Organizace školního roku

Časový plán akcí školy ve školním roce 2017/2018

Organizace školního roku

1. pololetí:    4. 9. 2017 - 31. 1. 2018          
2. pololetí:    3. 2. 2018 - 29. 6. 2018  
Podzimní prázdniny:    26. 10. - 27. 10. 2017 
Vánoční prázdniny:    23. 12. - 2. 1. 2018 
Pololetní prázdniny:    2. 2. 2018 
Jarní prázdniny:    12. 3. - 18. 3. 2018 
Velikonoční prázdniny:     29. 3. - 30. 3. 2018 
Hlavní prázdniny:

   2. 7. - 31. 8. 2018 

Vydávání vysvědčení

1. pololetí: 31. 1. 2018   

2. pololetí: 29. 6. 2018   

Pedagogické rady

1. čtvrtletí                     
1. pololetí
3. čtvrtletí
2. pololetí         

Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky 1. tříd

(na zač. škol. roku)

5. 9. 2017 

(16:30 - 18:00) 

Třídní schůzky (2. - 9. roč.)  

(na zač. škol. roku)

26. 9. 2017 

(16:30 - 18:00)

Třídní schůzky a konzultace

(před pedagogickou radou)

(16:30 - 18:00)

Třídní schůzky

(před pedagogickou radou)

(16:30 - 18:00)

Třídní schůzky a konzultace

 (před pedagogickou radou)

(16:30 - 18:00)

  

Třídní schůzky a konzultace probíhají vždy od 16:30 do 18:00 hodin.


Den otevřených dveří:

duben 2018 (termín bude upřesněn) 


Zápis dětí do 1. tříd:


Miniškolička:

od února 2018 (8 lekcí)


Ozdravné pobyty 2017/2018:

únor - duben 2018 pro II. stupeň ZŠ (termíny budou včas upřesněny)

květen - červen 2018 pro I. stupeň ZŠ (termíny budou včas upřesněny)