Parlament


Zápis ze zasedání žákovské samosprávy


Datum: 25. 11. 2019


Místo: sborovna ZŠ


Přítomni: viz prezenční listina

 


Hlavní témata:


Zahájení rekonstrukce školní budovy

Výměna dveří na vedlejší budově a v přízemí hlavní budovy

Ozdravný pobyt a lyžařský kurz – zadání výběrového řízení

Klasifikační porada

Mikuláš

Nové zvonění

Výměna hlavního vchodu

Pouštění do šaten před nultou hodinou tělesné výchovy

 

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek
Zápis ze zasedání žákovské samosprávy


Datum: 30. 9. 2019


Místo: sborovna ZŠ


Přítomni: viz prezenční listina

 


Hlavní témata:


Rekonstrukce školní jídelny


Erasmus + (Rumunsko, Itálie, Španělsko)


Revitalizace hlavní budovy ZŠ – podzim 2019


Talent management


Změna zvonění


Ozdravné pobyty


Fronty u automatu na zdravé potraviny


Možnost přespání ve škole

 

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

 

Zápis ze zasedání žákovské samosprávy


Datum: 20. 5. 2019, 11:10 hod.

 Místo: sborovna ZŠ

 Přítomni: viz prezenční listina

 Témata:

 

 

Soutěž ZAV Ostrava 2019 – termín 3. a 4. června 2019 (navíc reprezentace našich žáků na soutěži v Opavě)

 

 

 

Výuka druhého cizího jazyka na škole – španělština

 

 

 

Sportovní soutěže a akce do konce školního roku

 

 

 

Fronty při odevzdávání obědů – možnost zakoupení poliček na zasouvání použitých táců

 

 

 

Žádost o plátno do třídy 5. D

 

 

 

Možnost přivedení domácích mazlíčků v rámci speciálního školního dne

 

 

 

Změna vyzvánění – tři varianty, bude řešeno na speciální červnové schůzce

 
Zapsal: Přemysl Vilímek

 

 

 

 

 

V Ostravě 21. 5. 2019
Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

Datum: 1. 4. 2019, 11:10 hod.

 Místo: sborovna ZŠ

 Přítomni: viz prezenční listina

 Témata:

 

 

 

Den otevřených dveří – poděkování za spolupráci

 

 

 

Zápisy žáků do prvních tříd – poučení o chování, využívání bočního schodiště

 

 

 

Focení třídních kolektivů – 23. 5. 2019 (výpomoc žáků devátého ročníku)

 

 

 

Ředitelská volna – 9. a 10. 5. 2019

 

 

 

Dravci – akce školy, výběr 80 Kč/žák, hřiště bývalého NH Ostrava, 16. 4. 2019

 

 

 

Adopce zvířete – zaplaceno ZOO Ostrava

 

 

 

Kladné hodnocení lyžařského kurzu a ozdravného pobytu

 

 

 

Hodnocením projektu ERASMUS – návštěva pedagogů z jiných evropských zemí, slavnostní zakončení

 

 

 

Výjezd vybraných žáků a učitelů do Španělska – květen 2019

 

 

 

Sportovní den pro žáky 9. ročníku a učitele ZŠ – poslední červnový čtvrtek

 

 

 

Seznámení s výsledky fotografické soutěže

 Zapsal: Přemysl Vilímek

V Ostravě 2. 4. 2019


Zápis ze zasedání žákovské samosprávy


Datum: 28. 1. 2019, 11:10 hod.


Místo: sborovna ZŠ


Přítomni: viz prezenční listina

 


Témata:Ozdravný pobyt a lyžařský kurz – organizační záležitosti

 

Možnost přespání ve škole

 

Referát o adoptovaném zvířeti

 

Školní rozhlas – ranní vysílání

 

Automat na mléčné výrobky

 

Změna školního zvonění

 

Fotosoutěž – zvolena komise pro hodnocení

 

Dlouhé fronty na obědě před odpolední výukou žáků druhého stupně (střet s družinou)

 


Zapsal: Přemysl Vilímek

 


 

V Ostravě 29. 1. 2019
Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

 


Datum: 3. 12. 2018, 11:10 hod.

