Projekty

Rok 2018

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji – školní rok 2017/2018 – 66.583,10 Kč.


mpsv

moravskoslezskykraj


Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji – školní rok 2018/2019 – k 31. 12. 2018 48.500,-- Kč.


mpsv

moravskoslezskykraj


Účelový neinvestiční příspěvek Statutárního města Ostravy na realizaci projektu podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2017/2018 ve výši Kč 617.000,-- Kč. (www.ostrava.cz).


ostrava


Účelový neinvestiční příspěvek Statutárního města Ostravy na realizaci projektu podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2018/2019 ve výši Kč 273.000,-- Kč. (www.ostrava.cz).


ostrava


Účelový neinvestiční příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostravy na 14 denní ozdravný pobyt v oblasti, která není postižena smogovou situací ve výši 1.170.000,-- Kč (www.ostrava.cz).


ostrava


Účelový neinvestiční příspěvek Statutárního města Ostravy na realizaci půjčovny sportovních pomůcek pro hřiště mateřské školy ve výši 29.600,-- Kč (www.ostrava.cz).


ostrava

Rok 2019

Účelový neinvestiční příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostravy na 14 denní ozdravný pobyt v oblasti, která není postižena smogovou situací ve výši 1.178.100,-- Kč (www.ostrava.cz).


ostrava


Účelový neinvestiční příspěvek Statutárního města Ostravy na realizaci grantu ZAV OSTRAVA!!! 2019 ve výši 80.000,-- Kč (www.ostrava.cz).


ostrava


Účelový neinvestiční příspěvek Statutárního města Ostravy na realizaci grantu Aktivní zahrada ve výši 60.000,-- Kč (www.ostrava.cz).


ostrava


Účelový neinvestiční příspěvek Statutárního města Ostravy na realizaci projektu Podpora vzdělávání a talentmanagement K15 Aktivní zahrada ve výši 500.000,-- Kč (www.ostrava.cz)


ostrava

Bez zařazení do určitého roku:

Projekt Rozvoj K15 v rámci OP VVV v celkové výši 1.873.696,-- Kč – v rámci výzvy Šablony pro ZŠ I., realizace 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019.


msmt


Účelová neinvestiční dotace od Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+, číslo grantové smlouvy 2018-1-CZ01-KA101-047481, výše dotace 12.973,--EUR. Realizace projektu: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020.


erasmus

Mezinárodní projekt Arts Talk About Us

Účelová neinvestiční dotace od Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+. Realizace od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. Číslo grantové smlouvy 2017-1-ES01-KA219-038401_6. Výše dotace 23.875,00 EUR. Více o tomto projektuzde.

projekt erasmus ka2
  

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií- Evropským sociálním fondem- v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč
Dotace EU: 24 195 466,71Kč
Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč
Termín zahájení realizace projektu:1. 1. 2017
Termín ukončení realizace projektu:31. 12. 2019
Příjemce projektu:Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Logolink

Účelové neinvestiční příspěvky Statutárního města Ostrava 2018

1. Neinvestiční transfer z rozpočtu Statutárního města Ostravy Městského obvodu Ostrava na realizaci projektu Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodu Ostrava-Jih – hřiště ZŠ Kosmonautů 15 ve výši Kč 85.000,-- (www.ostrava.cz).

ostrava  

2. Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Statutární města Ostravy na realizaci projektu Šikovní předškoláci ve výši Kč 50.000,-- (www.ostrava.cz).

ostrava

3. Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Statutární města Ostravy na realizaci projektu ZAV OSTRAVA!!! 2018 ve výši Kč 70.000,-- (www.ostrava.cz).

ostrava

Účelové neinvestiční příspěvky Statutárního města Ostrava 2017

1. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy na výdaje spojené s realizací jednoho nepřetržitého nejméně 14 denního organizovaného pobytu dětí, kterou jsou žáky naší školy ve výši 1.392.000,- Kč (www.ostrava.cz)

ostrava 

2. Účelový neinvestiční příspěvek od Statutárního města Ostravy na výdaje spojené s realizací projektu Významné akce 2017 ve výši 100.000,-- Kč (www.ostrava.cz).

ostrava 

3. Účelový neinvestiční příspěvek od Statutárního města Ostravy na výdaje spojené s realizací projektu Z pohádky do pohádky ve výši 80.000,-- Kč (www.ostrava.cz).

ostrava 

4. Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Ostravy na  podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve výši 617.000,-- Kč pro období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018 (www.ostrava.cz).

ostrava

5. Neinvestiční transfer z rozpočtu Statutárního města Ostravy Městského obvodu Ostrava na realizaci projektu Hřiště II. - Hřiště ZŠ Kosmonautů 15 ve výši 50.000,-- Kč (www.ostrava.cz).

ostrava

6. Účelový neinvestiční příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostravy na 14 denní ozdravný pobyt v oblasti, která není postižena smogovou situací ve výši 1.170.000,-- Kč (www.ostrava.cz).

