Obecné informace

Základní informace o bilingvní výuce na naší škole

obr1

  • Bilingvní třídy jsou na 1. i 2. stupni.
  • Předměty, ve kterých probíhá bilingvní výuka jsou hlavně matematika, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova. Na druhém stupni dále přírodopis a dějepis.
  • Četnost bilingvních hodin se od každého ročníku zvyšuje.

Jak výuka probíhá?

  • Dětem bývá látka vysvětlena nejprve v českém jazyce, v další hodině v jazyce anglickém. Když se například v prvouce probírá téma rodina, v další hodině se žáci učí jmenovat členy rodiny anglicky. Úroveň znalostí a slovní zásoby se postupně zvyšuje a žáci na druhém stupni jsou schopni pojmout celou hodinu dějepisu v angličtině.
  • Děti od 1. třídy mají navíc 2 hodiny angličtiny, která se vyučuje podle metody Wattsenglish.

Akce, projekty, významné dny

obr2
V bilingvních třídách probíhají několikrát do roka různé akce. Například Pancake day, Patrick's day, Earth day, ukázkové hodiny, projektové dny v rámci projektu ve třídě.

Požadavky pro přijetí do bilingvní třídy

  • Dítě NEMUSÍ umět anglicky.
  • Na zápise projevit zájem o testování.
  • Dostavit se na přijímací řízení, kde bude testován sluch, paměť, řečové dovednosti, obecné znalosti, logické myšlení a hlavně pozornost.
  • Bilingvní výuka na naší škole je dotována statutárním městem Ostrava.
Zde můžete zhlédnou 2 videoukázky z bilingvních hodin: 1. ukázka, 2. ukázka.
 

Obrázek4Obrázek6Obrázek5Obrázek7