – místopředseda

-aktuální zůstatek na účtu k 1. 9. 2013 (78 243,84 Kč)

 

4. Návrh výše příspěvků na nový školní rok (2013/14)

-příspěvky zůstávají stejné jako minulý školní rok (300 Kč/žák, 2 a více dětí ve společné domácnosti 450 Kč)

-termín výběru je 1. listopad 2013

-při větším počtu dětí z jedné rodiny platí příspěvek třídnímu učiteli (třídní učitelce) nejmladší z nich

 

5. Rozloučení – předseda SRPŠ

 

Zapsal: Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 2. 10. 2013

 

 

 

Zápis ze schůze SRPŠ

Datum: 2. říjen 2012

Místo: sborovna ZŠ

Přítomni: viz prezenční listina

 

1.Přivítání, seznámení s programem – předseda SRPŠ

 

2.Aktuální finanční stav na kontě SRPŠ – místopředseda

-aktuální zůstatek na účtu k 1. 9. 2012 (76.002,33,-)

 

3.Návrh výše příspěvků na nový školní rok (2012/13)

-příspěvky zůstávají stejné jako minulý školní rok (300 Kč/žák, 2 a více dětí ve společné domácnosti 450 Kč)

-termín výběru je 31. říjen 2012

-při větším počtu dětí z jedné rodiny platí příspěvek třídnímu učiteli (třídní učitelce) nejmladší z nich

 

4.Fotky z pasování prvňáčků – paní Matýsková

-možnost vyzvednout si je u P. Vilímka (překopírování na USB flash disk)

 

5.Vystoupení pana ředitele – M. Pabjan

-organizace školního roku

-rekonstrukce v rámci školy a jejího okolí

-standardy pro základní vzdělávání, MŠMT

-dvojjazyčná výuka

 

6.Rozloučení – předseda SRPŠ

 

Zapsal: Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 2. 10. 2012

 

 

Zápis ze schůze SRPŠ

 

Datum: 13. prosince 2011

 

Místo: sborovna ZŠ

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

1.Přivítání, seznámení s programem – předseda SRPŠ

 

2.Aktuální finanční stav na kontě SRPŠ – místopředseda

-aktuální zůstatek na účtu k 12.12.2011 (126.698,-)

-výběr příspěvků za aktuální školní rok (79.450,-)

-již dříve byly schváleny výdaje rozpočtu na školní rok 2011/12 ve výši 62.270 Kč (peníze již jsou průběžně čerpány (družina, Mikuláš apod.)

 

3.Návrhy na využití finančních prostředků

Výbava na baseball (pálka, míček, chrániče, maska, odpalovací stojan, rukavice)

Pálky na stolní tenis

Florbalové dovybavení

Míče pro první stupeň

Družina (magnetofony, DVD, CD, hry, výkresy, pohádkové knížky)

To vše v hodnotě 39.500,- (schváleno)

4.Schváleno uvolnění zálohy ve výši 30.000 Kč pro organizaci školního plesu 4.2.2012.

 

5.Vytvořen akční výbor pro organizaci výše zmíněného plesu – naplánována jeho schůzka na úterý 20.12.2011 (16:00).

 

6.Rozloučení – předseda SRPŠ

 

 

Zápis z porady správní rady SRPŠ

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

 

Datum:      4. října 2011

Čas:            16:00

Místnost:  sborovna školy

Přítomni:  viz prezenční listina

Hosté:       Mgr. Marek Pabjan

  1. 1.Přivítání
  2. 2.Vystoupení ředitele školy Marka Pabjana

-          další informace ze života školy

-          celková rekonstrukce budovy v příštím školním roce (zateplení, výměna oken)

-          informace k travnatému hřišti za budovou (záležitost města, škola se finančně podílet nebude)

-          hotová rekonstrukce školní družiny

-          nový chodník okolo družiny umožňující průchod mezi školou a družinou

-          nové sociální zařízení v 2. patře školy

-          informace o projektu Praklíč K 15 + závěrečná konference

-          prosincové Vánoční akordy – soutěž pěveckých sborů

-          dvojjazyčná výuka CLIL ve škole                  

              3. Seznámení s hospodařením sdružení v uplynulém školním roce – pokladník Vanda Kolodějová

              4. Návrh rozpočtu na školní rok 2011/2012 – viz příloha

              5. Výše příspěvků na nový školní rok – sdružení se shodlo na následujících částkách:

              1 dítě – 300 Kč

              2 a více dětí – 450 Kč

              Při větším počtu dětí z rodiny platí nejmladší z nich.

              Termín je 31. říjen 2011.

              6. Diskuse

         

              7. Rozloučení, závěr

Zapsal: Přemysl Vilímek