ostrava

Účelové neinvestiční příspěvky Statutárního města Ostrava 2016

1. Účelový neinvestiční příspěvek od Statutárního města Ostravy na realizaci projektu "ZAV OSTRAVA!!! 2016" ve výši 70 000,- Kč. (www.ostrava.cz).

ostrava

2. Účelový neinvestiční příspěvek od Statutárního města Ostravy na realizaci projektu "Umím to jako máma a táta" ve výši 40 000,- Kč. (www.ostrava.cz).

ostrava

3. Účelový neinvestiční příspěvek Statutárního města Ostravy na realizaci projektu podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve výši 500 000,- Kč. (www.ostrava.cz).

ostrava

Učebna fyziky a chemie - účelová neinvestiční dotace

Projekt řeší rekonstrukci stávajících učeben pro výuku fyziky a chemie tak, aby výuka splňovala požadavky na moderní výuku. V rámci projektu budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben, nově budou učebny vybaveny nábytkem a dojde k pořízení moderních učebních pomůcek pro výuku. Fyzická realizace probíhá od jara r. 2015 a ukončení je naplánováno na léto téhož roku. Celkové náklady na projekt činí 9.740,- tis. Kč a dotace z Operačního programu NUTS II Moravskoslezsko je přislíbena ve výši cca 8.279,- tis. Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01582


Více o projektu - viz Příloha.

 rop

Jazykové vzdělávání K15

Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizace v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.

 • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2044
 • oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • výše dotace Kč 976.428,- 

201203261519 logo-investice-do-rozvoje-vdelavani-eu1

Rozvoj jazykových a profesních kompetencí učitelů ZŠ a MŠ Kosmonautů 15

Účelová neinvestiční dotace od Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+. Realizace od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016.

 • číslo grantové smlouvy 2015-1-CZ01-KA101-013549
 • výše dotace 10.461,- EUR

logolink erasmus

Teaching: An effective key to self-learning

Účelová neinvestiční dotace od Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+. Realizace od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017.

 • číslo grantové smlouvy 2014-1-BE02-KA201-000415_6
 • výše dotace 33.930,- EUR

logolink erasmus

Šablony K15

Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizace v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015.

 • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3843
 • oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách
 • výše dotace Kč 1.876.459,-

201203261519 logo-investice-do-rozvoje-vdelavani-eu1

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Naše organizace je partnerem projektu, příjemcem projektu je společnost EDUKA CENTRUM, s.r.o., IČ: 28567111.

 • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0005
 • oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • výše dotace celkem Kč 9.284.522,32, výše podpory partnera Kč 476.880,-

201203261519 logo-investice-do-rozvoje-vdelavani-eu1 

Granty Statutárního města Ostravy v roce 2015

1. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy, která je rozdělena do 2 částí:

 • "Významné akce 2015" 90.000,- Kč
 • "Cirkus Legrando" 20.000,- Kč

ostrava

2. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve výši 500.000,- Kč.

Podrobnější informace zde

ostrava

3. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy na projekt "Správce hřiště MŠ" ve výši 40.000,- Kč.

ostrava

4. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy na výdaje spojené s realizací jednoho nepřetržitého nejméně 14 denního organizovaného pobytu dětí, kterou jsou žáky naší školy ve výši 679.500,- Kč.

ostrava

Granty Statutárního města Ostravy v roce 2014

1. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy, která je rozdělena do 3. částí:

 • "Po stopách Ostravy" 30.000,- Kč
 • "ZAV Ostrava!!! 2014" 60.000,- Kč
 • "50. výročí založení MŠ" 30.000,- Kč

ostrava

2. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve výši 232.000,- Kč.

ostrava

3. Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy na výdaje spojené s realizací jednoho nepřetržitého nejméně 14 denního organizovaného pobytu dětí, kterou jsou žáky naší školy ve výši 281.000,- Kč.

ostrava

Granty Statutárního města Ostravy v roce 2013

1. Správce hřiště

 • neinvestiční účelová dotace na rok 2013, poskytnutá Statutárním městem Ostrava
 • výše dotace Kč 55.000,- Kč

ostrava

2. Významné akce, pořádané Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p. o. 2013

 • neinvestiční účelová dotace na rok 2013, poskytnutá Statutárním městem Ostrava
 • v roce 2013 realizovány dvě celostátní soutěže, a to v červnu soutěž ve psaní na počítačové klávesnici ZAV 2013, a v prosinci soutěž ve sborovém zpěvu Vánoční akordy 2013
 • výše dotace Kč 100.000,-

ostrava

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017

1. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 na realizaci projektu Prevence a ovlivňování třídního klimatu prostřednictvím metod dramatické výchovy ve výši Kč 59.000,- na období od 1. 1. 2017 do 31 . 1. 2018.

