Organizace školního roku

Časový plán akcí školy ve školním roce 2020/2021

Organizace školního roku

1. pololetí:

     

2. pololetí:

Podzimní prázdniny:

Vánoční prázdniny:

  

Pololetní prázdniny:

Jarní prázdniny:

Velikonoční prázdniny:     

   

Hlavní prázdniny:

  

Vysvědčení 1. pol.:

  
Vysvědčení 2. pol.:     

Vydávání vysvědčení 

1. pololetí: 

2. pololetí:  

Pedagogické klasifikační rady

1. čtvrtletí
1. pololetí
3. čtvrtletí
2. pololetí       

Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky 1. tříd

(na zač. škol. roku)

(16:30 - 18:00) 

Třídní schůzky (2. - 9. roč.)  

(na zač. škol. roku)

(16:30 - 18:00)

Třídní schůzky a konzultace

(před pedagogickou radou)

(16:30 - 18:00)

Třídní schůzky

(před pedagogickou radou)

(16:30 - 18:00)

Třídní schůzky a konzultace

(před pedagogickou radou)

(16:30 - 18:00)

  

Třídní schůzky a konzultace probíhají vždy od 16:30 do 18:00 hodin.


Den otevřených dveří:

bude včas upřesněno na webu i FB


Zápis dětí do 1. tříd:

bude včas upřesněno na webu i FB


Miniškolička:

od února 2021 (7 lekcí) odkaz zde


Ozdravné pobyty 2020/2021:

I. stupeň ZŠ

 bude včas upřesněno 

II. stupeň ZŠ

 bude včas upřesněno