1. JUDO club Baník Ostrava

Webovské stránky 1. Judo club Baník Ostrava

V současné době se klub nachází v období rozvoje. Od konce minulého milénia, kdy ho představovala základna zhruba padesáti judistů a judistek, sportovních výsledků bylo poskrovnu a klub prakticky fungoval jen díky Radislavu Borbélymu, jenž byl člověkem, který v klubu pracoval, a to od údržby střediska Kunčice, přes trenérskou činnost, až po organizační záležitosti, jsme se dostali do stavu, kdy náš klub čítá na 500 členů, z nichž téměř 95 % činí děti a mládež do 18 let. Cvičí v 6 mateřských školkách a 17 družstvech na 6 místech Ostravy, na jejichž vedení se podílí 30 trenérů. Své centrum máme v prostorách haly Sareza v Ostravě Přívoze, kterou díky velikosti tréninkové plochy a sportovnímu zázemím můžeme v našem sportovním odvětví směle zařadit mezi evropskou špičku. Ušli jsme tedy obrovský kus cesty.

Jako velmi efektivní se jeví systém, kdy jsme založili svá střediska v různých částech města Ostravy, abychom umožnili zejména těm nejmenším zapojit se do sportovní činnosti a rozdělili cvičící do družstev podle věku a výkonnosti. Nejmenší judisté procházejí jednotlivými družstvy podle věku a výkonnosti, aby po dosažení určitých dovedností úspěšně pokračovali ve středisku v Ostravě Přívoze, které je pro náš sport plně vybaveno.Foto-historie

Výsledkem je široká členská základna od těch nejmenších až po seniory a ruku v ruce jdou také výsledky sportovní, neboť se nám podařilo znovu probojovat do nejvyšších soutěží ať už dorostenecké ligy či Extraligy mužů, kde v posledních letech bodujeme na těch nejvyšších příčkách.

V hodnocení klubů českým svazem juda jsme se v posledních dvou letech dokázali umístit mezi třemi nejlepšími kluby republiky. Naší velkou devizou je široký a kvalitní trenérský kádr ve spojení s členskou základnou zaměřenou na děti a mládež, proto můžeme směle říci, že v příštích letech očekáváme ve všech směrech další růst našeho klubu.

Baníkovské judo by nemohlo úspěšně existovat bez vytrvalé každodenní práce sportovců, trenérů, funkcionářů a všech příznivců judistického hnutí. Díky úsilí a obětavosti, opravdovému nadšení všech dosavadních generací judistů (od té průkopnické až po současnou) získalo baníkovské judo mnoho vynikajících výsledků.

Foto-historie

V každém období bylo v maximálním zájmu oddílu vychovat nejen maximální počet mladých talentů pro vrcholový sport, ale také dostat se do podvědomí široké vrstvy veřejnosti. Judo je sport, který pro svůj sportovně branný charakter a kladný fyzický i morální vliv stále přitahuje široké vrstvy mládeže, a to z řad chlapců i dívek, a má nezastupitelné místo v rozvoji bojových umění.