msmt logo

Granty Ministerstva kultury v roce 2017

1. Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu "Festival Vánoční akordy 2017" ve výši Kč 60.000,-

logomk

Granty Moravskoslezského kraje v roce 2017

1. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období od 1. 9. 2017 - 30. 6. 2018 na realizaci projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji v maximální výši Kč 389.037,60.

moravskoslezsky-kraj-logo

2. Účelová dotace z rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách ve výši Kč 1.680,--.

moravskoslezsky-kraj-logo

Granty Moravskoslezského kraje v roce 2015

1. Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu "Festival Vánoční akordy 2015" ve výši Kč 56.000,-

moravskoslezsky-kraj-logo

Granty Ministerstva kultury v roce 2015

1. Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu "Festival Vánoční akordy 2015" ve výši Kč 60.000,-

logomk

Praklíč K 15 - Praktický program pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO

Od prvního dne měsíce listopadu 2009 byl na naší škole spuštěn unikátní projekt s názvem PRAKLÍČ K 15. Grantový projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je financován z prostředků Evropské unie, Evropských sociálních fondů a MŠMT.


Cílem projektu, který je naší školou realizován během tří let, je prostřednictvím výukových aktivit, miniprojektů žáků, monitoringu a výzkumu ekosystému v nejbližším okolí školy vytváření učebních a metodických pomůcek a interaktivních miniučebnic pro praktickou výuku průřezového tématu EVVO na naší škole.

201203261519 logo-investice-do-rozvoje-vdelavani-eu1

Více o tomto projektu...

Ovoce do škol

Naše škola se od března 2010 zapojila do celostátního projektu "Ovoce do škol". Tento projekt je financován z prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.


Základním cílem tohoto projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.


Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků ZŠ. Dodávané produkty dostávají děti zdarma. Předmětem podpory je čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů.

Více o tomto projektu...

Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol

Od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2010 jsme partneři projektu Ostravské university. Tento projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu vytvoření systému práce se zájemci o vědecko-výzkumnou činnost z řad žáků a pedagogů, popularizace a zprostředkování přístupů žáků ke vědě, podnícení zájmu žáků o problematiku výzkumu a vývoje s využitím ICT, rozvoj klíčových kompetencí žáků s důrazem na jejich ochotu používat soubor znalostí a metod, přispění ke zvýšení kvality lidských zdrojů ve vědě a vývoji v dlouhodobé perspektivě.

201203261519 logo-investice-do-rozvoje-vdelavani-eu1

Více o tomto projektu...


Have Fun and Learn

V průběhu let 2008 - 2010 probíhal na naší škole tento projekt, který zábavnou a hravou formou rozvíjel čtenářské dovednosti žáků. V části nazvané "Have Fun and Learn - read YOUR book" děti upravovali anglické pohádky a příběhy, připravovaly scénáře pohádek, pracovní listy, ilustrace, články o tradičních svátcích, vědomostní kvízy a především pak vydali knihu "Have Fun and Learn" ("Bav se a uč se").
V části nazvané "Have Fun and Learn - write your quiz" ("Bav se a uč se - napiš svůj kviz") anglický klub připravil soutěž v psaní kvizů pro žáky naší školy. Nejlepší kvizy pak byly zařazeny do knihy, kterou vytvářeli žáci.

Více o tomto projektu...

This is my town - Ostrava!!!

Záměrem projektu bylo seznámit žáky s Ostravou, její historií a osobnostmi, vést je k hrdosti na své město a učit je předávat získané vědomosti ostatním. Práce na tomto projektu byla součástí celoroční činnosti Anglického klubu, určeného pro žáky II. stupně. Během roku 2009 si členové klubu rozšiřovali znalosti angličtiny, vyhledávali informace, učili se pracovat s interaktivní tabulí a tvořili jednotlivé prezentace Ostravy.

Více o tomto projektu...

SIPVZ 2006

Projekt Školní vzdělávací programy a ICT - využití ICT na II. stupni základní školy - vytvoření výukového obsahu nebo výukových materiálů s využití ICT - elektronické a studijní materiály pro matematiku, fyziku, zeměpis, anglický a německý jazyk.


Realizací projektu vznikly elektronické studijní opory, které pedagogičtí pracovníci školy využívají v rámci výuky v daných vzdělávacích oblastech. Řešitelé projektu využili zkušenosti z dob realizace ŠVP, kdy naše škola patřila mezi pilotní školy. 


Více o tomto projektu...

Krajina za školou

Výukové materiály, které vytvořili žáci a pedagogové během projektu slouží jako součást běžné výuky zeměpisu, dějepisu, v základech společenských věd či přírodopisu. Celý proces vytváření výukových materiálů "Krajina za školou" přestavoval zábavné a zároveň poučné projektové vyučování.

Více o tomto projektu... 

Účelový neinvestiční příspěvek od Statutárního města Ostravy na výdaje spojené s realizací projektu Významné akce 2017 ve výši 100.000,-- Kč.