Aktivity školy

Naše škola je pověstná neskutečně pestrou nabídkou aktivit nejen vzdělávacích, ale i volnočasových. Působí u nás i několik organizací a sportovních klubů, které se věnujím našim dětem. Ze sportu můžeme jmenovat fotbal, jenž je u nás tradiční od samého počátku a jenž u nás zajišťuje FC Ostrava-Jih (bývalý FC NH Classic Ostrava), basketbal (SBŠ Ostrava), nově také judo (1. JUDO CLUB BANÍK OSTRAVA), volejbal ŠSK Ostrava a mnoho dalších sportů v rámci činnosti školní družiny a školního klubu. 

Nejen sportem živ je člověk, proto nabízíme našim žákům možnost realizovat se také v kulturních aktivitách. Roku 2005 u nás vznikl Dětský pěvecký sbor Ko-ko, který se postupem let rozrostl ve sborové studio, jež k dnešnímu dni má už 3 složky, a to nejmenší Koblížky, prostřední Kosmíky a koncertní sbor Ko-ko. Za dobu svého působení si sbor přivezl mnoho ocenění ze soutěží různých úrovní od místních, přes krajské a republikové až k mezinárodním. Členství v tomto tělese je pro žáky natolik motivující, že i poté, kdy absolvují povinnou školních docházku, ve sboru pracují nadále.

 
Ve volném čase si naše děti sice často hrají, ale taktéž se vzdělávají. Například v kroužcích anglického jazyka, kroužku environmentální výchovy v rámci projektu Praklíč K15, či se učí vědecky bádat díky našemu zapojení do projektu Metodického a evaluačního centra Ostravské univerzity Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.