 


Místo: sborovna ZŠ

 


Přítomni: viz prezenční listina

 


Vedení školy:

 

Zhodnocení závěrečné vernisáže k projektu Příběh stoleté republiky

 


Ozdravný pobyt a lyžařský kurz na Medlově (24. 2. – 8. 3. 2019)

 


Návštěva učitelů v rámci projektu Erasmus + na naší základní škole (11. – 15. března 2019), příprava školy na tuto návštěvu

 


Květnový výjezd našich žáků do Španělska v rámci projektu Erasmus + (zaměření na výuku hudební a výtvarné výchovy), termín a výběr žáků bude upřesněn

 


Přihlášky na střední školy kvůli kolizi termínu s ozdravným pobytem nutno zkompletovat do 20. 2. 2019 (žáci devátého ročníku)

 


Konzultace s rodiči 11. 12. 2018 (16:30 – 18:00)

 Žáci:

 

Adopce zvířete v ostravské ZOO – lemur tmavý (10 Kč/žák), výběr třídní učitelé, odevzdat paní učitelce Frykové

 


Možnost změny školního zvonění

 


Rozdělení žáků na ozdravný pobyt a lyžařský kurz (+ termín) – informace u pana zástupce Jakše

 Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

 


V Ostravě 4. 12. 2018
Zápis ze zasedání žákovské samosprávy


Datum: 1. 10. 2018, 11:10 hod.


Místo: sborovna ZŠ


Přítomni: viz prezenční listina


Hlavní témata:


-          Nová výzdoba ve vestibulu školy (založení Československa)

-          Vymalování hlavního schodiště

-          Náležité chování ke školnímu vybavení

-          Volby do obecních zastupitelstev (5. a 6. 10. 2018)

-          Třídní schůzky – náležitý úklid v okolí školy (6. B)

-          Seznam rodičů, kteří chtějí vygenerovat přístup do Bakalářů (zařídí třídní učitel)

-          Zapisování domácích úkolů do Bakalářů

-          Ozdravný pobyt pro 2. stupeň ZŠ (únor/březen)+lyžařský kurz (dotace z města 6.000,-/žák)

-          Ohleduplnost v šatnách a ve školní jídelně

-          Návštěva polských učitelů z města Gdaňsk (příští týden – od 8. 10. 2018)

-          Podněty ke změně školního řádu


 

Žáci:


-          Problémy žáků ráno v šatně – malý prostor (sedmé a šesté ročníky)

-          Pracovní činnosti a výtvarná výchova – zasílat fotografie vybraným žákům 9. ročníku

-          Možnost bufetu nebo automatu ve školním vestibulu

-          Adopce zvířete v ostravské ZOO (informace u paní učitelky Frykové)


 

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek


 

V Ostravě 1. 10. 2018Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

Datum: 29. 1. 2018

Místo: sborovna ZŠ

Přítomni: viz prezenční listina

 

Hlavní témata:

Rekonstrukce tělocvičen

Chování na WC

Adopce zvířete v ZOO Ostrava

Výlet do Osvětimi

Problematika skříněk v suterénu budovy – rozmístění, počet

Okamžité informování nejbližší dospělé osoby při zjištění závad apod.

 

 

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek
Zápis ze zasedání žákovské samosprávy


Datum: 4. 12. 2017

Místo: sborovna ZŠ

Přítomni: viz prezenční listina

 

Hlavní témata:

Nejbližší třídní schůzky

Mikuláš 2017

Chování ve školní jídelně

Výlet do Osvětimi

Možnost výuky německého jazyka

Rekonstrukce tělocvičen

Ozdravné pobyty

Program Bakaláři

 

 

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

 

Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

Datum: 25. 9. 2017

Místo: sborovna ZŠ

Přítomni: viz prezenční listina1.Přivítání a seznámení žákůvedením školy

2.Rekonstrukce ve škole,družině a v jídelně (kuchyně)

3.Nové přístupové čipy pro zaměstnance školy, do budoucna i pro žáky

4.Akce pro školní rok 2017/2018 – ozdravný pobyt (žádost o dotaci) – v jednání, třídní schůzky 26. 9. 2017, volby do školské rady

5.Situace ve školní jídelně – chování ve frontě, vyhledávání dozorů, pořádekšatně

6.Tabuleruském jazyce – možnost výměny

7.Skříňky ve školní šatně – problematika nedostatku skříněk, špatná dohledatelnost

8.Správné chování na toaletách

9.Fungování Wi-Fi o přestávkách

10.Facebook školy – dva zástupci9. A a dva z 9. B, kteří se o to budou starat

11.Odchody do šaten- dodržování pravidel

12.Zateplení školy – projektroku 2008

13.Možnost dřívějšího příchodu do školy za špatného počasí

14.Možnost odkládání kol a koloběžek na vytyčené místo pro žáky


Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

 

Datum: 6. 1. 2017, 11:10 hod.

