Konzultační hodiny pedagogů

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky

Veškeré konzultace rodičů nebo žáků je nutno dohodnout předem. V případě provozních a klasifikačních porad nebo v případě dalšího vzdělávání učitele budou konzultační hodiny přesunuty na jiný termín. Konzultační hodiny učitelů jsou pro školní rok stanoveny jednotně.

Termín:

úterý 15:30 - 16:30 hodin

(vždy po předchozí ústní, telefonické či emailové domluvě)

Konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence: 

Mgr. VILÍMEK Přemysl:

úterý 15:30 - 16:30 hodin

(vždy po předchozí ústní, telefonické či emailové domluvě)

Přehledný seznam pedagogů školy najdete pod odkazem Pedagogický sbor.  Rozvrhy jednotlivých učitelů lze nalézt pod odkazem Rozvrhy učitelů.

Konzultační  hodiny vedení školy:

Mgr. PABJAN Marek (ředitel školy):
konzultace po předešlé telefonické či emailové domluvě

Mgr. JAKŠ Marek (statutární zástupce ředitele):
konzultace po předešlé telefonické či emailové domluvě