Klíčové aktivity projektu

Cílů projektu Praklíč K 15 hodláme dosáhnout realizací klíčových aktivit projektu.

Klíčová aktivita 01 - Monitoring a výzkum ekosystému lidská obydlí a jeho okolí

 • 1.1 Vymezení rozsahu monitorovaného území a vytvoření prvotní mapy
 • 1.2 Vlastní monitoring a výzkum

Termín: listopad 2009 - duben 2012

 

Klíčová aktivita 02 - Tvorba výukových materiálů a podmínek

 • 2.1. Vnitřní učebna EVVO
 • 2.2 Venkovní /mobilní/ učebna - 1. a 2. část mobilních tabulí
 • 2.3 Naučné stezky v okolí školy
 • 2.4 Vytvoření vnitřní výukové expozice ve vestibulu školy

Termín: listopad 2009 - duben 2012

 

 
praklic_logo
 

Klíčová aktivita 03 - Zpracování praktického programu a jeho pilotní ověření partnerskými školami

 •  3.1. Tvorba konkrétních aktivit a miniprojektů žáků, vztahujících se k venkovní (mobilní) učebně a naučným stezkám
 • 3.2. Zpracování učebních a metodických materiálů:
  - 2. část učební a metodické příručky: "Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia."
 •  - e-learningový kurz
 • - interaktivní miniučebnice
Termín: březen 2010 - duben 2012
 

Klíčová aktivita 04 - Aktivity pro srovnání ekosystému lidská obydlí s dalšími ekosystémy

 • 4.1 Exkurze a besedy s odborníky v rámci exkurzí
 • 4.2 Výukové programy a besedy s odborníky
 • 4.3 Aktivity a výukové projekty žáků 
 • 4.4 Vytvoření sborníku žákovských projektů
 • 4.5 Vytvoření interiérové výukové expozice k této části projektu 

Termín: leden 2011 – květen 2012
 

Klíčová aktivita 05 - Vzdělávání pedagogů

 

 Termín: listopad 2009 - říjen 2011