 

Místo: sborovna ZŠ


Slovo ředitele

Rušení kabinetů, náhrada novými třídami (kapacitní důvody)

Nová celoplošná žíněnka v malé tělocvičně

Výhledová rekonstrukce tělocvičen

Salátový bar v jídelně

Ozdravné pobyty – 1. - 3. třídy klasicky, ostatní na dva týdny

Lyžařský kurz

Pololetní klasifikace


Slovo školníka

Chování na toaletách

Plýtvání toaletním papírem

Popisování stěn na chodbách


Dotazy ze strany žáků


Bufet ve škole

Nebude („pamlsková vyhláška“).

Výběr ze dvou jídel na obědě každý den

Zpracuje vedoucí jídelny.

Wi-Fi ve škole

Během dvou měsíců.

Možnost chodit ven o velkých přestávkách

Ano, ale až bude teplejší počasí.

Změna zvonění 

Ano, jaro 2017, případně od nového školního roku.

Zateplení budovy a nová fasáda

Čekáme na rozhodnutí radnice.


Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 7. 1. 2017Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

Datum: 2. 12. 2015

Místo: učebna 311

Přítomni: viz prezenční listina


Slovo ředitele školy:

1. Aktuální dění ve škole

2. Bakaláři a zapisování známek

3. Konec žákovských knížek v psané podobě - v blízké budoucnosti nahrazeny elektronickými

4. Vánoční akordy (12. 12. 2015)

5. Informace o ozdravných pobytech


Dotazy žáků:

1. Vánoční jarmarky - neodhlasováno

2. Změny ve zvonění - v blízké budoucnosti

3. Revitalizace budovy - zatím ne

4. Tabule do školní jídelny - návrhy jídel ze strany žáků (bude prodiskutováno s vedoucí školní jídelny)


Zapsal: Přemysl Vilímek


V Ostravě 3. 12. 2015


Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

Datum: 18. 5. 2015

Přítomni: Mgr. Marek Pabjan

                  Mgr. Přemysl Vilímek

                  Mgr. Miroslava Folková

                  Zástupci jednotlivých tříd (4. – 9. ročník) – viz prezenční listina

1. Úvodní slovo – Přemysl Vilímek, přivítání

2. Slovo ředitele školy

- sběrová akce – poslední týden v květnu (Slivková)

- organizace konce školního roku

- červnové ozdravné pobyty

- uzavírání známek 15. 6. 2015

- pedagogická rada 22. 6. 2015

- soutěž ZAV 1. a 2. června

- Výzva 56 – možnost výjezdu 40 žáků do zahraničí

- informace z odborové schůze

- spolupráce s místní univerzitou – výkon praxe studentů na naší škole

- Ovoce do škol – nabídka nového dodavatele

- trávení velkých přestávek za hezkého počasí venku

- výběr nového zvonění pro příští školní rok (na zasedání na konci června)

- akce Dravci – 2. 6. 2015, výběr 50 Kč/žák

3. Dotazy žáků

- prázdninové rekonstrukce ve škole – WC na družině, problematický stav tělocvičen a zařízení v kuchyni

- nový přístroj na pití ve školní jídelně

- oprava učebny chemie

- sběr oleje – stále pokračuje

Zapsal: Přemysl Vilímek

V Ostravě 19. 5. 2015

 
Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

Datum: 6. 2. 2015

Přítomni:    Mgr. Marek Pabjan

                  Mgr. Přemysl Vilímek

                  Mgr. Miroslava Folková

                  Ing. Jitka Halamová

                  Zástupci jednotlivých tříd (4. – 9. ročník) – viz prezenční listina

1. Úvodní slovo – Přemysl Vilímek, přivítání

2. Představení ekologického projektu pro školy – Odpaďáček

- Jitka Halamová

- podmínky, pravidla

- sběr použitého oleje (prezentace)

3. Dotazy žáků na vedení školy

- otevření školy ven na přestávky za příznivého počasí

- další fungování bufetu

- automaty na kávu a jiné nápoje

4. Slovo vedení školy

- zákaz konzumace energetických nápojů v prostorách školy i na školních akcích

- výstavba nového Workout Parku

- nová umyvadla a obklady ve vybraných učebnách

- malování tříd v době jarních prázdnin

- nákup dalších nových skříněk do šaten

- rekonstrukce MŠ

- plánovaná rekonstrukce tělocvičen v ZŠ, zateplování ZŠ

5. Rozloučení a závěr – Přemysl Vilímek

V Ostravě 9. 2. 2015


Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

 

Datum: 19. 2. 2014

 

Místo: multimediální učebna

 

Přítomni:

Mgr. Marek Pabjan

Mgr. Miroslava Folková

Mgr. Přemysl Vilímek

Mgr. Petra Slivková

Žáci jednotlivých ročníků (4. – 9. třídy)

 

Program:

1.Úvod – přivítání žáků a hostů – M. Pabjan, P. Vilímek

2.Prezentace o africké zemi Malawi

3.Výroční zpráva o hospodaření školy – M. Pabjan

4.Informace o rekonstrukci šaten a o nových skříňkách – M. Pabjan

Zapsal:

Přemysl Vilímek

 

 

 

Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

 

Datum: 12. října 2011

 

Přítomni: Mgr. Marek Pabjan

                  Mgr. Přemysl Vilímek

                  Mgr. Miroslava Folková

                  Zástupci jednotlivých tříd (4. – 9. ročník) – viz prezenční listina

 

1.       Úvodní slovo – Přemysl Vilímek, přivítání

 

2.       Připomínky ředitele školy

 

-          rekonstrukce školní družiny a jídelny

-          rekonstrukce šaten a nové skříňky

-          revitalizace hlavní školní budovy (příští rok)

-          nové záchody ve 2. patře školní budovy (podzim –zima 2011)

-          50. výročí školy (4.2.2012 ples pro rodiče, výstava ve vestibulu, 18.5.2012 akademie)

-          Vánoční akordy – 2.12.2011 (deváté třídy jako pomocníci, 5. -  8. třída ředitelské volno)

-          zápisy do prvních tříd (leden – únor 2012)

-          miniškolička

-          závěrečná konference projektu Praklíč K15 (17.5.2012)

-          změny v DPS KO-KO

-          dvojjazyčná výuka CLIL

-          školní jídelna (objednávání jídla přes strava.cz)

-          ZAV 2012 (červen 2012)

 

3.       Připomínky zástupkyně ředitele

 

-          poškozování majetku školy (záchody)

-          nepořádek, svačiny na zemi

-          Mikuláš (zařídí 9. ročníky) – prosinec 2011

 

4.       Dotazy žáků

 

-          nová výbava do tělocvičen – podání žádanky (předáno Z. Třosové)

-          návštěvy starších žáků ve třídách nižších ročníků a problémy s tím spojené

-          sportovní akce školy (jednotlivá sportovní odvětví)

-          možnost jít před ranním vyučováním dříve do školy (až klesnou teploty)

-          možnost navrácení matematických nástěnných tabulí do učebny matematiky (Ševčík J., Holasová)

-          další interaktivní tabule (zatím ne, příští rok asi do učebny českého jazyka)

-          poděkování za možnost elektronického objednávání jídel

 

5.       Rozloučení, závěr

 

Zpracoval: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 14.10.2011

 

 

Zápis ze zasedání žákovské samosprávy

Datum: 29. 3. 2011

 

Přítomni:   Mgr. Marek Pabjan

                  Mgr. Přemysl Vilímek

                  Mgr. Miroslava Folková

                  Zástupci jednotlivých tříd (4. – 9. ročník) – viz prezenční listina

 

 

1.Úvodní slovo – Přemysl Vilímek, přivítání

 

2.Připomínky ředitele školy

-          rekonstrukce školní jídelny a družiny (prázdniny 2011)

-          záchody ve třetím patře (rekonstrukce – duben, květen)

-          informace o zavedení metody CLIL do hodin (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

-          chování žáků na chodbách o přestávkách

-          svátek Den učitelů (význam učitele v současné společnosti)

-          Dny zdraví – informace o termínu a náplni akce

-          ZAV 2011 (soutěž v psaní všemi deseti)

 

3.Připomínky zástupkyně ředitele

-          nové internetové stránky školy (včetně ukázek na interaktivní tabuli)

 

4.Dotazy žáků

-          sportovní soutěže s vedlejší školou (pro 9. ročníky)

-          hledání talentů pro akci u příležitosti výročí školy (k paní učitelce Chmelovské)

-          šatna na kola a brusle

-          oprava záchodů ve druhém patře (aspoň částečná – předáno školníkovi)

-          ženský záchod v jídelně – opravit (předáno školníkovi)

-          rádio v malé tělocvičně

-          při kupování obědů tvoření dlouhých řad (někdy opožděný příchod do výuky kvůli tomu)

-          střety v šatnách tělocviku při výměně žáků 6. a 8. tříd

-          tvorba kalendáře se svátky (Jana Samuhelová – zodpovědná osoba)

-          vzájemné zdravení učitele s žáky na začátku hodiny

-          návštěvy starších žáků ve třídách nižších ročníků a problémy s tím spojené

-          pozvání zaměstnanců školy (školník, zástupce kuchyně apod.) na příští žákovskou samosprávu

 

5.Rozloučení, závěr

 

Zpracoval: Mgr. Přemysl Vilímek

 

V Ostravě 29. 3. 2011